Zarządzanie Nieruchomościami HJW sp. z o.o.

Wrzesień 2017


 

Zarządzanie Nieruchomościami HJW sp. z o.o.

ul. al. gen. Józefa Hallera 14b

53-318 Wrocław

 


 

 


 

LIST REFERENCYJNY


 

Zarządzanie Nieruchomościami HJW informuje, że firma Efektywniej s.c. z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26, 53-008 Wrocław, wykonała trzydzieści pięć audytów energetyczny na potrzeby termomodernizacji.

 

Audyty energetyczne zostały wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

Prowadzone przez zespół EFEKTYWNIEJ s.c. prace audytowe przebiegały sprawnie. Wyniki audytu zostały przedstawione w formie raportów przygotowane starannie i fachowo. Zawartość raportów świadczy o dużej wiedzy merytorycznej i dużej znajomości zagadnień związanych w szczególności z analizą i obliczeniem efektu energetycznego oraz analizą ekonomiczną.

Audyty otrzymały pozytywną weryfikację BGK

 

 

EFEKTYWNIEJ s.c. jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania wykonane są terminowo i z zachowaniem należytej jakości.

 

 

 

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

Jolanta Janasik

Zarządzanie Nieruchomościami HJW sp. z o.o.

Wykonanie 35 audytów energetycznych, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Jolanta Janasik