PANASONIC ENERGY POLAND S.A.

Listopad 2015


 

Firma PANASONIC ENERGY POLAND S.A.

ul. Słoneczna 42

62-200 Gniezno

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma PANASONIC ENERGY POLAND S.A. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, mgr inż. Beata Hofman oraz inż. Szymon Pecuch wykonali audit energetyczny wg PN EN 16247

Celem niniejszego auditu energetycznego w zakładzie przemysłowym było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : zabudowa rekuperatora w kanale spalin, odzysk ciepła odpadowego z odpylaczy na potrzeby c.o., odzysk ciepła z pieców do przetopu cynku na potrzeby c.o., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, redukcja wycieków sprężonego powietrza.

 

 

Prowadzone przez zespół. prace auditowe przebiegały sprawnie. Wyniki auditu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

PANASONIC ENERGY POLAND S.A.

Prezes zarządu

Jarosław Janas

 

PANASONIC ENERGY POLAND S.A.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

PANASONIC ENERGY POLAND S.A.
Prezes zarządu
Jarosław Janas