Turbiny wiatrowe… na osiedlu? A czemu by nie? Od kilkunastu lat w skali całego globu obserwujemy dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Mimo że w Polsce prym wiodą instalacje fotowoltaiczne, coraz większą popularność zyskuje również energetyka wiatrowa. Mimo że najczęściej kojarzona jest z ogromnymi turbinami pracującymi na farmach wiatrowych, to wcale nie one odpowiadają za intensywny wzrost tego segmentu OZE w Polsce.

Większość z nas nie dostrzega niewielkich turbin wiatrowych montowanych na dachach budynków.  Mimo że produkują one energię na mniejszą skalę niż ogromne „wiatraki”, stanowią efektywne wsparcie w zaspokajaniu potrzeb energetycznych budynków i ich użytkowników.

Jak takie rozwiązanie może wyglądać w praktyce? Doskonale widać to na przykładzie jednej z naszych analiz OZE, którą wykonaliśmy dla jednej z wrocławskich spółdzielni! Zapraszamy do zapoznania się z case study.

 

Turbiny wiatrowe – ograniczenia w zastosowaniu

Przystępując do projektowania instalacji wiatrowej w Polsce należy zdać sobie sprawę, że warunki wiatrowe na obszarze naszego kraju są bardzo zróżnicowane i nie wszystkie tereny będą dla niej korzystne.

Energia niesiona przez strumień powietrza na wysokości 30 metrów nad poziomem gruntu wynosi od 500 kWh/(m2·rok) w rejonach Górnego i Dolnego Śląska, do 1250-2500 kWh/(m2·rok) na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Suwalszczyźnie oraz w środkowej Wielkopolsce i Mazowszu. O ile sposób, w jaki zmienia się prędkość wiatru w ciągu doby charakteryzuje się pewną powtarzalnością, tak sama prędkość może przyjmować skrajnie różne wartości, nawet w krótkim przedziale czasu. Zróżnicowanie występujące w krótkim czasie jest główną przyczyną trudności podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Oprócz prędkości wiatru, dużą zmiennością charakteryzuje się również jego kierunek. Mimo że większość typów turbin wiatrowych pozwala na pracę niezależnie od kierunku wiatru, to informacje na ten temat można wykorzystać do określenia najlepszego miejsca dla lokalizacji turbiny, zwłaszcza w przypadku występowania naturalnych przeszkód w pobliżu budynku lub innych urządzeń zamontowanych na powierzchni dachu.

 

Najważniejszym elementem każdej elektrowni wiatrowej bez względu na to, czy funkcjonuje ona na poziomie energetyki zawodowej, czy jedynie lokalnie zaspakaja potrzeby indywidualnego odbiorcy, jest turbina wiatrowa. To za jej pośrednictwem ze strumienia powietrza pozyskiwana jest energia mechaniczna, a jej parametry konstrukcyjne decydują o właściwościach i osiąganej mocy całej siłowni wiatrowej. Turbiny wiatrowe można podzielić na:

 • turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu, − HAWT (Horizontal Axis Wind Turbines)
 • rotory wiatrowe o pionowej osi obrotu VAWT (Vertical Axis Wind Turbines)

Największą zaletą tych rozwiązań jest możliwość pracy w szerokim zakresie parametrów, zarówno przy bardzo niskich lub bardzo wysokich prędkościach oraz niezależnie od kierunku wiatru. Ze względu na niskie prędkości obrotowe, turbiny pionowe charakteryzują się jednak niższą sprawnością.

W omawianej analizie uwzględniliśmy zastosowanie rotorów VAWT.

 

Case study – spółdzielnia z Wrocławia

Do analizy opłacalności montażu instalacji zespołu turbin wiatrowych zostaliśmy zaproszeni przez jedną z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych pod koniec 2022 roku.

