Łapacz Winkowski Architekci SP.J.

maj 2016

Łapacz Winkowski Architekci SP.J.

ul. Komuny Paryskiej 90

50-452 BWrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Łapacz Winkowski Architekci SP.J. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonał audyt energetyczny wraz z audytem oświetlenia dla Zakład opiekuńczo Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

 

 

 

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- modernizacja kotłowni

- modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

 

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

ŁAPACZ WINKOWSKI

Architekci Spółka Jawna

Mgr inż. arch Marcin Winkowski

Mgr inż. arch Paweł Łapacz

 

Łapacz Winkowski Architekci SP.J.

EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonania audytu energetycznego zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

ŁAPACZ WINKOWSKI
Architekci Spółka Jawna
Mgr inż. arch Marcin Winkowski
Mgr inż. arch Paweł Łapacz