Jak dobrać efektywniej okna?

Efektywnie dobrane okna to zapewnienie optymalnego bilansu energetycznego i ekonomicznego. Rachunek ekonomiczny zależy pośrednio od stron świata, parametrów klimatycznych i współczynników g oraz U i polega na:

 • Rachunek ekonomiczny = koszt montażu nowych okien + koszt eksploatacji
 • Koszt eksploatacji = ilość energii cena energii
 • EFEKTYWNY DOBÓR OKIEN = Rachunek ekonomiczny/Okres kredytowania

Najmniejsza wartość wynikająca z ostatniego wzoru daje nam najlepszy dobór okien.

Ważna jest również klasa energetyczności okien. Klasy energetyczne ustalane są na podstawie średniego rocznego bilansu energetycznego okien. Musimy sobie uświadomić, że okna są miejscem w którym dokonują się dwa różne procesy:

 • ciepło z wnętrza domu ucieka na zewnątrz (proporcjonalnie do współczynnika przenikania ciepła U [W/m2]).
 • energia słoneczna przenika do środka domu proporcjonalnie do wartości współczynnika g.

Podstawowymi parametrami wpływającymi na współczynniki są rodzaj i konstrukcja użytych profili (liczba komór, rodzaj użytego materiału, użycie i rodzaj wzmocnienia), a także parametry zastosowanego pakietu szklanego (użyte panele szyb, wypełnienie, ramka i jej uszczelniacze).

Wynik mierzony jest w kilowatogodzinach zyskiwanych\ traconych na każdym m2 okna w ciągu roku. Okna wykazujące dodatnią wartość bilansu (zysk energetyczny netto) uzyskują klasę A. Pozostałe otrzymują klasy w zależności od poziomu utraty ciepła na m2 wg następującej tabeli:

Klasy okien pod względem energetyczności
Rys. 1. Klasy okien pod względem energetyczności

Literatura: Profiokno 2/2011

Źle dobrane okna to bomba z opóźnionym zapłonem...
Firma Efektywniej dobierze Państwu tak okna żeby zapewnić najlepszy bilans energetyczny przy jak najniższych kosztach.

Dobór źródeł ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do indywidualnych potrzeb.

Wybór źródła ciepła jest uzależniony od wielu czynników. Pierwszym jest możliwość podłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej czy gazu ziemnego. Drugim czynnikiem jest obsługa systemu. Tanim źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe. Niestety wymaga on obsługi: magazynowania, przygotowania i dokładania np. węgla czy drewna. Nowoczesne kotły z automatycznym podajnikiem zmniejszają czas zajmowania się nimi. Zasobnik uzupełnia się co kilka dni.

Bezobsługowym źródłem ciepła o niskim koście eksploatacji są np. kocioł gazowy kondensacyjny lub pompa ciepła.

Nowoczesnym urządzeniem wykorzystywanym najczęściej do przygotowania ciepłej wody użytkowej są kolektory słoneczne. Ich opłacalność zależy od tego, jakie źródła ciepła mają wspomagać (kolektory wspomagają system przygotowania ciepłej wody użytkowej w około 70%). Im nośnik energii będzie tańszy, tym kolektory słoneczne będą zwracały się dłużej.

Przykład

Rozpatrzmy budynek wielorodzinny znajdujący się we Wrocławiu (II strefa klimatyczna). W budynku znajduje się 8 mieszkań. Cztery mieszkania na parterze oraz cztery mieszkania na piętrze. Budynek został wybudowany i oddany do użytkowania w 1980 roku. W budynku znajduje się kotłownia gazowa, wspólna dla wszystkich mieszkań, w której sprawność kotła wynosi = 0,56. Wszystkie obliczenia zostały wykonane w programie Arcadia Termo Pro 3.2.

Podstawowe dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy

391,50

Kubatura budynku

2485,21

Powierzchnia ogrzewana:

1076,63

Ilość kondygnacji naziemnych:

3

Ilość użytkowników budynku:

32

Ilość mieszkań w budynku

8

Wysokość kondygnacji naziemnych

2,50 m

Współczynnik kształtu budynku

A/V=0,51

Ściana zewnętrzna

Uc =0,85 W/m2K

Dach

Uc =0,53 W/m2K

Podłoga na gruncie

Uc=0,61 W/m2K

Drzwi zewnętrzne

Uc=2,60 W/m2K

Stolarka okienna

Uc =2,60 W/m2K

Wariant I

Kotłownia gazowa, kocioł gazowy kondensacyjny 130 kW niskotemperaturowy. Zdecydowano się na kompleksową wymianę centralnego ogrzewanie (zakup kotła kondensacyjnego, grzejników, głowic termostatycznych, termostatów pokojowych oraz demontaż starej instalacji c.o.)

 • Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 200 tysięcy zł.
 • Roczne oszczędności kosztów wyniosły około 27 tysięcy zł.
 • Czas zwrotu SPBT=7 lat.

Wariant II

Kotłownia z pompą ciepła. W tym wariancie również zdecydowano się na kompleksową wymianę centralnego ogrzewania (zakup pompy ciepła, grzejników, głowic termostatycznych, termostatów pokojowych oraz wykonanie odwiertów pionowych).

 • Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 250 tysięcy zł.
 • Roczne oszczędności wyniosły około 17 tysięcy zł.
 • Czas zwrotu SPBT= 14 lat.

Wariant III

Podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Miejska sieć ciepłownicza zamianę kotłowni na węzeł kompaktowy finansuje w 100%. Również w tym wariancie zdecydowano się na kompleksową wymianę centralnego ogrzewania (zakup grzejników, głowic termostatycznych i termostatów pokojowych).

 • Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 67 tysięcy zł.
 • Roczne oszczędności wyniosły około 47 tysięcy zł.
 • Czas zwrotu SPBT = 2 lata.

Porównując wybór różnych kotłowni najkorzystniejszym wariantem okazało się przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy pamiętać, że takie przyłączenie nie zawsze jest możliwe.

Najbardziej efektywne rozwiązanie dobiera się indywidualnie do każdego budynku. Metoda szczegółowa pozwala określić moc kotła, wielkość grzejników czy powierzchnię kolektorów słonecznych w taki sposób, aby był on adekwatny do ilości użytkowników, wielkości pomieszczeń i parametrów technicznych przegród zewnętrznych.

Literatura:

 • Własny dom nr 2/2011.

W dzisiejszych czasach to budownictwo ma służyć ludziom a nie odwrotnie. Pozwól inteligentnym technologiom zadbać o Twój komfort, zdrowie, portfel i środowisko!
Firma Efektywniej dobierze Państwu tak system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, żeby nie przepłacać i zawsze mieć ciepło i przytulnie w domu.