Pomiary w przemyśle prowadzimy w poniższych obszarach

1. Pomiary jakościowe energii

Rozwój urządzeń energoelektronicznych powoduje pogarszanie się parametrów jakości energii elektrycznej. Nowe urządzenia elektroniczne przyczyniają się do odkształceń napięcia – ich nieliniowość odkształca sinusoidalne napięcie zasilające. Wpływ zaburzeń na pracę urządzeń można zaobserwować na podstawie podwyższonych temperatur pracy urządzeń elektrycznych, częstszych awarii elementów przesyłu energii oraz układów sterowania. Podczas badań możemy weryfikować:

 • Częstotliwość
 • Wartość napięcia
 • Wahania i odchylenia napięcia
 • Zapady napięcia
 • Przepięcia
 • Asymetria napięcia

Zweryfikujemy jakość energii dostarczoną do Państwa przedsiębiorstwa, jak również jakość energii w sieci elektroenergetycznej występującej w zakładzie produkcyjnym. Obowiązujące parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczane odbiorcom końcowym zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.

Nasz zespół doświadczanych inżynierów, wykonując pomiary jakości energii elektrycznej skupia się na:

 • Wartościach średnich, minimalnych, maksymalnych i chwilowych natężenia prądu elektrycznego
 • Pomiarze współczynnika szczytu dla natężenia i napięcia
 • Mocy czynnej, biernej, odkształceniach pozornych wraz z określeniem charakteru mocy biernej
 • Pomiarze współczynnika zniekształceń harmonicznych THD dla natężenia i napięcia
 • Asymetrii napięć

2. Pomiary nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest szeroko stosowane w rozmaitych gałęziach przemysłu. Nieszczelna instalacja tego typu może powodować nie tylko niższą jakość przeprowadzanych procesów, ale również generuje straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Naprawa nieszczelności sprężonego powietrza jest istotnym źródłem oszczędności energii. W ciągu ostatnich trzech lat, wykonując ponad 100 audytów instalacji sprężonego powietrza, udało nam się ustalić, że nieszczelności w instalacji wynoszą średnio około 20% całkowitej energii zużytej przez sprężarki do wytworzenia sprężonego powietrza. Dlatego warto regularnie i skutecznie kontrolować instalację i eliminować wszelkie wycieki w początkowym stadium. Pozwala to na znaczne zredukowanie zużycia energii, a tym samym generowanie oszczędności. Podczas pomiarów korzystamy z detektorów ultradźwiękowych, które wskażą nam miejsce wycieku oraz podadzą jego wielkość.

Przykład

Przedstawiamy przykład analizy u jednego z naszych klientów. Ponowne pomiary nieszczelności zostały wykonane po 6 miesiącach.

StanLiczba wyciekówWielkość wycieków m³/minStraty energiikWh/rokKoszt wycieków zł/rok
Stan istniejący1643,97301 910,00120 160,00
Redukcja wycieków-103-2,04-165 930,00-66 040,00
Stan po usunięciu nieszczelności611,93135 980,0054 120,00

Oferujemy naszym Klientom rzetelne przedstawienie wyników audytu, dzięki którym możliwe będzie dokładne przeanalizowanie problemów nieszczelności instalacji oraz wdrożenie zmian pozwalających na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

Dlatego przygotujemy dla Państwa kompletną dokumentację, dzięki której możliwe będzie zweryfikowanie miejsc oraz stopnia uszkodzeń instalacji sprężonego powietrza, a także ocena strat poniesionych na skutek wycieku. Staramy się również zaproponować rozwiązania, które mogą zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Przygotowywany przez nas raport z detekcji wycieków sprężonego powietrza zawiera:

 • Zdjęcia z lokalizacjami wycieków wraz z opisem na rzucie zakładu lokalizacji wycieków sprężonego powietrza (w rzeczywistym miejscu wycieku pozostawiamy etykietę)
 • Wielkość wycieku wraz z analizą kosztów wycieku
 • Zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności

3. Pomiar ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

Spadek ciśnienia wywołany stratami o 1 bar w sieci sprężonego powietrza powoduje zwiększenie poboru energii w celu uzyskania wyższej wartości ciśnienia od 7 do 8 %. Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym. Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać otwór pod ciśnieniem na instalacji sprężonego powietrza (bez zatrzymania produkcji), za pomocą którego umieścimy ciśnieniomierz.

4. Analiza efektywności pracy sprężarek

Analiza efektywności pracy sprężarek polega na określeniu ilości wyprodukowanego sprężonego powietrza oraz energii pobranej przez sprężarki. Po wykonaniu pomiarów dowiemy się, jak pracują Państwa sprężarki, jak często włączają się, ile energii pobierają podczas obciążenia oraz ile energii zużywają podczas biegu jałowego. Znając te parametry, będziemy w stanie wyznaczyć podstawowy wskaźnik efektywności pracy układu – dowiemy się, czy Państwa system z 1 kWh energii potrafi wyprodukować 5 m3 sprężonego powietrza, czy może 9 m3. Na podstawie otrzymanych danych będziemy mogli zamodelować inne rozwiązania:

 • Symulację pracy układu z innymi sprężarkami
 • Symulację obniżenia ciśnienia w instalacji
 • Symulację pracy z innymi nastawami ciśnień i pracy sprężarek
 • Symulację pracy ze sterownikiem nadrzędnego sterowania

5. Badania termowizyjne obiektów budowlanych

Zespół Efektywniej za pomocą kamery termowizyjnej wskaże i zobrazuje obszary ucieczki ciepła z budynku, przedstawi miejsca mostków termicznych oraz sprawdzi, czy izolacja termiczna jest ciągła. Badania można wykonywać przed termomodernizacją budynku (aby wskazać miejsca największych strat ciepła dla wykonawcy), jak i po termomodernizacji, aby zweryfikować pracę wykonawcy. W skład raportu z badań termowizyjnych wchodzi:

 • Wykrywanie wad izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu oraz innych przegród
 • Wykrywanie mostków cieplnych w przegrodach
 • Lokalizacja występowania zawilgoceń przegród oraz
 • Analiza zagrożenia rozwoju pleśni dla przegrody
 • Wykrywanie nieszczelności oraz niepożądanej filtracji powietrza przez przegrody
 • Wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych

Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków. Dzięki termowizji można wykrywać wady izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, mostki termiczne oraz nieszczelności, które przyczyniają się do ucieczki ciepła. Badania termowizyjne przeprowadzane są z zewnątrz oraz od wewnątrz budynku. Przeprowadzamy badana termowizyjne w sposób opisany wg Normy PN-EN 13187.

Badania termowizyjne mogą być poszerzone o następujące obszary:

 • Lokalizacji rur c.o. oraz lokalizacja ewentualnych wycieków
 • Lokalizacji wycieków ogrzewania podłogowego
 • Stanu izolacji instalacji przesyłu pary wodnej
 • Poprawności działania szaf rozdzielczych
 • Oceny stanu izolacji kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów
 • Badania stanu cieplnego kominów i kanałów odprowadzających spaliny
 • Lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej
 • Oceny pracujących urządzeń mechanicznych
 • Instalacji chłodniczej (chłodni, mroźni)

6. Pomiar natężenie oświetlenia

Najczęściej mierzoną wartością w pomiarach dotyczących oświetlenia jest jego natężenie. Natężenie – czyli stosunek strumienia świetlnego padającego na płaszczyznę do pola powierzchni. Zespół inżynierów wykona pomiary natężenia oświetlenia oraz badania oświetlenia na stanowiskach pracy. Wyniki pomiarów posłużą do doboru oświetlenia energooszczędnego.

Wykonując badania oświetlenia na stanowiskach pracy postępujemy zgodnie z normą PN EN 12466.

Moc bierna

Energia bierna nie jest zamieniana na pracę użyteczną (tak jak energia czynna), natomiast jest niezbędna do działania niektórych urządzeń elektrycznych. Energia bierna nie jest zużywana, przepływa tam i z powrotem pomiędzy elektrownią i odbiorcą.

Więcej
Moc bierna
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny dofinansowanie

Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

Więcej
0003
Sprawdź całą ofertę

Badania i ekspertyzy termowizyjne

Wykonujemy ekspertyzy termowizyjne obiektów budowlanych: domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej oraz ekspertyz termowizyjnych instalacji elektroenergetycznych.

Więcej
badania i ekspertyzy termowizyjne
Sprawdź całą ofertę

Audyt Odnawialnych Źródeł Energii

Audyt Odnawialnych Źródeł Energii to opracowanie koncepcji wykorzystania OZE dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w różnego typu obiektach oraz instalacji przemysłowych.

Więcej
Audyt odnawialnych źródeł energii kafelek głowny
Sprawdź całą ofertę

Na czym polega świadectwo charakterystyki energetycznej?

Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków czy lokali mieszkalnych sprzedawanych lub wynajmowanych. Opracowujemy również projektowaną charakterystykę energetyczną przy składaniu dokumentów o ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Więcej
swiadectwa charakterystyki energetycznej kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Analiza mocy zamówionej

Analiza mocy zamówionej to dokument, w którym są przedstawione szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku wraz wyznaczeniem mocy dla systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dzięki wyliczeniom możliwe będzie obniżenie mocy zamówionej oraz kosztów z nią związanych.

