Na czym polega audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku każde duże przedsiębiorstwo* jest zobowiązane do wykonania audytu energetycznego raz na cztery lata.

Niewykonanie audytu przedsiębiorstwa w terminie skutkuje karą pieniężną nakładaną przez URE, która może wynosić do 5% przychodów przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to identyfikacja potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw.

Audyt dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz możliwości ich finansowania i dofinansowania. Wskazuje optymalne rozwiązania wraz z analizą możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Elementy audytu energetycznego dla firm

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa składa się z trzech etapów.

 

KROK I ZBIERANIE DANYCH

 • Zebranie informacji o przedsiębiorstwie
 • Procesów technologicznych
 • Systemu sprężonego powietrza
 • Systemu oświetlenia
 • Silników elektrycznych i spalinowych
 • Systemu pary technologicznej
 • Systemu chłodzenia
 • Systemu wentylacji
 • Systemu ogrzewania
 • Systemu ciepłej wody użytkowej
 • Ochrony cieplnej budynków
 • Floty samochodowej
 • Analiza zużycia energii na podstawie własnych pomiarów, danych z liczników pomiarowych oraz faktur VAT
 • Energii elektrycznej
 • Paliw
 • Ciepła
 • Podział zużycia energii pod względem wykorzystania i źródła
 • Przepływ energii i bilans energetyczny instalacji i obiektów
 • Profile zapotrzebowania na energię

KROK II OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII

 • Optymalizacja zużycia energii i paliw
 • W systemie oświetlenia
 • W systemie wentylacji
 • W układzie pary technologicznej
 • W systemie chłodzenia
 • W systemie sprężonego powietrza
 • Da silników elektrycznych i spalinowych
 • W systemie próżni
 • W systemie ogrzewania
 • W systemie ciepłej wody użytkowej
 • Dla floty samochodowej
 • Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
 • Analizy możliwości wykorzystania ciepła odpadowego
 • Analiza umów z dostawcami energii pod kątem stosowanych taryf i wielkości mocy zamówionej dla energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego
 • Analiza redukcji mocy biernej
 • Analiza redukcji wyższych harmonicznych.
 • Opracowanie oceny opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji na podstawie współczynników SPBT, NPV, DGC

KROK III PLAN WDROŻENIA INWESTYCJI

 • Stworzenie indywidualnego planu wdrożenia inwestycji wraz z opracowaniem finansowania inwestycji
 • Podsumowanie, wnioski

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

 • Otrzymanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Zdobycie informacja o możliwościach poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie
 • Spełnienie warunków ustawowych
 • Poznanie możliwości finansowania inwestycji optymalizujących zużycie energii oraz wdrożenie ich wspólnie z Efektywniej
 • Pomiary jakościowe energii elektrycznej

Usunięcie nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza jest istotnym źródłem oszczędności energii. Z doświadczenia wiemy, że nieszczelności w instalacji wynoszą nawet do 40% całkowitej energii zużywanej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza.

 • Pomiary ciśnienia oraz ilości sprężonego powietrza w instalacji

Spadek ciśnienia o 1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zmniejszenie poboru energii od 7 do 8%. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza, warto poznać jego parametry i wskaźniki w stanie aktualnym, a następnie doprowadzić do optymalnego ciśnienia w instalacji.

Sprawdź, jakie wykonujemy pomiary

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO
Liczba pracownikówPowyżej 250 osób
Roczne obrotyPowyżej 50 mln euro lub całkowity bilans powyżej 43 mln euro

Moc bierna

Energia bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną (tak jak energia czynna), natomiast jest niezbędna do działania niektórych urządzeń elektrycznych. Energia bierna nie jest zużywana, przepływa tam i z powrotem pomiędzy elektrownią i odbiorcą.

Więcej
Moc bierna
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny dofinansowanie

Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

Więcej
0003
Sprawdź całą ofertę

Badania i ekspertyzy termowizyjne

Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

Więcej
badania i ekspertyzy termowizyjne
Sprawdź całą ofertę

Audyt Odnawialnych Źródeł Energii

Audyt Odnawialnych Źródeł Energii to opracowanie koncepcji wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w różnego typu obiektach oraz instalacji przemysłowych.

Więcej
Audyt odnawialnych źródeł energii kafelek głowny
Sprawdź całą ofertę

Na czym polega świadectwo charakterystyki energetycznej?

Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Więcej
swiadectwa charakterystyki energetycznej kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Analiza mocy zamówionej

Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

Więcej
Analiza mocy zamowionej głowny kafelek
Sprawdź całą ofertę

Audyt remontowy budynku

Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

Więcej
Audyty remontowe kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Pisanie wniosków pod dofinansowanie

Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

Więcej
0003
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny fotowoltaika

Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

Więcej
Audyt energetyczny fotowoltaika kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyty energetyczne pod dofinansowanie NFOŚIGW oraz UE

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

Więcej
Audyt energetyczny pod dofinansowanie nfośigw i ue kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyty oświetlenia oraz audyt energetyczny oświetlenia ulicznego

Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Więcej
Audyt energetyczny oświetlenia
Sprawdź całą ofertę

Analiza odnawialnych źródeł energii

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

Więcej
Audyt odnawialnych źródeł energii kafelek głowny
Sprawdź całą ofertę

Pomiary przemysłowe

Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

Więcej
pomiary nieszczelności instalacji sprezonego powietrza kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt instalacji sprężonego powietrza

Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

Więcej
Analiza efektywnosci pracy sprezarek
Sprawdź całą ofertę

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

Więcej
Audyt efektywnosci energetycznej kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

Więcej
audyt energetyczny przedsiebiorstwa kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Więcej
Audyt energetyczny na potrzeby premii termomodernizacyjnej
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

Więcej
czyste powietrze
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny źródła ciepła

Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej
Audyt energetyczny źródła ciepła kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

Więcej
Audyt energetyczny sieci cie-łowniczej glowny kafelek
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

Więcej
Audyty-energetyczne
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

Więcej
Audyty-energetyczne
Sprawdź całą ofertę

  Poproś o wycenę