Tomasz Śliwiński

Wykształcenie: Politechnka Wrocławska, tytuł inżyniera i magistra

Kierunek: Budownicwo Lądowe i Wodne

Specjalność: Budownictwo Technologiczne - budownictwo energooszczędne i pasywne z elementami klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa

Obszar specjalizacji

Audytor energetyczny, doradca energetyczny, mentor, trener i praktyk wpisany na listę ZAE (Zrzeszenia Audytorów Energetycznych) nr 386 oraz posiadający uprawnienia do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej z listy MI nr 9496. Szeroka wiedza z zakresu audytów przemysłowych, sprężonego powietrza, termomodernizacji budynków oraz klimatyzacji, chłodnictwa i ciepłownictwa, w tym także wentylacji. Twórca i współtwórca ponad 100 audytów energetycznych w zakładach produkcyjnych. Rozwinięty warsztat trenerski i dorobek w postaci własnych programów szkoleniowych (zakres: audyty energetyczne w zakładach produkcyjnych, efektywność energetyczna w instalacjach sprężonego powietrza, wykorzystanie Odnawianych Źródeł Energii, certyfikacja energetyczna, sporządzanie audytów energetycznych, rozwiązania ekologiczne w firmach, gospodarka energetyczna, budynki pasywne).

Doświadczenie zawodowe

Wykonanie ponad 100 audytów energetycznych w przemyśle między innymi dla firm: – ciepłownia Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdańce – Aquapark Zakopane – Aquapark Atol Oleśnica – Ared P.P.H.U. Andrzej Redzyński – P.P.H.U. Knittex – Zakłady Tekstylne Teofilów – P.P.H.U. Janis. Realizacja ponad 100 audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji oraz na potrzeby programów z NFOŚiGW, WFŚiGW oraz RPO między innymi dla : Szpitala Chorób Płuc w Sokołowsku, budynki wielorodzinne dla zarządców nieruchomości HJW, Aquaparku w Oleśnicy, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Aquaparku w Zakopanem.

Zakres prowadzonych szkoleń

 • Szkolenie system białych certyfikatów w praktyce
 • Szkolenie sprężone powietrze w zakładzie przemysłowym
 • Szkolenie badania termowizyjne w praktyce
 • Szkolenie opłacalność odnawialnych źródeł energii
 • Audyting energetyczny dla zarządców nieruchomości
 • Szkolenie zapotrzebowanie na moc cieplną
 • Szkolenie certyfikacja energetyczna dla zarządców nieruchomości
 • Szkolenie gospodarka energetyczna

Certyfikaty szkolenia

 • Certyfikat ukończenia kursu „Termowizja w praktyce” nr certyfikatu 1TPB/04/WR/11 Certyfikat ukończenia kursu przygotowującego do wystawienia świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych
 • Certyfikat ukończenia kursu „Praktyczne aspekty wdrożenia systemu efektywności energetycznej w oparciu o standard ISO 50001” uzyskanie tytułu: „Menadżer ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Energią”
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr uprawnień MTBiM/ŚE/2774/2012
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu projektowania, doboru, optymalizacji, montażu i konfiguracji instalacji solarnych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Efektywne zarządzanie energią w budynkach”
 • Wpis do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) – lista audytorów energetycznych pozycja 386
 • Uprawnienia elektryczne „SiMP” gr. 1 i 2 na eksploatację i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do napięcia 1kV
 • Przeszkolony z zakresu pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem urządzenia SONEL PQM-700
 • Przeszkolony z zakresu obsługi przepływomierza VP Flow Scope na instalacjach sprężonego powietrza

Wyróżnienia

 • Zajęcie drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową pt.: „Energooszczędny budynek wielorodzinny z pasywnymi oraz aktywnymi systemami pozyskiwania energii słonecznej” organizowanym przez firmę Intersoft Sp. z o.o.
Ukończone szkolenia
 • Certyfikat ukończenia kursu „Termowizja w praktyce” nr certyfikatu 1TPB/04/WR/11 Certyfikat ukończenia kursu przygotowującego do wystawienia świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych
 • Certyfikat ukończenia kursu „Praktyczne aspekty wdrożenia systemu efektywności energetycznej w oparciu o standard ISO 50001” uzyskanie tytułu: „Menadżer ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Energią”
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr uprawnień MTBiM/ŚE/2774/2012
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu projektowania, doboru, optymalizacji, montażu i konfiguracji instalacji solarnych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Efektywne zarządzanie energią w budynkach”
 • Wpis do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) – lista audytorów energetycznych pozycja 386
 • uprawnienia elektryczne „SiMP” gr. 1 i 2 na eksploatację i dozur urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do napięcia 1kV
 • przeszkolona z zakresu pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem urządzenia SONEL PQM-700
 • przeszkolona z zakresu obsługi przepływomierza VP Flow Scope na instalacjach sprężonego powietrza