Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Budownictwo w Polsce pochłania około 40% całkowitej energii wyprodukowanej w naszym kraju. Głównie jest to energia do ogrzewania budynków (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Na rysunku poniżej mamy typowy rozkład strat ciepła w budynku.

  Rys. Typowy rozkład strat ciepła w budynku
  Rys. Typowy rozkład strat ciepła w budynku

  W Polsce jest około 12,5 mln mieszkań, z czego około 88% to mieszkania wybudowane w okresie przed rokiem 1989. Około 4 mln mieszkań jest wybudowanych w technologii wielkopłytowej. W tym czasie przegrody ograniczające ogrzewaną kubaturę budynków projektowane były według bardzo tolerancyjnych norm cieplnych. Prowadzi to do tego, że na ogrzanie budynku zużywamy kilkakrotnie więcej ciepła niż w krajach o podobnym klimacie.

  Główne przyczyny nadmiernych strat ciepła z budynków w Polsce

  • Niedostateczna izolacja cieplna przegród stanowiących termiczną obudowę budynków – dotyczy to przede wszystkim ścian zewnętrznych, stropodachów /dachów, okien i drzwi balkonowych, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami.
  • Niska sprawność instalacji grzewczej instalacje c.o. są na ogół źle zaizolowane, rozregulowane i zarośnięte osadami. Nie mają możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniach w zależności od warunków pogodowych. Dlatego bardzo trudno jest zapewnić parametry komfortu cieplnego w pomieszczeniach.
  • Brak pomiaru zużywanego ciepła – związane z tym rozliczanie się z dostawcą ciepła na podstawie liczby metrów kwadratowych ogrzewanej powierzchni użytkowej. Ceny jednostkowe opłat za ogrzanie 1m2 były ustalane przy założeniu bardzo wysokiego zużycia ciepła.

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl