Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Pomiary przemysłowe prowadzimy w poniższych obszarach

  1. Pomiary jakościowe energii

  Rozwój urządzeń energoelektronicznych powoduje pogarszanie się parametrów jakości energii elektrycznej. Nowe urządzenia elektroniczne przyczyniają się do odkształceń napięcia – ich nieliniowość odkształca sinusoidalne napięcie zasilające. Wpływ zaburzeń na pracę urządzeń można zaobserwować na podstawie podwyższonych temperatur pracy urządzeń elektrycznych, częstszych awarii elementów przesyłu energii oraz układów sterowania. Podczas badań możemy zweryfikować:

  • Częstotliwość
  • Wartość napięcia
  • Wahania i odchylenia napięcia
  • Zapady napięcia
  • Przepięcia
  • Asymetria napięcia

  Zweryfikujemy jakość energii dostarczoną do Państwa przedsiębiorstwa, jak również jakość energii w sieci elektroenergetycznej występującej w zakładzie produkcyjnym. Obowiązujące parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczane odbiorcom końcowym zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.

  Nasz zespół inżynierów podczas wykonywania pomiarów jakości energii elektrycznej skupia się na:

  • Wartościach średnich, minimalnych, maksymalnych i chwilowych natężenia prądu elektrycznego
  • Pomiarze współczynnika szczytu dla natężenia i napięcia
  • Mocy czynnej, biernej, odkształceniach pozornych wraz z określeniem charakteru mocy biernej
  • Pomiarze współczynnika zniekształceń harmonicznych THD dla natężenia i napięcia
  • Asymetrii napięć

  2. Pomiary nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

  Sprężone powietrze jest szeroko stosowane w rozmaitych gałęziach przemysłu. Nieszczelna instalacja tego typu może powodować nie tylko niższą jakość przeprowadzanych procesów, ale również generuje straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Naprawa nieszczelności sprężonego powietrza jest istotnym źródłem oszczędności energii. W ciągu ostatnich trzech lat, wykonując ponad 100 audytów instalacji sprężonego powietrza, udało nam się ustalić, że nieszczelności w instalacji wynoszą średnio około 20% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. Dlatego warto regularnie i skutecznie kontrolować instalację i eliminować wszelkie wycieki w początkowym stadium. Pozwala to na znaczne zredukowanie zużycia energii, a tym samym generowanie oszczędności. Podczas pomiarów korzystamy z detektorów ultradźwiękowych, które wskażą nam miejsce wycieku oraz podadzą jego wielkość.

  Przykład

  Przedstawiamy przykład analizy u jednego z naszych klientów. Ponowne pomiary nieszczelności zostały wykonane po 6 miesiącach.

  Stan Liczba wycieków Wielkość wycieków m³/min Straty energiikWh/rok Koszt wycieków zł/rok
  Stan istniejący 164 3,97 301 910,00 120 160,00
  Redukcja wycieków -103 -2,04 -165 930,00 -66 040,00
  Stan po usunięciu nieszczelności 61 1,93 135 980,00 54 120,00

  Oferujemy naszym Klientom rzetelne przedstawienie wyników audytu, dzięki którym możliwe będzie dokładne przeanalizowanie problemów nieszczelności instalacji oraz wdrożenie zmian pozwalających na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

  Dlatego przygotujemy dla Państwa kompletną dokumentację, dzięki której możliwe będzie zweryfikowanie miejsc oraz stopnia uszkodzeń instalacji sprężonego powietrza, a także ocena strat poniesionych na skutek wycieku. Staramy się również zaproponować rozwiązania, które mogą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Przygotowywany przez nas raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:

  • Zdjęcia z lokalizacjami wycieków wraz z opisem na rzucie zakładu lokalizacji wycieków sprężonego powietrza (w rzeczywistym miejscu wycieku pozostawiamy etykietę)
  • Wielkość wycieku wraz z analizą kosztów wycieku
  • Zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności

  3. Pomiar ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

  Spadek ciśnienia wywołany stratami o 1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia od 7 do 8 %. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym. Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać otwór pod ciśnieniem na instalacji sprężonego powietrza (bez zatrzymania produkcji), za pomocą którego umieścimy ciśnieniomierz.

