Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.

listopad 2016

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.

Ulica Boya – Żeleńskiego 24

51-160 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała pięć audytów energetycznych dla budynków:

- Budynek Fundacji Lignum Willa Leśny Dworek w Bielawie

- Zakład Opiekuńczo Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Dzierżoniowie

- Hotel Grand we Wrocławiu

- Budynek Przedszkolno Żłobkowy w Gminie Pieszyce

- Budynek Socjalno Szatniowy w Gminie Pieszyce

 

 

 

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- wymiana kotłowni na kotłownie gazowe kondensacyjne albo pompy ciepła

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

- zastosowanie wentylacji z rekuperacją

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.

Zarząd

 

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonania audytów energetycznych zostały zrealizowane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Instytut Zarządzania i Samorządności sp. z o.o.
Zarząd