WYKONUJEMY AUDYTY ENERGETYCZNE W PRZEMYŚLE

które mają na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień, w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię

WYKONUJEMY AUDYTY ENERGETYCZNE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

które mają na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie optymalizacji instalacji sprężonego powietrza

PROWADZIMY SZKOLENIA Z ZAKRESU

  • świadectw charakterystyki energetycznej
  • audytów energetycznych
  • audytów przemysłowych
  • gospodarki energetycznej i OZE

WYKONUJEMY AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

które zawierają wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Działamy w pełni strategicznie, oferując naszym Klientom kompleksową obsługę. Oznacza to dla Państwa przede wszystkim możliwość skorzystania z pełnego wsparcia ekspertów, którzy są w stanie przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, jak również inne czynności, zmierzające do wdrożenia znaczących i korzystnych dla Państwa działalności optymalizacji. Szczegóły związane ze współpracą i jej charakterem zawsze dostosowywane są przez nas w sposób indywidualny — zgodny z oczekiwaniami Klienta oraz profilem jego działalności.

Efektywność ponad wszystko

Efektywność energetyczna jest dla nas kluczowym słowem, ideą oraz wartością, którą każdego dnia wcielamy w życie — tak w trakcie dokonywanej oceny bieżącej sytuacji, analizy stosowanych przez Państwa rozwiązań, jak również planowania nowych lub modernizowania obecnych sieci i rozwiązań energetycznych. Zarówno w przypadku rozwiązań przygotowywanych dla domów mieszkalnych, jak i strategii projektowanych z myślą o obiektach przemysłowych — na uwadze mamy konieczność osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

Rozwiązania dostosowane do twoich potrzeb

Nie tylko audyty efektywności energetycznej, ale również szereg innych czynności, podejmowanych przez naszych ekspertów, jest w stanie zaowocować konkretnymi i korzystnymi zmianami — również w zakresie kosztów eksploatacji. Stąd też nasza rozbudowana oferta współpracy, pozwalająca Państwu wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów na wielu płaszczyznach. Obecnie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu:

  • audyt sieci przemysłowej oraz efektywności energetycznej,
  • doradztwo techniczne wspomagające podjęcie ostatecznej decyzji w zakresie wyboru pompy ciepła,
  • monitoring instalacji oświetleniowych oraz ocena ich skuteczności,
  • profesjonalne ekspertyzy termowizyjne,
  • szkolenia,
  • wsparcie w trakcie pozyskiwania środków z projektów unijnych (w ramach dofinansowania instalacji pompy ciepła, bądź też innego rozwiązania przewidzianego prawem unijnym).

Nasze działania mogą zakończyć się wystawieniem stosownego dokumentu potwierdzającego prawidłowość działań oraz zgodność z obowiązującymi normami. Posiadamy uprawnienia do wystawienia białego certyfikatu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Oceniamy działalność firm w zakresie możliwości ograniczenia zużycia energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu optymalizacji procesów, zachodzących w jej obrębie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa który wykonujemy, zgodnie ze stosowną ustawą, pod groźbą nałożenia kary finansowej, zobligowana jest wykonać każda duża firma i zakład produkcyjny.

Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza

W ramach naszych usług, wykonujemy audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza, pozwalający zwiększyć efektywność pracy urządzeń przemysłowych oraz wykluczyć wszelkie nieszczelności. Tego tupu kontrola umożliwi przedsiębiorcom wdrożenie rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie zużycia energii, a tym samym generowanie oszczędności.

Pomiary w przemyśle

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zmniejszenia kosztów związanych ze stratami energetycznymi, wykonujemy kompleksowe pomiary w przemyśle. Zweryfikowanie parametrów instalacji elektrycznej pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, poprawiających efektywność działalności firmy.

Audyt efektywności energetycznej

Na zlecenie dużych firm i zakładów produkcyjnych, wykonujemy kompleksowy audyt efektywności energetycznej. Obejmuje on m.in. dokonanie pomiarów instalacji, sporządzenie wniosku do URE, wdrożenie rozwiązań, mających na celu optymalizację i usprawnienie realizowanych procesów, a także przygotowanie raportu z przeprowadzonych udoskonaleń.

Certyfikat energetyczny

Każdy obiekt budowlany, zarówno o charakterze prywatnym, jak i przemysłowym, musi zostać opatrzony specjalnym dokumentem, określającym roczne zużycie energii, przypadające na metr kwadratowy budynku. Audyt energetyczny, wykonywany przez naszą firmę, pozwala zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie, skracając czas potrzebny na realizację inwestycji.

Audyt oświetlenia

Realizujemy dokładne pomiary oświetlenia, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie modernizacji, pozwalających na właściwe doświetlenie wnętrza oraz terenu na zewnątrz firmy, przy maksymalnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie przed przedsiębiorstwo.

Analiza wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Twojej firmie

Zaufali nam