Krystyna Piotrowicz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

październik 2016

Krystyna Piotrowicz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Ulica Malinowskiego 27

59-600 Lwówek Śląski

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Krystyna Piotrowicz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała trzy audyty energetyczne oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla Wspólnot Mieszkaniowych:

- Wspólnota Mieszkaniowa ulica Jana Pawła II 18 Lwówek Śląski

- Wspólnota Mieszkaniowa ulica Sikorskiego 1 Lwówek Śląski

- Wspólnota Mieszkaniowa ulica Jaśkiewicza 19 Lwówek Śląski

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Właściciel

Krystyna Piotrowicz

Krystyna Piotrowicz Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo.

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości
Właściciel
Krystyna Piotrowicz