LEADEC sp. z o.o.

Wrzesień 2017


 

LEADEC sp. z o.o.

ul. Toszecka 101

44-100 Gliwice


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Leadec sp. z o.o.. informuje że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

 

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia, montaż destryfikatorów powietrza, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

 

Przeprowadzone prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Leadec sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tadeusz Ceglarek

 

LEADEC sp. z o.o.

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Leadec sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Tadeusz Ceglarek