Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS

wrzesień 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS

Ulica Karola Olszewskiego 23

50-001 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- pompa ciepła typu powietrze woda do wspomagania ciepłej wody

 

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS

Członek rady nadzorczej

Stanisław Krzywicki

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadanie audytu energetycznego zostały zrealizowane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM WRZOS
Członek rady nadzorczej
Stanisław Krzywicki