Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

Listopad 2017


 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

Ulica Czysta 7

55-050 Sobótka


 

LIST REFERENCYJNY


 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że firma Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała: wniosek aplikacyjny pod dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF pt. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sobótce przy ul. Chopina 17-19, Chopina 18, Kościuszki 8, Kościuszki 15, Mickiewicza 6, Mickiewicza 9, Świdnicka 53, Zmorskiego 19-21

Celem łożenie wniosku aplikacyjnego było uzyskanie dofinansowania na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sobótce, której pracę obejmowały m. in.:

- remonty dachów

- remonty elewacji

- wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych

- remonty klatek schodowych

- remonty drzwi wejściowych

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ prace przebiegały sprawnie. Wniosek aplikacyjny został napisany starannie i fachowo czego skutkiem było uzyskanie przez ZGKiM „ Ślęża” dofinansowania na wnioskowane przedsięwzięcie. Zawartość wniosku o dofinansowanie świadczy o dużej wiedzy merytorycznej z tematu rewitalizacji.

 

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostało wykonano terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

Dyrektor

Mgr inż. Janusz Wargocki

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostało wykonano terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

Dyrektor
Mgr inż. Janusz Wargocki