Certyfikacja energetyczna dla zarządców nieruchomości

Szkolenie adresowane jest do:
pracowników przedsiębiorstw zajmujących się zarzadzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.
Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia
Lokalizacja: do uzgodnienia
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (szkolenie jednodniowe)
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, prezentacje multimedialne
Narzędzia dydaktyczne: firma Tomasz Śliwiński Efektywniej zapewnia sprzęt komputerowy dla każdego uczestnika szkolenia
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkolenia ze źródeł zewnętrznych. Po więcej informacji zapraszamy do zakładki Dofinasowanie lub prosimy o bezpośredni na email: biuro@efektywniej.pl

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznej wiedzy z zakresu bilansowania mieszkań pod względem zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz pierwotną. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób samodzielnie przeliczać współczynniki LAF, które są obowiązkowe przy rozliczaniu mieszkańców. W związku ze zdobyciem nowych umiejętności podczas szkolenia pracownicy będą potrafili samodzielnie wykonać certyfikat energetyczny. Poszerzenie wiedzy na temat budynków lub mieszkań, pod względem ich energochłonności umożliwi szerszy obraz struktury kosztów, które trzeba ponieść w procesie zarządzania obiektem. Jednocześnie pokazuje możliwości ograniczenia kosztów związanych z energią dostarczaną do obiektu. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat promocji energooszczędnych rozwiązań, a przez to ochrony środowiska naturalnego.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z obowiązującymi krajowymi oraz Unijnymi aktami prawnymi dotyczącymi zasad gospodarowania energią
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu obliczania współczynników przenikania ciepła wg PN EN ISO 6946
 • Poszerzenie wiedzy z obliczania projektowanego obciążenia cieplnego wg PN EN 12 831
 • Obliczanie energii użytkowej, końcowej oraz pierwotnej
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu urządzeń grzewczych, wentylacji i klimatyzacji

Program szkolenia:

 1. Energia użytkowa - bilansowanie mieszkań. Obliczanie zysków i strat ciepła.
 2. Energia końcowa - bilansowanie mieszkań. Ocena energetyczna systemów c.o. i c.w.u. oraz wentylacji
 3. Energia pierwotna, a koszty ogrzewania w mieszkaniach. Metodyka oceny

Oferta skierowana jest do właścicieli i pracowników firm z sektora MŚP.

Oferujemy:

 • Do 80% dofinansowania,
 • weekendowy lub tygodniowy tryb szkoleń,
 • termin szkolenia oraz lokalizacja indywidualnie dopasowane do Klienta,
 • fachową wiedzę praktyków zawodowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek, przerwę kawową i obiadową.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

 • mgr inż. Tomasz Śliwiński, tel. 883 797 577
  biuro@efektywniej.pl