Zakład Gospodarowania Nieruchomościami W Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

lipiec 2016

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

W Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

 


 

 


 

OPINIA O WYKONAWCY


 

Niniejszym informujemy, że Pan Tomasz Śliwiński zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Okrężnej 26, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Okrężnej 26, wykonał na zlecenie ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m st. Warszawy, następujące opracowania:

Audyty energetyczne dla 37 budynków mieszkalnych, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m st. Warszawy

 

Przedmiotowe opracowania zostały wykonane z zachowaniem terminów umownych.

Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą.

Wartość brutto wykonanych opracowań wyniosła: 41 820,00 zł

 

 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

W Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami W Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Przedmiotowe opracowania zostały wykonane z zachowaniem terminów umownych. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
W Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy