Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetyczny zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej:

 • modernizację instalacji oświetleniowych, przemysłowych oraz urządzeń
 • modernizację lokalnych źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z obowiązującymi krajowymi oraz Unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi zasad gospodarowania energią
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu obliczania współczynników przenikania ciepła wg PN EN ISO 6946
 • Poszerzenie wiedzy z obliczania projektowanego obciążenia cieplnego wg PN EN 12 831
 • Obliczanie energii użytkowej oraz energii końcowej
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu budowania taryf za ciepło
 • Zdobycie wiedzy z zakresu wykonywania audytów energetycznych

Program szkolenia:

 1. Krajowe oraz Unijne akty prawne dotyczące zasad gospodarowania energią
 2. Ochrona cieplna budynków – obliczanie współczynników przenikania ciepła wg PN EN 6949
 3. Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego wg PN EN 12 831
 4. Obliczanie energii użytkowej
 5. Instalacje c.o. i ciepłej wody
 6. Obliczanie energii końcowej
 7. Budowanie taryf za ciepło
 8. Metodyka audytu energetycznego
 9. Ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
 10. Ocena systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz ciepłej wody
 11. Ocena oświetlenia
 12. Możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

 • 100% dofinansowania,
 • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
 • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
 • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577
  biuro@efektywniej.pl