Przedsiębiorstwo Hydromel S.A.

Październik 2017


 

Przedsiębiorstwo Hydromel S.A.

ul. Wyzwolenia 14

41-103 Siemianowice Śląskie


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Hydromel S.A. informuje że mgr inż. Marta Oczkowska oraz mgr inż. Tomasz Śliwiński wykonali audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : wymiana aktualnego oświetlenia na ledowe oraz redukcja wycieków sprężonego powietrza z instalacji.

 

Przeprowadzone prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Hydromel S.A.

Prezes Zarządu

Mgr inż. Włodzimierz Mostek

 

Przedsiębiorstwo Hydromel S.A.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Hydromel S.A.
Prezes Zarządu
Mgr inż. Włodzimierz Mostek