  4. Analiza efektywności pracy sprężarek

  Analiza efektywności pracy sprężarek polega na określeniu ilości wyprodukowanego sprężonego powietrza oraz energii pobranej przez sprężarki. Po wykonaniu pomiarów dowiemy się, jak pracują Państwa sprężarki, jak często włączają się, ile energii pobierają podczas obciążenia oraz ile energii zużywają podczas biegu jałowego. Znając te parametry, będziemy w stanie wyznaczyć podstawowy wskaźnik efektywności pracy układu – dowiemy się, czy Państwa system z 1 kWh energii potrafi wyprodukować 5 m3 sprężonego powietrza, czy może 9 m3. Na podstawie otrzymanych danych będziemy mogli zamodelować inne rozwiązania:

  • Symulację pracy układu z innymi sprężarkami
  • Symulację obniżenia ciśnienia w instalacji
  • Symulację pracy z innymi nastawami ciśnień i pracy sprężarek
  • Symulację pracy ze sterownikiem nadrzędnego sterowania

  5. Badania termowizyjne obiektów budowlanych

  Zespół Efektywniej za pomocą kamery termowizyjnej wskaże i zobrazuje obszary ucieczki ciepła z budynku, przedstawi miejsca mostków termicznych oraz sprawdzi, czy izolacja termiczna jest ciągła. Badania można wykonywać przed termomodernizacją budynku (aby wskazać miejsca największych strat ciepła dla wykonawcy), jak i po termomodernizacji, aby zweryfikować pracę wykonawcy. W skład raportu z badań termowizyjnych wchodzi:

  • Wykrywanie wad izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu oraz innych przegród
  • Wykrywanie mostków cieplnych w przegrodach
  • Lokalizacja występowania zawilgoceń przegród oraz
  • Analiza zagrożenia rozwoju pleśni dla przegrody
  • Wykrywanie nieszczelności oraz niepożądanej filtracji powietrza przez przegrody
  • Wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych

  Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków. Dzięki termowizji można wykrywać wady izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, mostki termiczne oraz nieszczelności, które przyczyniają się do ucieczki ciepła. Badania termowizyjne przeprowadzane są z zewnątrz oraz od wewnątrz budynku. Przeprowadzamy badana termowizyjne w sposób opisany wg Normy PN-EN 13187.

  Badania termowizyjne mogą być poszerzone o następujące obszary:

  • Lokalizacji rur c.o. oraz lokalizacja ewentualnych wycieków
  • Lokalizacji wycieków ogrzewania podłogowego
  • Stanu izolacji instalacji przesyłu pary wodnej
  • Poprawności działania szaf rozdzielczych
  • Oceny stanu izolacji kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów
  • Badania stanu cieplnego kominów i kanałów odprowadzających spaliny
  • Lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej
  • Oceny pracujących urządzeń mechanicznych
  • Instalacji chłodniczej (chłodni, mroźni)

  6. Pomiar natężenie oświetlenia

  Najczęściej mierzoną wartością w pomiarach dotyczących oświetlenia jest jego natężenie. Natężenie – czyli stosunek strumienia świetlnego padającego na płaszczyznę do pola powierzchni. Zespół inżynierów wykona pomiary natężenia oświetlenia oraz badania oświetlenia na stanowiskach pracy. Wyniki pomiarów posłużą do doboru oświetlenia energooszczędnego.

  Wykonując badania oświetlenia na stanowiskach pracy postępujemy zgodnie z normą PN EN 12466.

   

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl

   

   

  Program SAE

  Oszczędzaj z programem SAE! Łącząc know-how z dziedziny efektywności energetycznej, ciepłownictwa oraz automatyki, stworzyliśmy autorski program zarządzania czynnikiem grzewczym w instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki zaawansowanym algorytmom programowania jesteśmy w stanie osiągnąć do 25% oszczędności energii cieplnej w skali roku.

  Więcej
  Program sae
  Sprawdź całą ofertę

  Wyznaczanie współczynników LAF

  Jakie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku? Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Wszystkie informacje zawarte są w artykule.

  Więcej
  wyznaczanie-współczynników-laf
  Sprawdź całą ofertę

  Moje ciepło

  Uzyskaj dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu „Moje Ciepło” i pięciu innych inicjatyw.

  Więcej
  moje-cieplo
  Sprawdź całą ofertę

  ESCO – proste finansowanie inwestycji

  Program ESCO to wdrażane rozwiązań tak, aby osiągnąć jak największe oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu przepisów i norm zawartych w obowiązujących rozporządzeniach oraz warunkach technicznych. Całe przedsięwzięcie odbywa się bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych, a rozliczenie zostanie dokonane dopiero na podstawie uzyskanych oszczędności i zdobytych z inwestycji. 

