Webinar

 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników webinara Jak skutecznie obniżyć zużycie mediów w zakładzie. Case study

 

Przed dokonaniem zgłoszenia na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.  Wydarzenie będzie prowadzone na platformie Zoom, który posiada własną Politykę prywatności. W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności Zoom, nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.

 

UWAGA: Przed dołączeniem do wydarzenia, prosimy o sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dostosowania do własnych potrzeb. Jeżeli nie chce Pani/Pan udostępniać swojego wizerunku prosimy o wyłączenie kamery w urządzeniu, z którego Pani/Pan korzysta w czasie uczestniczenia w wydarzeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie tzw. RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach organizacji wydarzenia jest Tomasz Śliwiński Efektywniej z siedzibą przy ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław.
 2. Z administratorem danych można się kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@efektywniej.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. a) umożliwienia wzięcia udziału w webinarium – Jak skutecznie obniżyć zużycie mediów w zakładzie. Case study – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 2. b) w celu kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przekazywania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 3. c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, zapobieganiu oszustwom, prowadzeniu statystyk i analiz, zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowaniu systemów kontroli wewnętrznej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazania  podsumowania webinarium oraz informacji handlowych związanych tematyką webinarium, przy czym nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, zaś w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, przy czym nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Tomasz Śliwiński Efektywniej usługi oraz podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa. W szczególności odbiorcami danych będą:
 5. Zoom Video Communications, Inc. – administrator platformy „Zoom”.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu, przekazaniu Pani/Panu materiałów szkoleniowych po zakończonym webinarze oraz ustaleniu drogą telefoniczną bądź mailową z Panią/Panem warunków dotyczących możliwości skorzystania z bezpłatnej konsultacji, która zapewniona zostaje dla wszystkich uczestników spotkania. Nie podanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Podanie nieprawdziwych danych wiąże się z odpowiedzialnością określoną w odpowiednich przepisach.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie usługi „Zoom”, która jest świadczona przez dostawcę z USA. Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany poprzez przystąpienie firmy Zoom Video Communications, Inc. do programu tzw.”Privacy Shield”, oraz poprzez zawarcie umowy zawierającej tzw. standardowe klauzule umowne UE.
 8. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie art. 15-22 RODO.
 10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.