Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Program Czyste Powietrze to wsparcie skierowane do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W jego ramach możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła. Wszystko to w celu walki o czyste, wolne od smogu i szkodliwych substancji powietrze. Najnowsza edycja programu realizowana będzie aż do 2029 roku, a jej budżet 103 mld zł! 

   

  Czyste Powietrze w roku 2023

  Najnowsza odsłona Czystego Powietrza ruszyła 3 stycznia 2023 roku. W porównaniu do wcześniejszych edycji, nastąpiły ważne zmiany dotyczące: 

  • wysokości progów dochodowych, 
  • kwot dofinansowania 
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca, 
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku, 
  • obowiązkowego audytu energetycznego budynku. 

   

  Kto może dostać dofinansowanie Czyste Powietrze?

  Istnieją dwa konieczne do spełnienia warunki, bez których nie otrzymamy dofinansowania. Czyste Powietrze jest  to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. 

  Czyste Powietrze – progi dofinansowań

  W najnowszej edycji programu Czyste Powietrze dofinansowania będą wyższe niż poprzednio. Jednocześnie został podniesiony próg dochodowy, dzięki czemu więcej gospodarstw domowych będzie w stanie ubiegać się o dotacje. 

  Przewidziane zostały trzy progi dofinansowań – podstawowy, podwyższony i maksymalny. Ich wysokość zależeć będzie od dochodów osób ubiegających się o udział w programie.

   

  Próg podstawowy

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

  Próg podwyższony

  Aby zawalczyć o podwyższone dofinansowania na piec lub termomodernizację, dochody beneficjentów nie powinny przekraczać:

  • 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym  
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

  Spełniając te warunki możemy ubiegać się o dofinansowanie sięgające do 99 tys. Zł. 

  UWAGA! Beneficjenci podwyższonego i maksymalnego wsparcia mogą dodatkowo ubiegać się o 50% dofinansowania w ramach prefinansowania inwestycji. Oznacza to, że połowę kwoty dotacji mogą otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem remontu lub termomodernizacji! Aby skorzystać z tej opcji, należy przedstawić ważną umowę na wykonanie prac remontowych, a pierwsza transza dotacji trafi do nas w ciągu 14 dni od jej podpisania. Druga część dofinansowania zostanie wypłacona nie później, niż 30 dni od daty zakończenia remontu.

  Próg maksymalny

  Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł

  Na maksymalną wysokość dotacji, sięgającą nawet 135 tys. złotych, mogą liczyć osoby, których dochód nie przekracza: 

  • 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  • 1526 zł w przypadku gospodarstw jednosobowych. 

  Szczegóły dotyczące rodzaju wspieranych przedsięwzięć oraz środków, jakie można uzyskać w celu ich realizacji dostępne są na stronie programu Czyste Powietrze.

  UWAGA! Beneficjenci podwyższonego i maksymalnego wsparcia mogą dodatkowo ubiegać się o 50% dofinansowania w ramach prefinansowania inwestycji. Oznacza to, że połowę kwoty dotacji mogą otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem remontu lub termomodernizacji! 

  Aby skorzystać z tej opcji, należy przedstawić ważną umowę na wykonanie prac remontowych, a pierwsza transza dotacji trafi do nas w ciągu 14 dni od jej podpisania. Druga część dofinansowania zostanie wypłacona nie później, niż 30 dni od daty zakończenia remontu. 

  Dotacja na rozpoczętą inwestycję

  Czyste Powietrze w ramach najnowszej edycji oferować będzie pożyczkę, tzw. „Kredyt Czyste Powietrze.”  

  Taki kredyt będzie można zaciągnąć na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku, a wraz z nim przyznana zostanie dotacja na spłatę części kapitału. To duża zmiana, gdyż dotychczas z podobnej pożyczki mogli skorzystać jedynie inwestorzy, którzy rozpoczęli prace najwcześniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.  

  Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

  Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze należy złożyć do wojewódzkiego oddziału Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), działającego na terenie województwa, w którym znajduje się nieruchomość.  

  Formularz wniosku wraz z kompletem niezbędnych załączników, a także instrukcją poprawnego wypełniania znajdziecie w serwisie gov.pl lub poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW. 

  UWAGA! Każdy wojewódzki oddział Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma swój własny Portal Beneficjenta. Zalecamy uważność przy rejestracji i składaniu wniosków. 

  Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

  Aby uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, niezbędne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Usługa audytu może być w 100% pokryta z dofinansowania programu jako koszt kwalifikowalny. Tę możliwość mają wszyscy beneficjenci, niezależnie od przyznanego poziomu finansowania.  

  Profesjonalnie wykonany audyt stanowi nieocenione źródło informacji i pomoc w dobraniu rozwiązań indywidualnie dostosowanych do potrzeb budynku i jego mieszkańców. Dzięki niemu dowiemy się, jakie źródło ciepła najlepiej sprawdzi się w naszym domu, poznamy zalecaną grubość ocieplenia potrzebną do docieplenia budynku zgodnie z normami technicznymi, a także będziemy w stanie dokonać miarodajnej oceny kosztów planowanych przedsięwzięć.   

