Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego to dokument dający wiedzę na temat zużycia energii przez budynek na cele ogrzewania i wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Dzięki tym informacjom możliwe jest wyliczenie orientacyjnych kosztów użytkowania budynku. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności umożliwiających wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. Kurs zapewni pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania budynków energooszczędnych wraz z analizą wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z obowiązującymi krajowymi oraz Unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi zasad gospodarowania energią
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu obliczania współczynników przenikania ciepła wg PN EN ISO 6946
 • Poszerzenie wiedzy z obliczania projektowanego obciążenia cieplnego wg PN EN 12 831
 • Obliczanie energii użytkowej, końcowej oraz pierwotnej
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji

Program szkolenia:

 1. Krajowe oraz Unijne akty prawne dotyczące zasad gospodarowania energią
 2. Ochrona cieplna budynków – obliczanie współczynników przenikania ciepła wg PN EN 6949
 3. Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego wg PN EN 12 831
 4. Obliczanie energii użytkowej
 5. Instalacje c.o. i ciepłej wody
 6. Obliczanie energii końcowej oraz energii pierwotnej

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

 • 100% dofinansowania,
 • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
 • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
 • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński, tel. 883 797 577
  biuro@efektywniej.pl