SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.

Grudzień 2015


 

Firma SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.

ul. Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma SIGENIA-AUBI Sp. z o.o. informuje, że mgr inż. Tomasz Śliwiński, mgr inż. Beata Hofman oraz inż. Szymon Pecuch wykonali audit energetyczny wg PN EN 16247

Celem niniejszego auditu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim są : termomodernizacja hal produkcyjno-magazynowych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, redukcja wycieków sprężonego powietrza.

 

 

Prowadzone przez zespół. prace auditowe przebiegały sprawnie. Wyniki auditu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Wyrwich Szymon Jacek

SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

SIGENIA-AUBI Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wyrwich Szymon Jacek