Damian Bylicki

Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, tytuł inżyniera i magistra

Kierunek: Energetyka

Specjalność: Chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja (II stopień studiów), Elektroenergetyka (I stopień studiów)

Obszar specjalizacji

Doradca, praktyk, projektant i certyfikowany audytor w zakresie wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej oraz sporządzania kompleksowych audytów energetycznych zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i obiektów o przeznaczeniu przemysłowym; twórca kilkudziesięciu audytów energetycznych i około 200 certyfikatów energetycznych (świadectw charakterystyki energetycznej); szeroka i aktualna wiedza z zakresu termomodernizacji budynków oraz klimatyzacji, chłodnictwa i ciepłownictwa, w tym także wentylacji; badanie zależności pomiędzy konstrukcją budynku, a zapotrzebowaniem na moc cieplną; wykorzystanie najnowocześniejszych metod do badania stanu technicznego budynków oraz instalacji – badania termowizyjne

Doświadczenie zawodowe
 • Audytor energetyczny w firmie Tomasz Śliwiński Efektywniej
 • Doradztwo energetyczne z zakresu termomodernizacji budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Wykonanie kilkudziesięciu kompleksowych audytów energetycznych zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak i hoteli, m.in.:
  Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  Zarządcy Nieruchomości CTG Sp. z o.o.
  DOMSYSTEM S.C. Dariusz Leski
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „DIAMENT” w Piekarach Śląskich
  Wiktor Tokarz Zarządca Nieruchomości
  A2M Nieruchomości Aleksander Ślęczka
  AD-Elka Zarządzanie Nieruchomościami
 • Wykonanie kilkuset certyfikatów energetycznych w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Wykonanie ekspertyz termowizyjnych
 • Inżynier projektu Bezprzewodowego Przesyłu Energii Elektrycznej z wykorzystaniem zjawiska rezonansu w obwodach RLC realizowanym przez SKN „Płomień”
 • Laureat Konferencji Naukowej GPW 2016
 • Praktykant w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • Badanie termowizyjne w praktyce;
 • Audyty energetyczne
 • Certyfikacja energetyczna dla zarządców nieruchomości

Certyfikaty i szkolenia:

 • Uprawnienia elektryczne „SiMP” gr. 1 i 2 na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do napięcia 1kV
 • Przeszkolona z zakresu pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem urządzenia SONEL PQM-700
 • Przeszkolona z zakresu obsługi przepływomierza VP Flow Scope na instalacjach sprężonego powietrza
 • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • Działalność w Studenckim Kole Naukowym „Płomień”

Wyróżnienia:

 • Wielokrotny laureat stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Laureat Konferencji Naukowej GPW 2016