Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO

sierpień 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO

ul. Bacciarellego 54

51-649 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Inco” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oraz projekt budowlany dla budynku mieszczącego się przy ulicy Racławickiej 1, Powstańców Śląskich 145, aleja Generała Józefa Hallera 2,4

 

 

 

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- zastosowanie pomp ciepła

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO

Prezes Zarządu

Andrzej Łukasiewicz

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie wykonania audytu energetycznego zostało zrealizowane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa INCO
Prezes Zarządu
Andrzej Łukasiewicz