Sześciokondygnacyjny budynek położony jest wśród zwartej zabudowy w centrum miasta, co już na starcie ograniczałoby ilość energii wyprodukowanej z instalacji. Wrocław znajduje się w strefie określanej jako średnio korzystna do rozwoju energetyki wiatrowej ze średnioroczną prędkością wiatru kształtującą się na poziomie 9,61m/s na wysokości 120 m, natomiast 3,5 m/s na wysokości 13m.

Kierowanie się informacją zdefiniowaną dla tak dużego obszaru, może prowadzić do błędnych wniosków przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji turbiny wiatrowej małej mocy. Łatwo tutaj zarówno o przecenienie potencjału energetycznego wiatru, jak i jego niedowartościowanie. W celu dokonania wiarygodnej oceny oparliśmy się zatem na analizie warunków lokalnych, występujących możliwie jak najbliżej przewidywanego miejsca montażu turbiny wiatrowej. Warto wspomnieć, iż obecność przeszkód w postaci pobliskich budynków dodatkowo komplikowała nasze obliczenia…

Kolejnym krokiem był dobór turbin wiatrowych do zastanych warunków wraz z propozycją ich rozmieszczenia na dachu budynku. Podczas wizji lokalnej nasi audytorzy wyodrębnili 5 możliwych do zagospodarowania sektorów o łącznej powierzchni 320,5 m2. Na takiej przestrzeni możliwe byłoby umieszczenie instalacji, w której skład wchodziłoby 16 turbin wiatrowych o średnicy 1,5 metra.

 

Moc turbiny 5 kW
Moc maksymalna 5,5 kW
Efektywna prędkość wiatru 9 m/s
Minimalna prędkość wiatru 1,5 m/s
Krytyczna prędkość wiatru 60 m/s
Regulacja prędkości Automatyczne dostosowanie do prędkości wiatru

 

Analizie poddano również moc turbin potrzebną do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną przez budynek – 140 MWh/rok. Warto wspomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, instalacja o mocy powyżej 50 kW przestaje być definiowana jako mikroinstalacja. Dla każdej większej instalacji wymagane jest pozwolenie na budowę. Naszemu klientowi zależało, aby proponowana instalacja nie przekraczała podanego wyżej zakresu.

 

Przeszkoda prawna – moc wytwórcza turbin

W związku ze wspomnianymi ograniczeniami prawnymi, w analizie przyjęto montaż instalacji, której moc nie przekraczałaby 50 kW, co pozwoliłoby inwestorowi na zwolnienie z pozwolenia na budowę i swobodną realizację budowy instalacji, niezależnie od miejsca usytuowania.

Aby spełnić powyższe wymagania, ilość turbin wchodzących w skład instalacji zredukowano z 16 do 10.

Ilość turbin 10 szt.
Moc zespołu turbin 50 kW
Sprawność generatora 0,92 %
Sprawność przekładni 0,90 %

 

Wyniki analizy

Analiza dokonana dla przedstawionej powyżej instalacji przyjmowała, że wytworzona przez nią ilość energii elektrycznej w pełni pokryje chwilową autokonsumpcję, a nadwyżka nie byłaby wysyłana do sieci. Planowana ilość wytworzonej energii w instalacji pokrywałaby w 31% pełne zapotrzebowanie budynku.

Czas zwrotu instalacji oparty został o dane dotyczące kosztu instalacji wraz z montażem oraz kosztu zakupu 1 kWh. O ile koszt instalacji jest wartością względnie stałą i na przestrzeni lat może zwiększyć się o kilka procent, tak koszt zakupu energii może znacznie ulec zmianie, dlatego czas zwrotu podany w analizie dotyczy danych na październik 2022.

