Interferie S.A.

Październik 2017


 

Interferie S.A.

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Informujemy, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim jest wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe.

 

Przeprowadzone prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zadania powierzone zespołowi audytorów zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Interferie S.A.

Prezes Zarządu

Dr Piotr Sosiński

 

Interferie S.A.

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Zadania powierzone zespołowi audytorówzostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej staranności.

Interferie S.A.
Prezes Zarządu
Dr Piotr Sosiński