Wyślij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji

  Co to są Białe Certyfikaty

  Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektowności energetycznej, są poświadczeniem zaoszczędzenia danej ilości energii na skutek przeprowadzonych inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. To zarówno potwierdzenie działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii, a także prawa majątkowe dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.  

  Inwestorzy decydują się na wprowadzanie wszelkiego rodzaju modernizacji zwiększających efektywność energetyczną, które w efekcie przynoszą ogromne korzyści w postaci oszczędności, a także pozytywne zmiany w środowisku. System białych certyfikatów został wprowadzony w Polsce w 2016 roku z myślą o przyspieszeniu modernizacji i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej reguluje ustawa o efektywności energetycznej z dnia 10 maja 2016 roku. Do ubiegania się o białe certyfikaty niezbędny jest Audyt efektywności energetycznej, który określany jest w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. 

  biały certyfikat cena

   

  Jakie korzyści przynoszą Białe Certyfikaty?

  Coraz więcej przedsiębiorstw interesuje się pozyskiwaniem świadectw efektywności energetycznej i nie ma w tym nic dziwnego, gdyż przynoszą szereg korzyści dla firm, środowiska oraz rynku. Z ich udziałem można uzyskać nawet do 60% zwrotu kosztów z przeprowadzonej inwestycji, a ich wartość na giełdzie z roku na rok rośnie. Z ich pomocą wiele przedsiębiorstw jest w stanie zaoszczędzić od kilkunastu, do nawet kilkuset tysięcy złotych. To nie tylko doskonałe rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie rozwiązań gwarantujących oszczędności, lecz również duża i pozytywna zmiana dla środowiska, które zyskuje na energooszczędnych alternatywach. O białe certyfikaty może ubiegać się każdy inwestor, który planuje realizację inwestycji obliczonej na oszczędności wynoszące minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego w ciągu roku. 

  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie modernizacje kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem >>> Białe Certyfikaty krok po kroku

  Jak księgować Białe Certyfikaty?

  Białe Certyfikaty są formą dotacji rządowej, która zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 20 jest kwalifikowana jako dotacja do aktywów. W związku z tym ujmuje się je w pasywach jako rozliczenie międzyokresowe przychodów. Rozliczane są w oparciu o amortyzację nakładów, których aktywa dotyczą. 

  Jak pozyskać Białe Certyfikaty?

  Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej to proces, który osobom niewprawionym może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza klientów przez wszystkie jego etapy. Od weryfikacji założeń projektowych i sporządzenia audytu efektywności energetycznej, poprzez przygotowanie wniosków i kompletowanie niezbędnej dokumentacji, na audytach powykonawczych skończywszy.  

  Wszystkie usługi przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi formalno-prawnymi. Pomoc naszych specjalistów gwarantuje bezpieczeństwo i pewność w podejmowaniu wszystkich decyzji. 

   

  Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie modernizacje kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem 

  Białe Certyfikaty krok po kroku

   

  Kontakt

  Efektywniej sp. z o.o.

  ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

  tel.: 883 747 577

  e-mail:  info@efektywniej.pl