Certyfikaty energetyczne

Firma Efektywniej wykonuje certyfikaty energetyczne dla budynków oddawanych do użytku oraz charakterystyki energetyczne przy pozwoleniu na budowę dla budynków tj.:

 • domy jednorodzinne,
 • budynki wielorodzinne,
 • lokale mieszkalne,
 • lokale użytkowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • hale,
 • obiekty komercyjne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego to czterostronicowy dokument dający wiedzę na temat zużycia energii przypadającej na jeden metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej w przeciągu roku, wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh).

W dniu 27 lutego 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie to w znacznym stopniu zmienia dotychczasowe zasady opracowania świadectw energetycznych. Firma Efektywniej również prowadzi szkolenia, w ramach których przedstawiane są zasady i przykłady sporządzania obliczeń wg nowego rozporządzenia.

Zmiany w nowym Rozporządzeniu dotyczą:

 • Nowe zasady obliczania zapotrzebowania ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody;
 • Nowe zasady obliczania zapotrzebowania ciepła na potrzeby chłodzenia;
 • Określania charakterystyki energetycznej budynków wg pomiaru zużycia energii;
 • Obliczania ilości zużywanych nośników energii, efektu energetycznego i udziału OZE;
 • Nowa forma świadectw.

Dodatkowo w styczniu weszły w życie nowe Warunki Techniczne WT2014 które znacznie zaostrzyły przepisy dotyczące parametrów energetycznych nowoprojektowanych budynków.

Trudności na jakie natrafiają projektanci:

 • mają problemy ze spełnieniem wymagań prawnych i z zakończeniem procesów projektowych w terminie,
 • tracą czas na poszukiwanie rozwiązań pozwalających spełnić w żaden sposób nieosiągalne wymagania prawne w zakresie EP,
 • są posądzani przez inwestorów o brak niezbędnych umiejętności projektowych, co skutkuje niepotrzebnymi napięciami pomiędzy inwestorem a projektantem,
 • zmuszeni są zgłaszać do ministerstwa wnioski o odstępstwo co znacznie wydłuża proces projektowy i w ostateczności nie gwarantuje pozytywnej opinii,
 • ze względu na wydłużony proces projektowy mogą być pociągnięci przez inwestora do odpowiedzialności finansowej (kary umowne).

Dlatego zapraszamy do korzystania z wieloletniego doświadczenia firmy Efektywniej, która pomoże projektantowi dostosować budynek do EP z nowych Warunków Technicznych 2014.

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO WYKONANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

 • Dokumentacja architektoniczno - budowlana,
 • Dokumentacja instalacyjna C.O. i C.W.U. oraz klimatyzacji, jeżeli budynek taką posiada,
 • Dla budynków użyteczności publicznej także dokumentacja wbudowanego oświetlenia.

Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od powierzchni i lokalizacji obiektu oraz od charakteru opracowania.

 

 

KONTAKT W SPRAWIE CERTYFIKATÓW ENERGETYCZNYCH:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński tel. 883 797 577                                                                        biuro@efektywniej.pl