Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który wzbudził ostatnimi czasy ogromne zainteresowanie! Nic w tym dziwnego, gdyż bez niego nie tylko nie sprzedamy ani nie wynajmiemy nieruchomości, a nawet nie opublikujemy ogłoszenia informującego o zbyciu naszego lokum. Świadectwa energetyczne dostarczają nam informacji o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części, pozwalając na ocenę kosztów ich eksploatacji i wpływu na środowisko. 

  Z okazji wejścia w życie nowych przepisów dotyczących świadectw energetycznych, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. 

  1. Czym jest i co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Jest to dokument, który zawiera informacje na temat charakterystyki energetycznej budynku lub jego części. Określa on zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP), użytkową (EU) oraz końcową (EK) oraz emisję dwutlenku węgla w skali roku. Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przez prawo, gdy sprzedajemy lub wynajmujemy nieruchomość. 

  Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Certyfikat energetyczny budynku lub jego części może być wydany jedynie przez osoby posiadające figurujące w oficjalnym państwowym rejestrze. Mogą to być m.in. certyfikowani audytorzy energetyczni lub inżynierowie posiadający ważne uprawnienia budowlane. 

   

  2. Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Wydany dokument jest ważny przez kolejne 10 lat. Po upływie terminu ważności należy zamówić wykonanie nowego świadectwa, jeśli chcemy nadal korzystać z korzyści, jakie wynikają z jego posiadania. 

  3. Kiedy trzeba aktualizować świadectwa energetyczne?

  Świadectwo należy zaktualizować, jeśli w budynku lub jego części dokonamy zmian mających wpływ na jego charakterystykę energetyczną. Najczęściej dzieje się tak w przypadku, gdy nieruchomość zostaje poddana modernizacjom mającym na celu ograniczenie zużycia energii. Będą to na przykład wymiana okien i drzwi, docieplanie ścian lub zmiana izolacji. 

  4. Jakie kary grożą za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Brak świadectwa charakterystyki energetycznej może skutkować karą pieniężną, którą nakłada na nas Urząd Miasta lub Gminy. Kary te mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, dlatego warto zadbać o to, aby mieć ważny i aktualny certyfikat energetyczny. Z karą musimy się również liczyć w przypadku, gdy informacje zawarte w świadectwie mijają się z prawdą i nie informują o faktycznym stanie technicznym nieruchomości.  

  5. Czy każdy rodzaj nieruchomości musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Nie, nie wszystkie muszą posiadać świadectwa energetyczne. Wymóg ten nie dotyczy m.in. budynków pod opieką konserwatora zabytków, używanych jako miejsce kultu i działalności religijnej, domków letniskowych użytkowanych mniej niż 4 miesiące w roku oraz wolnostojących, o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. 

  6. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć w celu uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Czas na naszą ulubioną odpowiedź… To zależy! 😉 Aby audytor mógł wystawić świadectwo energetyczne budynku, potrzebna mu będzie dokumentacja architektoniczna, uwzględniająca rzuty oraz przekroje pięter, a także szczegóły techniczne dot. elewacji. Sporym ułatwieniem będzie, jeśli właściciel budynku dysponuje poprzednim świadectwem energetycznym budynku. 

  Jeśli potrzebujemy certyfikatu energetycznego dla lokalu, należy dostarczyć zwymiarowane rzuty mieszkania oraz świadectwo energetyczne budynku. W przypadku jego braku, należy poprosić jego zarządcę lub właściciela o udostępnienie dokumentacji architektonicznej budynku. 

  7. Czy cena świadectwa charakterystyki energetycznej jest stała, czy może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości?

  Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości oraz od indywidualnego cennika firmy, która dokonuje pomiarów i sporządza dokument. Nie bez znaczenia będzie również to, czy dostarczymy audytorom wymaganą dokumentację, czy też powstanie potrzeba uzupełnienia brakujących danych. 

   

  8. Czy właściciel lub zarządca budynku może samodzielnie wykonać świadectwa energetyczne?

  Nawet jeśli właściciel budynku ma wszelkie wymagane uprawnienia audytorskie, nie będzie miał możliwości wykonania certyfikatu energetycznego „na własny użytek”.  

  Jak określono w nowelizacji, świadectwo energetyczne budynku lub jego części „nie może być sporządzane przez właściciela lub zarządcę tego budynku lub tej części budynku oraz osobę, której przysługuje w tym budynku lub w tej części budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.” 

  9. Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi sporządzić świadectwo energetyczne dla całego budynku?

  Nie. Taki obowiązek istnieje wyłącznie w przypadku sprzedaży lub najmu budynku lub jego części (lokalu), a także zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółdzielnia będzie zatem zobowiązana do sporządzenia certyfikatu energetycznego tylko w sytuacji, gdy będzie stroną jednej z wymienionych umów. 

  Przepisy nowelizacji nakładają jednak obowiązek nieodpłatnego udostępnienia dokumentów umożliwiających wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla części budynku (czyli np. mieszkania). Może być to zarówno certyfikat energetyczny budynku, jak również dokumentacja architektoniczna. 

   

  Uff, to by było na tyle! Mamy nadzieję, że nasze małe Q&A pomoże Wam zorientować się w nowej, nieco konfundującej rzeczywistości. Mimo że na wyrobienie świadectwa energetycznego należy obecnie nieco poczekać, warto już teraz zarezerwować termin jego wykonania. Jest to nie tylko dokument wymagany przez prawo, ale również przydatne narzędzie, które pozwala na ocenę kosztów eksploatacji budynku. Na jego podstawie możemy podjąć prace wspierające efektywność energetyczną nieruchomości. Warto zadbać o to, aby certyfikat energetyczny był ważny i aktualny. Jego brak w niektórych przypadkach może skutkować karą pieniężną! Pamiętajmy, że świadectwo energetyczne powinno być zaktualizowane, gdy dokonujemy zmian w budynku lub jego instalacjach, które znacząco wpływają na zużycie energii w budynku. 

  Tekst i opracowanie: Julia Szafran

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl