,,Administratorem danych osobowych jest Efektywniej Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Wolności 7b 50-071 Wrocław adres e-mail: info@efektywniej.pl

Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: iod.efektywniej@dpag.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane:

-do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub odpowiedzi na przekazaną wiadomość. Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

-żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących

-ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne ale niezbędne dla złożenia zapytania i udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)