Wireless Instruments Sp. z o.o.

wrzesień 2016

Wireless Instruments Sp. z o.o.

Iwiny ul. Pola 1

52-116 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Firma Wireless Instruments Sp. z o.o. informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała audyt energetyczny wtryskarki wraz z układem chłodzenia

 

 

Celem audytu energetycznego było przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

- wymiana istniejącej wtryskarki na wtryskarkę energooszczędną wraz z układem chłodzenia

 

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego, analizą ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięć.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

 

Firma Wireless Instruments Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Michał Gorząd

Wireless Instruments Sp. z o.o.

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonania audytu energetycznego zostały wykonane terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Firma Wireless Instruments Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Michał Gorząd