Administrator danych osobowych

,,Administratorem danych osobowych jest Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ul. Komandorska 18, 53-343 Wrocław. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@efektywniej.pl Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane:

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale niezbędne dla złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.

Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.”

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)