Więcej
Analiza mocy zamowionej głowny kafelek
Sprawdź całą ofertę

Audyt remontowy budynku

Audyt remontowy to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej poszerzonej o zakres remontowy. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego jak również remont balkonów czy remont dachu. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii remontowej.

Więcej
Audyty remontowe kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Pisanie wniosków pod dofinansowanie

Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

Więcej
0003
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny fotowoltaika

Firma Efektywniej wykonuje audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej. W opracowaniu skupiamy się dość dokładnie na zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach i dniach w tygodniu. Na podstawie odczytów z liczników energii czy własnych pomiarów dopasowujemy instalację w taki sposób aby czas zwrotu był jak najszybszy.

Więcej
Audyt energetyczny fotowoltaika kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyty energetyczne pod dofinansowanie NFOŚIGW oraz UE

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych dla naszych Klientów, następnie pozyskujemy finansowanie pod przedsięwzięcia wynikające z audytu, wdrażamy je i rozliczamy projekt. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy. Na życzenie klienta zarządzamy, realizujemy oraz koordynujemy projekty aż do momentu ich zakończenia.

Więcej
Audyt energetyczny pod dofinansowanie nfośigw i ue kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyty oświetlenia oraz audyt energetyczny oświetlenia ulicznego

Audyt oświetlenia to opracowanie, w którym zawarte są obliczenia fotometryczne, prowadzące do oszacowania oszczędności energii, nakładów finansowych i czasu zwrotu inwestycji, wynikających z wymiany istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED.

Więcej
Audyt energetyczny oświetlenia
Sprawdź całą ofertę

Analiza odnawialnych źródeł energii

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

Więcej
Audyt odnawialnych źródeł energii kafelek głowny
Sprawdź całą ofertę

Pomiary przemysłowe

Efektywniej prowadzi pomiary z zakresu jakości energii elektrycznej, badania nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz w zakresie efektywności pracy sprężarek. Dodatkowo wykonuje ekspertyzy termowizyjne budynków i różnego typu instalacji oraz pomiary natężenia oświetlenia.

Więcej
pomiary nieszczelności instalacji sprezonego powietrza kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt instalacji sprężonego powietrza

Audyt energetyczny instalacji sprężonego powietrza zawiera informacje w zakresie poprawy wytwarzania, dystrybucji, poboru sprężonego powietrza oraz informację o finansowaniu inwestycji. Elementem audytu jest wyliczenie wskaźników jednostkowych produkcji sprężonego powietrza (kWh/m³) wraz z opracowaniem rozwiązań ich poprawy. W audycie znajduje się również szczegółowa identyfikacja nieszczelności w całej sieci sprężonego powietrza, weryfikacja poprawności pracy sprężarek oraz różnego typu symulacje, które mają doprowadzić do zwiększenia oszczędności energii w tym obszarze.

Więcej
Analiza efektywnosci pracy sprezarek
Sprawdź całą ofertę

Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Audyt efektywności energetycznej to dokument, stanowiący podstawę do otrzymania dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. System opiera się na zapisach Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Do uzyskania białego certyfikatu wydawanego przez URE , w audycie należy ująć przedsięwzięcie, dzięki któremu roczna oszczędność energii wyniesie 10 ton oleju ekwiwalentnego.

Więcej
Audyt efektywnosci energetycznej kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dokument, który każde duże przedsiębiorstwo jest zobligowane wykonać cyklicznie co 4 lata w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Audyt zawiera szczegółowy bilans energii oraz dostarcza informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Po wykonanym audycie należy przesłać zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.

Więcej
audyt energetyczny przedsiebiorstwa kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny do ulgi termomodernizacyjnej

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy wymianę systemu grzewczego. Dokument stanowi podstawę do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Więcej
Audyt energetyczny na potrzeby premii termomodernizacyjnej
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

Audyt energetyczny pod program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację pod termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła.

Więcej
czyste powietrze
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny źródła ciepła

Audyt energetyczny źródła ciepła to dokument zawierający analizę aktualnego systemu źródła ciepła wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej
Audyt energetyczny źródła ciepła kafelek glowny
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej ma pokazać w jaki sposób można zmniejszyć koszty za eksploatację sieci oraz jak efektywnie zarządzać energią. Przeprowadzenie audytu daje również możliwość otrzymania wsparcia w postaci białych certyfikatów lub skorzystania z innych form dofinansowań

Więcej
Audyt energetyczny sieci cie-łowniczej glowny kafelek
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

Więcej
Audyty-energetyczne
Sprawdź całą ofertę

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę stanu technicznego obiektu lub instalacji wraz z wskazaniem rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej. Do rozwiązań można zaliczyć m.in. ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, czy modernizację instalacji.

Więcej
Audyty-energetyczne
Sprawdź całą ofertę

  Poproś o wycenę