Gospodarka energetyczna

Szkolenie adresowane jest do:
pracowników przedsiębiorstw zajmujących się zarzadzaniem i administrowaniem nieruchomościami, pracowników Spółdzielni Mieszkaniowych oraz wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki energetycznej. Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.
Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia
Lokalizacja: do uzgodnienia
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (szkolenie 
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, prezentacje multimedialne
Narzędzia dydaktyczne: firma Tomasz Śliwiński Efektywniej zapewnia sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika szkolenia
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia ze źródeł zewnętrznych. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Dofinasowanie lub prosimy o bezpośredni na email: biuro@efektywniej.pl
Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia
Lokalizacja: do uzgodnienia
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (szkolenie jednodniowe)
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, prezentacje multimedialne
Narzędzia dydaktyczne: firma Tomasz Śliwiński Efektywniej zapewnia sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika szkolenia
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia ze źródeł zewnętrznych. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Dofinasowanie lub prosimy o bezpośredni na email: biuro@efektywniej.pl

 

Celem szkolenia jest poznanie metod obliczania kosztów użytkowania budynków mieszkalnych oraz ich analiza, wykorzystania badań termowizyjnych do oceny jakości cieplnej budynków, oceniana opłacalność stosowania Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych. Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie potrafił przeliczać możliwości obniżenia mocy zamówionej energii cieplnej i wynikające z tego oszczędności w arkuszu kalkulacyjnym Excel, obliczać koszt energii (zł/GJ) dla wszystkich nośników form energii oraz wykorzystywać program Excel do obliczania opłacalności finansowej stosowania Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych.

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności obliczania taryf za ciepło dla dowolnego źródła ciepła (łącznie z OZE)
 • Uczestnik nabędzie podstawowych umiejętności do wykonywania audytów energetycznych
 • Obsługa programu komputerowego do wyliczenia mocy zamówionej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Program szkolenia:

 1. Jak skutecznie walczyć ze smogiem
 2. Paliwa i energia - zasady określania kosztów za ciepło
 3. Termomodernizacja - przykłady
 4. OOpłacalność odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach wielorodzinnych
 5. Metody finansowania projektów termomodernizacyjnych
 6. Omówienie audytów energetycznych budynków

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

 • do 80% dofinansowania,
 • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
 • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
 • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577
  biuro@efektywniej.pl