Zarządca Nieruchomości WIKTOR TOKARZ

Styczeń 2019

 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

WIKTOR TOKARZ

ul. Nawrota 17/1

41-902 Bytom

 

LIST REFERENCYJNY

 

Pragniemy poinformować, że firma Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ z siedzibą przy ulicy Okrężnej 26 we Wrocławiu wykonała dla naszej firmy Zarządzanie Nieruchomościami Wiktor Tokarz bilanse cieplne budynków łącznie z opracowaniem audytów energetycznych dla następujących budynków zamieszkania zbiorowego:

 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzymały 2 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Drzymały 4 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 8 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kossaka 9 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nawrota 5 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa Plac Pokoju 1A w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fałata 3A w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fałata 1 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Strzelców Bytomskich 32 w Bytomiu
 • Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrzanowskiego 2 w Bytomiu

 

Celem niniejszych audytów energetycznych było wyznaczenie zapotrzebowania na bilansową moc cieplną, przedstawienie i ocena wariantów rozwiązań z punktu widzenia efektów energetycznych, efektów ekologicznych, nakładów inwestycyjnych oraz wskaźników ekonomicznych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej budynków, jakimi są:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie ścian piwnic
 • ocieplenie stropów wewnętrznych
 • ocieplenie dachów
 • ocieplenie ścian i stropów w przejazdach

 

Jednocześnie, z pełnym przekonaniem polecamy zespół EFEKTYWNIEJ, ponieważ trwające dwa tygodnie prace audytowe przebiegały sprawnie, a wyniki audytów zostały sporządzone w formie fachowych i kompleksowych raportów, których interpretacja jest szczególnie użyteczna. Zawartość raportów świadczy zarówno o dużej wiedzy merytorycznej, jak i doświadczeniu firmy EFEKTYWNIEJ i tworzącego ją zespołu specjalistów. Wykonana analiza i obliczenia efektu energetycznego oraz analiza ekonomiczna i środowiskowa przedsięwzięć są na najwyższym poziomie

 

Zarządca Nieruchomości Wiktor Tokarz

Zarządca Nieruchomości WIKTOR TOKARZ

Jednoznacznie stwierdzamy, że firma EFEKTYWNIEJ jest godnym polecenia partnerem, a powierzone jej zadania zostały wykonane terminowo

Zarządca Nieruchomości WIKTOR TOKARZ