Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Wrzesień 2017


 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica


 

 


 

REFERENCJE


 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ulica Spacerowa 5, 26-026 Morawica. informuje że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ wykonała audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz zgodnie z PN EN 16247.

Celem niniejszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, jakim jest : modernizacja oświetlenia wewnętrznego a także modernizacja sieci cieplnych oraz źródła kotłowni parowej

 

Prowadzone przez zespół. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem. Powierzone mu zadania zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej staranności

 

Z-ca DYREKTORA

Mgr inż. Mariola Grzesik

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Zespół audytorów jest godnym polecenia partnerem. Powierzone mu zadania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej staranności

Z-ca DYREKTORA
Mgr inż. Mariola Grzesik