 

Ilość energii wyprodukowanej przez turbiny wiatrowe 43 519,68 kWh
Zapotrzebowanie energii przez budynek 140 000 kWh
Procentowe pokrycie zapotrzebowania 31 %
Koszt instalacji 350 000
Koszt zakupu 1 kWh 0,85 zł/kWh
Czas zwrotu 9,46 lat

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecnie (marzec 2023 roku) czas zwrotu takiej instalacji może być znacznie krótszy. Wszystko za sprawą Grantu OZE, który powstał z myślą o wspieraniu prosumenta lokatorskiego. W ramach wspomnianego programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania pokrywającego nawet do 50% kosztów inwestycji OZE. To dobra okazja, aby zdecydować się na instalację wspierającą efektywność energetyczną budynku wielorodzinnego.

Jeśli chcielibyście zawalczyć o grant na instalację OZE, zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy instalacje OZE dla spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych są opłacalne?

Kryzys energetyczny zmusza do szukania oszczędności na wielu płaszczyznach. Jedną z nich bez wątpienia jest ogrzewanie budynków oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.  

Przydomowe instalacje OZE już od lat cieszą się w naszym kraju popularnością. Dzięki zapowiadanym programom dofinansowań już za kilka lat mogą stać się powszechnym rozwiązaniem również w blokach czy kamienicach.  

1 lutego 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął przyjmowanie wniosków grantowych na instalacje OZE dla budynków wielorodzinnych. Grant może pokryć nawet do 50% planowanych kosztów inwestycji. 

Więcej napisaliśmy w naszym artykule >>> Grant OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 

 

Rozwiązania OZE dla osiedli

W ostatnich tygodniach wiele spółdzielni mieszkaniowych zwraca się do nas z kwestią doboru instalacji OZE oraz znalezienia odpowiednich dofinansowań, które pomogłyby w realizacji takiej inwestycji. Największe zainteresowanie wzbudzają oczywiście systemy fotowoltaiczne. Nic w tym dziwnego – w końcu właśnie ta technologia jest najszerzej znana i to ona przede wszystkim jest kojarzona z odnawialnymi źródłami energii. Warto jednak zainteresować się pozostałymi rozwiązaniami OZE dla osiedli, które nierzadko mogą przynieść znacznie lepsze wyniki!  

Po kilku telefonach od klientów, zaczęliśmy zastanawiać się, jakie instalacje mogłyby najlepiej sprawdzić się w przypadku całych osiedli mieszkaniowych, jednocześnie nie drenując kieszeni ich mieszkańców. 

Doskonałym rozwiązaniem okazało się połączenie dwóch technologii OZE – paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła typu powietrze-woda. W naszym klimacie pozwala ono na niezakłóconą, całoroczną produkcję ciepłej wody użytkowej, w którą zaopatrywani byliby mieszkańcy osiedla.  

Nie minęło wiele czasu, a rozwiązanie na własnej skórze mógł sprawdzić jeden z naszych klientów… 

 

Instalacje OZE dla osiedli – case study

Omówmy zatem szczegóły! Wspomniany klient to spółdzielnia mieszkaniowa z Wrocławia, której zaproponowaliśmy opisane wyżej połączenie instalacji PV z pompą ciepła. Zobaczcie, jak sprawdza się ono a przykładzie jednego z budynków spółdzielni: 

 • Powierzchnia użytkowa budynku:  2 482,19 m2 
 • Powierzchnia dachu: 758,49 m2 
 • Aktualne zużycie ciepła na potrzeby c.w.u.: 684,04 GJ/rok 
 • Aktualna stawka za ciepło: 100,37 zł/GJ 
 • Roczne koszty za c.w.u.: 68 655,38 zł 

Nasz klient był przede wszystkim ciekawy, na ile opłacalne przy aktualnych cenach za energię cieplną i elektryczną będzie połączenie systemów PV i pompy ciepła.  

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej zaprojektowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 25,5 kWp. W konsekwencji przyniesie ona roczny uzysk energii rzędu 25 143 kWh. Koszt jej zakupu oraz montażu został wyceniony na około 113 220 zł.  

Na potrzeby budynku dobraliśmy również pompę ciepła typu powietrze-woda wraz z zasobnikami do akumulacji ciepłej wody użytkowej. Ich łączny koszt wynosi 93 211 zł.  

