Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda

Styczeń 2019

 

Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda

ul. Mickiewicza 28/1

43-300 Bielsko-Biała

 

REFERENCJE

 

Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda informuje, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26 we Wrocławiu, wykonała bilanse cieplne budynków łącznie z opracowaniem audytów energetycznych dla budynków zamieszkania zbiorowego:

 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 149 w Ustroniu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 151 w Ustroniu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 153 w Ustroniu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 157 w Ustroniu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Źródlana 159 w Ustroniu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 39 w Bielsku-Białej
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 41 w Bielsku-Białej
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grażyny 15 w Bielsku-Białej
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piastowska 66 w Bielsku-Białej
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Starzyńskiego 2 w Bielsku-Białej

 

Celem niniejszych audytów energetycznych było wyznaczenie zapotrzebowania na bilansową moc cieplną, przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, tj.:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • modernizacje systemów grzewczych
 • modernizacje systemów ciepłej wody użytkowej, w tym instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii
 • ocieplenie ścian piwnic
 • ocieplenie stropów wewnętrznych
 • ocieplenie dachów
 • instalacji odnawialnych źródeł energii: pompy ciepła i panele fotowoltaiczne

 

Podczas dwóch tygodni realizacji przedsięwzięcia zespół EFEKTYWNIEJ wykonywał prace audytowe z należytą starannością oraz przede wszystkim terminowo. Rezultaty audytów zostały zaprezentowane w formie kompleksowego i wyczerpującego podsumowania, co wskazuje, że firma EFEKTYWNIEJ dysponuje profesjonalną i szeroką wiedzą. Bardzo istotnym aspektem wspomnianych raportów było obliczenie i analiza efektu energetycznego, w tym analiza ekonomiczna i środowiskowa ewentualnych przedsięwzięć, co pomoże naszej firmie w precyzyjnym zaplanowaniu inwestycji.

 

Tomasz Gajda

Zarządca Nieruchomości

 

Zarządzanie Nieruchomościami Tomasz Gajda

Jednoznacznie stwierdzamy, że EFEKTYWNIEJ jest rzetelnym i godnym polecenia partnerem.

 

Tomasz Gajda

Zarządca Nieruchomości