Badania termowizyjne w praktyce

Szkolenie adresowane jest do:
pracowników przedsiębiorstw zajmujących się zarzadzaniem i administrowaniem nieruchomościami, pracowników Spółdzielni Mieszkaniowych, pracowników zakładów produkcyjnych, kierowników działów utrzymania ruchu, inżynierów utrzymania ruchu, automatyków, techników utrzymania ruchu, osób odpowiedzialnych za utrzymanie sieci elektroenergetycznych, instalatorów, elektryków, energetyków, mechaników, architektów, inżynierów budowlanych, deweloperów, pracowników firm zajmujących się ocieplaniem budynków oraz wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się wykonywać pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych. Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.
Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia
Lokalizacja: do uzgodnienia
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (szkolenie jednodniowe)
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, prezentacje multimedialne
Narzędzia dydaktyczne: firma Tomasz Śliwiński Efektywniej zapewnia sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika szkolenia oraz dostęp do kamery termowizyjnej
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia ze źródeł zewnętrznych. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Dofinasowanie lub prosimy o bezpośredni na email: biuro@efektywniej.pl

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi oraz poprawności wykonywania badań kamerą termowizyjną wg PN EN 13187 „Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni”. W celu rozpoznania prawidłowego stanu technicznego budynku można wykonać badanie kamerą termowizyjną. Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników można dowiedzieć się w którym miejscu następuje strata ciepła w badanym budynku. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą w rzeczywisty sposób ocenić jakość materiałów budowlanych, urządzeń grzewczych oraz sanitarnych. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób szacować współczynnik przenikana ciepła U [W/m2K] na podstawie badań termowizyjnych.

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

  • do 80% dofinansowania,
  • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
  • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
  • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

  • mgr inż. Tomasz Śliwińśki, tel. 883 797 577
    biuro@efektywniej.pl