Stowarzyszenie Architektów Polskich

styczeń 2017

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ulica Foksal 2

00-366 Warszawa


 

LIST REFERENCYJNY


 

Stowarzyszenie Architektów Polskich informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny oraz wniosek aplikacyjny pod dofinansowanie z programu NFOŚiGW Poprawa Jakości Powietrza – część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dla budynku Dom Pracy Twórczej Architekta Zamek w Tucznie

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych

 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- docieplenie przegród zewnętrznych

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

- wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne

- zastosowanie pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów oraz wniosku aplikacyjnego świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych z tematyką efektywności energetycznej.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

 

Arch. Mariusz Ścisło

Prezes

Stowarzyszenia Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonania audytu energetycznego oraz wniosku aplikacyjnego zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Stowarzyszenia Architektów Polskich
Prezes
Arch. Mariusz Ścisło