  Opierając się na wskazaniach z audytu, beneficjent zyskuje merytoryczne wsparcie, które może rozliczyć w ramach kosztów kwalifikowalnych programu Czyste Powietrze!   

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

   

   

  Informacje o dostępnym dofinansowaniu pochodzi z strony https://czystepowietrze.gov.pl/

  Program SAE

  Oszczędzaj z programem SAE! Łącząc know-how z dziedziny efektywności energetycznej, ciepłownictwa oraz automatyki, stworzyliśmy autorski program zarządzania czynnikiem grzewczym w instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki zaawansowanym algorytmom programowania jesteśmy w stanie osiągnąć do 25% oszczędności energii cieplnej w skali roku.

  Więcej
  Program sae
  Sprawdź całą ofertę

  Wyznaczanie współczynników LAF

  Jakie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku? Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Wszystkie informacje zawarte są w artykule.

  Więcej
  wyznaczanie-współczynników-laf
  Sprawdź całą ofertę

  Moje ciepło

  Uzyskaj dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu „Moje Ciepło” i pięciu innych inicjatyw.

  Więcej
  moje-cieplo
  Sprawdź całą ofertę

  ESCO – proste finansowanie inwestycji

  Program ESCO to wdrażane rozwiązań tak, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych. Całe przedsięwzięcie odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych, a rozliczenie zostanie dokonane dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności i zdobytych z inwestycji. 

  Więcej
  finansowanie-esco
  Sprawdź całą ofertę

  Pozyskiwanie dofinansowań

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Badania i audyty termowizyjne budynków

  Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

  Więcej
  badania-i-ekspertyzy-termowizyjne
  Sprawdź całą ofertę

  Świadectwa charakterystyki energetycznej i certyfikaty energetyczne

  Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Moc zamówiona – Analiza, weryfikacja, obliczanie

  Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

  Więcej
  Analiza-mocy-zamówionej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt remontowy budynku

  Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

  Więcej
  Audyty-remontowe
  Sprawdź całą ofertę

  Pisanie wniosków o dotacje i dofinansowania

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt fotowoltaiczny – audyt instalacji fotowoltaicznej

  Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-fotowoltaika
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny dofinansowanie

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  od-dofinansowanie-nfos-i-ure
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego

  Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-oświetlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza OZE – Odnawialnych źródeł energii

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  audyt odnawialnych zrodel energii
  Sprawdź całą ofertę

  Przekroczenie mocy umownej

  Moc umowna, czyli inaczej maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. jakie są konsekwencje je przekroczenia i jak zmienić moc umowną?

  Więcej
  Zmniejszenie-zamowionej-mocy-
  Sprawdź całą ofertę

  Finansowanie ESCO

  ESCO, czyli skrót od nazwy Energy Service Company. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO jest firmą, która świadczy usługi energetyczne lub dostarcza inne środki poprawy efektywności energetycznej dla danego odbiorcy energii i bierze przy tym pewną część ryzyka finansowego na siebie. Przedsiębiorstwo płaci za wykonane usługi przez osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej oraz innych kryteriów. Jak uzyskać finansowanie ESCO?

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny mieszkania

  Mimo że audyty energetyczne przeważnie kojarzone są z ekspertyzą dotyczącą całego budynku lub obiektu, nie należy zapominać o audytach poświęconych pojedynczym mieszkaniom. To dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać tzw. certyfikat energetyczny oraz uzyskać informacje o zużyciu energii w naszym mieszkaniu. Jednak jak wygląda audyt energetyczny mieszkania i jakie informacje uwzględnia? Zachęcamy zapoznania się z ofertą!

  Więcej
  audyt-energetyczny-mieszkania
  Sprawdź całą ofertę

  Audytor energetyczny kurs

  Jesteś zainteresowany tworzeniem audytów energetycznych i w ten sposób chcesz pomagać wielu przedsiębiorstwom w tworzeniu analiz i obliczaniu najważniejszych parametrów technicznych pozwalających między innymi na uzyskanie różnego rodzaju finansowań? Certyfikacja energetyczne w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku. Od tamtej pory stale rośnie zapotrzebowanie na doradców, którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, dlatego, jeśli rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami, w których tłumaczymy, czym zajmuje się takowy audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.

  Więcej
  kurs-na-audytora-energetycznego
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia

  Audyt energetyczny oświetlenia to inaczej opracowanie, zawierające analizę aktualnego stanu oświetlenia należących do osiedla. Wskazują również możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne.

  Więcej
  audyt-energetyczny-oswietlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Pomiary przemysłowe

  Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

  Więcej
  Pomiary-nieszczelności-instalacji-sprezonego-powietrza
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

  Więcej
  Analiza-efektywnosci-pracy-sprezarek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

  Więcej
  Audyt-efektywnosci-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt do premii termomodernizacyjnej

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

  Więcej
  potrzeby-premii-termomodernizacyjnej
  Sprawdź całą ofertę

  Program czyste powietrze 2023 – Wniosek i audyt energetyczny

  Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

  Więcej
  czyste-powietrze
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny źródła ciepła

  Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-źródła-ciepła
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

  Więcej
  Audyt-energetyczny-sieci-ciepłowniczej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego
  Sprawdź całą ofertę