Fabryka mebli Okrętowych Famos sp. z o.o.

Sierpień 2017


 

Firma Fabryka mebli Okrętowych Famos sp. z o.o.

ul. Gdańska 37

83-200 Starogard Gdański

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Fabryka Mebli Okrętowych Famos sp. z o.o. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, wykonał audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247

Celem niniejszego audytu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego, modernizacja oświetlenia zewnętrznego oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

 

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Firma Fabryka mebli Okrętowych Famos sp. z o.o. Kierownik działu infrastruktury i utrzymania ruchu Wojciech Zieliński

Fabryka mebli Okrętowych Famos sp. z o.o.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostało wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma Fabryka mebli Okrętowych Famos sp. z o.o.
Kierownik działu infrastruktury i utrzymania ruchu Wojciech Zieliński