Sprężone powietrze w zakładzie produkcyjnym

Szkolenie adresowane jest do:
pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, u których wykorzystywana jest instalacje sprężonego powietrza. Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.
Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia
Lokalizacja: do uzgodnienia
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (szkolenie jednodniowe)
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, prezentacje multimedialne
Narzędzia dydaktyczne: firma Tomasz Śliwiński Efektywniej zapewnia sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika szkolenia oraz dostęp do kamery termowizyjnej
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia ze źródeł zewnętrznych. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Dofinasowanie lub prosimy o bezpośredni na email: biuro@efektywniej.pl

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, dystrybucją oraz odbiorem sprężonego powietrza. Każdy uczestnik po szkoleniu będzie wiedział jak jest wytwarzane, dystrybuowane oraz jakie są koszty sprężonego powietrza. Uczestnicy szkolenia poznają metody obniżania kosztów wytwarzania i dystrybuowania sprężonego powietrza na podstawie:

- badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza za pomocą detektora ultradźwiękowego

- badania przepływu oraz spadku ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza za pomocą przenośnego przepływomierza

- badanie zużytej energii elektrycznej przez sprężarki do sprężonego powietrza za pomocą analizatora energii elektrycznej

Szkolenie zwiększy świadomość pracowników w zakresie zużycia energii oraz wpłynie pozytywnie na bilans energetyczny instalacji sprężonego powietrza oraz obniży koszty jego eksploatacji. Dodatkowo uczestnicy uzyskają wiedzę:

- jak działa system wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza

- ile energii jest zużywane na produkcję 1 m3 sprężonego powietrza

- w jaki sposób pracują sprężarki do sprężonego powietrza

- jakie występują spadki ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

- jakie są nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza oraz jak je usuwać

Szkolenie pozwoli uczestnikom ocenić efektywność systemu sprężonego powietrza,  badać wycieki sprężonego powietrza za pomocą detektora ultradźwiękowego oraz je usuwać. Szkolenie pozwoli również przygotować uczestnika do wykonywania samodzielnych pomiarów przepływu sprężonego powietrza na instalacji za pomocą przenośnego miernika z rurką spiętrzającą VP FlowScope dP KIT. Przegotowywać raporty dotyczące stanu nieszczelności sprężonego powietrza.

Cele szkolenia

 • Uczestnik zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu pracy instalacji sprężonego powietrza, oceny efektywności sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza z możliwością poprawy efektywności układu
 • Uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykonać pomiary nieszczelnośći instalacji sprężonego powietrza za pomocą detektora ultradźwiękowego
 • Uczestnik będzie potrafił samodzielnie wykonywać pomiary przepływu sprężonego powietrza na podstawie przenośnego miernika z rurką spiętrzającą VP FlowScope dP Kit

Program szkolenia:

 1. Sprężąrki do wytwarzania sprężonego powietrza. Odpowiedni dobór w zależności od zapotrzebowania na sprężone powietrze
 2. System dystrybucji sprężonego powietrza oraz spadek ciśnienia na instalacji
 3. Badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza za pomocą detektora ultradźwiękowego. Warsztaty praktyczne. Usuwanie nieszczelności na instalacji.
 4. Tworzenie raportów z badań nieszczelności instalacji sprężonego powietrza
 5. Badanie przepływu oraz spadku ciśnienia na instalacji sprężonego powietrza za pomocą przenośnego miernika z rurką spiętrzającą VP FlowScope dP Kit
 6. Tworzenie raportu z badania przeplywu sprężonego powietrza

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

 • do 80% dofinansowania,
 • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
 • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
 • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

 • mgr inż. Tomasz Śliwińśki tel. 883 797 577
  biuro@efektywniej.pl