 

Jak będzie działać taki układ?

Instalacja została zaprojektowana w taki sposób, aby pompa ciepła pracowała jedynie wtedy, gdy zapewniamy energię z systemu fotowoltaicznego, a uzyskana cena za 1GJ będzie niższa niż oferowana przez miejską ciepłownię.  

Ponadto klient zostanie wyposażony w system zarządzania energią, dzięki któremu na bieżąco będzie mógł zmieniać nie tylko temperaturę ciepłej wody użytkowej i jej przepływy, a także zyska możliwość sterowania pompami cyrkulacyjnymi. 

 • Koszt inwestycji: 206 511 zł 
 • Szacowane roczne produkcji ciepła: 43 520 zł 
 • Szacowane roczne oszczędności: 25 134 zł 
 • Czas zwrotu inwestycji: 8,21 lat 

Czas zwrotu inwestycji z grantem OZE: 4,1 lat.  

Połączenie dopełniających się systemów OZE dla osiedli stwarza możliwości taniej produkcji ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Dzięki zapowiadanemu programowi grantowemu na osiedlowe instalacje odnawialnych źródeł energii, dlatego czas zwrotu takich inwestycji będzie stosunkowo szybki. 

Na koniec warto zaznaczyć, że proponowane rozwiązanie jest stosunkowo uniwersalne. Co ważne, wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa nie musi być właścicielem węzła cieplnego, aby takie zmiany przeprowadzić, jak również nie wymagają one zezwolenia od dostawcy ciepła. To bardzo dobra wiadomość dla większości osiedli, gdzie węzeł cieplny należy do miejskiego dostawcy ciepła. 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Wyobraźcie sobie wczesny, zimowy poranek. Budzi Was zimno nieubłaganie przypominające o tym, że najwyższy czas dorzucić do pieca. Może trzymałby dłużej, gdyby było Was stać na lepszy opał? Po omacku szukacie latarki, która da Wam odrobinę światła niezbędnego przy ponownym rozpalaniu wystudzonego pieca. Światła nie zapalacie – prąd odłączyli już kilka miesięcy temu… 

To nie smutna fantazja, ani opis realiów z ubiegłego stulecia – to rzeczywistość osób dotkniętych ubóstwem energetycznym… 

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której mieszkańcy gospodarstwa domowego nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego dostępu do energii elektrycznej i cieplnej. Może być ono spowodowane fizycznym brakiem dostępu do sieci elektrycznej lub innych źródeł energii, lecz przede wszystkim – brakiem środków finansowych na jej zakup. W Polsce problem ten dotyka szczególnie mieszkańców wsi i pojedynczych, odizolowanych gospodarstw. Sięga tam, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest ograniczony lub w skrajnych przypadkach – w ogóle go nie ma. 

Co ciekawe, w polskim prawie widnieje ustawowa definicja, szczegółowo określająca to zjawisko. Opisuje ona ubóstwo energetyczne jako sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną lub kilka osób, nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem oraz zapewnieniem energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia.  

Dodatkowo do uznania za ubogie energetycznie, gospodarstwo domowe musi łącznie spełnić poniższe warunki: 

 • niskie dochody osób je zamieszkujących 
 • wysokie wydatki na cele energetyczne, 
 • nie jest w nim wykonywana żadna działalność gospodarcza 
 • lokal lub budynek cechuje się niską efektywnością energetyczną 

Według danych GUS, w 2019 roku około 5% gospodarstw domowych w Polsce miało ograniczony dostęp do energii elektrycznej. Obecnie jednak szacuje się, że gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym może być aż 10% w skali kraju… 

 

Kryzys energetyczny – jak uderza w Polaków?

Jednym z głównych powodów ubóstwa energetycznego w naszym kraju jest wysoki poziom cen energii. W ostatnich miesiącach te poszybowały do niespotykanych wcześniej poziomów. Dla wielu rodzin koszty zapewnienia dostępu do prądu czy ciepła okazały się nie do udźwignięcia. 

