Orientacja względem stron świata

Istotą budownictwa energooszczędnego jest maksymalizacja zysków energetycznych oraz ograniczenie strat ciepła. Można to osiągnąć poprzez:

  • Zapewnienie niskiego współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich przegród zewnętrznych;
  • Szczelność przegród budowlanych i połączeń między przegrodami;
  • Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła;
  • Zastosowanie stolarki okiennej o niskim współczynniku przenikania ciepła.

Pozostaje pytanie czy można jeszcze w jakiś sposób zwiększyć zyski cieplne?

Oczywiście, że można. W budynkach mieszkalnych ich źródłem są urządzenia elektryczne, czynności gotowania, prania a także ciepło mieszkańców. Znaczący udział w zyskach ciepła stanowi również promieniowanie słoneczne, które dociera do budynku poprzez przegrody przeszklone. Poprzez właściwe usytuowanie budynku można nie tylko podnieść komfort poszczególnych wnętrz, ale również wspomóc pozyskiwanie darmowego ciepła na zasadzie promieniowania i konwekcji, zmniejszając zużycie energii. Dzięki temu można znacznie obniżyć rachunki za ogrzewanie w okresie zimowym.

Przykład

Analizując dom jednorodzinny, znajdujący się we Wrocławiu, w II strefie klimatycznej o kubaturze 176 m3 , powierzchni o regulowanej temperaturze 62,80 m2, ogrzewanym kotłem na biomasę o sprawności całkowitej wynoszącej = 0,59, zobaczmy jak zmienia się bilans energetyczny budynku w zależności od orientacji względem stron świata. Rzut parteru jest pokazany na rysunku 1.1. Przegrody przeszklone zajmują 12m2. Pozostałe parametry techniczne zostały zestawione w tabeli 1.1.

Tabela 1.1 Parametry techniczne budynku

Rodzaj przegrody budowlanej

Uc [W/m2K]

Ściana zewnętrzna

0,19

Dach

0,17

Podłoga na gruncie

0,35

Drzwi zewnętrzne

2,60

Stolarka okienna

1,70

Wszystkie obliczenia zostały wykonane w programie Arcadia Termo Pro 3.2. W tabeli 1.2 zamieszczono wyniki obliczeń.

Tabela 1.2 Zestawienie wyników obliczeń.

Położenie obiektu budowlanego [wejście]

EP

[kWh/m2rok]

EK [kWh/m2rok]

Całkowite koszty eksploatacyjne obiektu budowlanego [zł]

Południe [S]

101,48

317,70

2904,09

Południowy -wschód [SE]

102,95

325,05

2978,29

Wschód [E]

106,32

341,88

3148,31

Północny-wschód [NE]

108,11

350,80

3238,38

Północ [N]

108,46

352,57

3256,25

Północny-zachód [NW]

108,05

350,55

3235,80

Zachód [W]

106,55

342,99

3159,61

Południowy -zachód [SW]

103,32

326,85

2996,58

Z tabeli 1.2 oraz wykresu 1.1 wynika, że największe przeszklenia powinny znajdować się od strony południowej. Najmniej korzystne jest położenie największych przeszkleń od strony północnej.

Rzut parteru
Rys 1.1. Rzut parteru.

Dobrze zorientowany budynek na działce, w przypadku analizowanego domu, to oszczędności około 350 zł/rok.

Literatura:

  • Izolacje nr 2/2008; www.passive.de.

Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi Ci domu.
A firma Efektywniej pomoże Państwu dobrać tą właściwą stronę świata