Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wrzesień 2017


 

Legnickie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1

59-220 Legnica


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A informuje że mgr inż. Tomasz Śliwiński oraz mgr inż. Beata Hofman wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

 

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego.

 

Przeprowadzone przez zespół prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Prezes Zarządu

Zbigniew Mróz

 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Przeprowadzone przez zespół prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Prezes Zarządu
Zbigniew Mróz