  Więcej
  finansowanie-esco
  Sprawdź całą ofertę

  Pozyskiwanie dofinansowań

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowań. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Badania i audyty termowizyjne budynków

  Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

  Więcej
  badania-i-ekspertyzy-termowizyjne
  Sprawdź całą ofertę

  Świadectwa charakterystyki energetycznej i certyfikaty energetyczne

  Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Moc zamówiona – Analiza, weryfikacja, obliczanie

  Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

  Więcej
  Analiza-mocy-zamówionej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt remontowy budynku

  Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

  Więcej
  Audyty-remontowe
  Sprawdź całą ofertę

  Pisanie wniosków o dotacje i dofinansowania

  Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  Zespol_audytorski
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt fotowoltaiczny – audyt instalacji fotowoltaicznej

  Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-fotowoltaika
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny dofinansowanie

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

  Więcej
  od-dofinansowanie-nfos-i-ure
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia oraz oświetlenia ulicznego

  Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-oświetlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Analiza OZE – Odnawialnych źródeł energii

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  audyt odnawialnych zrodel energii
  Sprawdź całą ofertę

  Przekroczenie mocy umownej

  Moc umowna, czyli inaczej maksymalna ilość energii, którą określa się w kW i którą w danym momencie pobiera odbiorca energii elektrycznej. jakie są konsekwencje je przekroczenia i jak zmienić moc umowną?

  Więcej
  Zmniejszenie-zamowionej-mocy-
  Sprawdź całą ofertę

  Finansowanie ESCO

  ESCO, czyli skrót od nazwy Energy Service Company. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO jest firmą, która świadczy usługi energetyczne lub dostarcza inne środki poprawy efektywności energetycznej dla danego odbiorcy energii i bierze przy tym pewną część ryzyka finansowego na siebie. Przedsiębiorstwo płaci za wykonane usługi przez osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej oraz innych kryteriów. Jak uzyskać finansowanie ESCO?

  Więcej
  swiadectwa-charakterystyki-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny mieszkania

  Mimo że audyty energetyczne przeważnie kojarzone są z ekspertyzą dotyczącą całego budynku lub obiektu, nie należy zapominać o audytach poświęconych pojedynczym mieszkaniom. To dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskać tzw. certyfikat energetyczny oraz uzyskać informacje o zużyciu energii w naszym mieszkaniu. Jednak jak wygląda audyt energetyczny mieszkania i jakie informacje uwzględnia? Zachęcamy zapoznania się z ofertą!

  Więcej
  audyt-energetyczny-mieszkania
  Sprawdź całą ofertę

  Audytor energetyczny kurs

  Jesteś zainteresowany tworzeniem audytów energetycznych i w ten sposób chcesz pomagać wielu przedsiębiorstwom w tworzeniu analiz i obliczaniu najważniejszych parametrów technicznych pozwalających między innymi na uzyskanie różnego rodzaju finansowań? Certyfikacja energetyczne w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku. Od tamtej pory stale rośnie zapotrzebowanie na doradców, którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, dlatego, jeśli rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami, w których tłumaczymy, czym zajmuje się takowy audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej.

  Więcej
  kurs-na-audytora-energetycznego
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny oświetlenia

  Audyt energetyczny oświetlenia to inaczej opracowanie, zawierające analizę aktualnego stanu oświetlenia należących do osiedla. Wskazują również możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne.

  Więcej
  audyt-energetyczny-oswietlenia
  Sprawdź całą ofertę

  Pomiary przemysłowe

  Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

  Więcej
  Pomiary-nieszczelności-instalacji-sprezonego-powietrza
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt instalacji sprężonego powietrza

  Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

  Więcej
  Analiza-efektywnosci-pracy-sprezarek
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

  Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

  Więcej
  Audyt-efektywnosci-energetycznej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt do premii termomodernizacyjnej

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

  Więcej
  potrzeby-premii-termomodernizacyjnej
  Sprawdź całą ofertę

  Program czyste powietrze 2023 – Wniosek i audyt energetyczny

  Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

  Więcej
  czyste-powietrze
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny źródła ciepła

  Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

  Więcej
  Audyt-energetyczny-źródła-ciepła
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

  Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

  Więcej
  Audyt-energetyczny-sieci-ciepłowniczej
  Sprawdź całą ofertę

  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

  Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

  Więcej
  Audyt energetyczny domu jednorodzinnego
  Sprawdź całą ofertę