Gospodarka energetyczna

Celem szkolenia jest poznanie metod obliczania kosztów użytkowania budynków mieszkalnych oraz ich analiza, wykorzystania badań termowizyjnych do oceny jakości cieplnej budynków, oceniana opłacalność stosowania Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych. Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie potrafił przeliczać możliwości obniżenia mocy zamówionej energii cieplnej i wynikające z tego oszczędności w arkuszu kalkulacyjnym Excel, obliczać koszt energii (zł/GJ) dla wszystkich nośników form energii oraz wykorzystywać program Excel do obliczania opłacalności finansowej stosowania Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych.

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności obliczania taryf za ciepło dla dowolnego źródła ciepła (łącznie z OZE)
 • Uczestnik nabędzie podstawowych umiejętności do wykonywania audytów energetycznych
 • Obsługa programu komputerowego do wyliczenia mocy zamówionej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • Obsługa kamery termowizyjnej oraz analiza otrzymanych wyników

Program szkolenia:

 1. Krajowe oraz Unijne akty prawne dotyczące zasad gospodarowania energią
 2. Ochrona cieplna budynków – obliczanie współczynnika przenikana ciepła wg PN EN 6946
 3. Obliczania projektowanego obciążenia cieplnego wg PN EN 12 831
 4. Wykonanie bilansu cieplnego w programie komputerowym ArCadia Termo
 5. Analiza wariantów termomodernizacyjnych obiektu
 6. Analiza modernizacji oświetlenia
 7. Termowizja – podstawy. Wykonywanie badań kamerą termowizyjną. Interpretacja otrzymanych wyników

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

 • 100% dofinansowania,
 • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
 • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
 • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577
  biuro@efektywniej.pl