Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani

październik 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani

Ulica Komuny Paryskiej 15

50-451 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała cztery audyty energetyczne dla budynków :

- ulica Budziszyńska 30-34a

- ulica Kraszewskiego 13a-17b

- ulica Budziszyńska 28

- Krośnieńska 2-16

Celem audytów energetycznych było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

- zastosowanie pomp ciepła współpracujących z węzłami cieplnymi

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani

Zastępca Prezesa Zarządu

Wiesław Guzewicz

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonania audytów energetycznych zostały zrealizowane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani
Zastępca Prezesa Zarządu
Wiesław Guzewicz