Przyczyny ubóstwa energetycznego w Polsce są złożone i obejmują zarówno czynniki ekonomiczne, jak i strukturalne. Wśród najważniejszych można wymienić: 

 • Niskie dochody: Mimo wciąż rosnącego poziomu życia, wciąż wielu Polaków żyje na granicy ubóstwa, bez możliwości pokrycia wysokich kosztów ogrzewania i energii elektrycznej. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby starsze i samotne, które muszą w pojedynkę radzić sobie z ograniczonymi środkami finansowymi. 
 • Starzejąca się infrastruktura: Wiele budynków w Polsce jest starych i nieefektywnych energetycznie, co sprawia, że koszty ogrzewania są wysokie. Nierzadko remonty i modernizacje są nieopłacalne z uwagi na wysokie koszty, co prowadzi do dalszego pogarszania się stanu budynków. 
 • Brak dostępu do nowoczesnych źródeł energii: Z przyczyn ekonomicznych wiele gospodarstw domowych nie ma dostępu do nowoczesnych, efektywnych energetycznie źródeł ciepła, takich jak kotły na biomasę czy pompy ciepła. W wielu przypadkach konieczne jest korzystanie z węgla lub drewna, co prowadzi do wysokich kosztów ogrzewania. 

 

Problem już mamy – jak teraz z nim walczyć? Ubóstwo energetyczne pod lupą.

Aby rozwiązać problem ubóstwa energetycznego w Polsce, potrzebne są działania na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim konieczne jest zwiększenie dostępności pomocy finansowej dla osób dotkniętych tym problemem. Wiele państw europejskich już wprowadziło takie rozwiązania, jak programy dopłat za energię czy systemy udzielania pożyczek na remonty budynków. 

W Polsce możemy skorzystać z regionalnych i państwowych programów dopłat na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Przykładami takich inicjatyw są chociażby akcja Zmień Piec czy program Czyste Powietrze. 

Ważne jest również, państwowe wsparcie dla programów termomodernizacyjnych, które pozwolą na poprawę efektywności energetycznej budynków i tym samym obniżenie kosztów ogrzewania. Dobrym sygnałem jest również wprowadzenie obowiązku przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przy jego sprzedaży czy wynajmie, co pozwoli na promowanie budynków bardziej przyjaznych dla środowiska i niższych kosztów utrzymania. 

Nieocenione jest również edukowanie i stałe zwiększanie świadomości na temat oszczędzania energii oraz możliwości jej pozyskiwania z odnawialnych źródeł. Wiele osób dotkniętych ubóstwem energetycznym nie ma dostępu do internetu, pozostając odcięta od informacji na temat możliwości pomocy. Warto zatem prowadzić akcje promujące dofinansowania na przydomowe instalacje OZE, pozwalające na uzyskiwanie taniej i ekologicznej energii. 

 

Wniosek jest jeden – ubóstwo energetyczne w Polsce to poważny problem, który dotyka coraz więcej osób. Bez podjęcia działań na kilku płaszczyznach, od zwiększenia pomocy finansowej po promowanie efektywności energetycznej, niewiele się zmieni. Warto jednak podjąć walkę o to, by zapewnić dostęp do energii dla wszystkich – bez względu na grubość portfela. 

 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Dopłata dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Dopłata do instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie wyniesie 50 proc. wartości instalacji – takie słowa jeszcze pod koniec 2022 roku padły z ust ministra rozwoju i technologii, Waldemara Budy. W obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej, wsparcie dla budynków wielorodzinnych może okazać się nieocenione. 

Dotychczas prywatna, przydomowa fotowoltaika zarezerwowana była jedynie dla domów jednorodzinnych. Dotacje przewidziane przez ministerstwo rozwoju i technologii mogą to zmienić. Przewidziano zatem nowe rozwiązanie, według którego dofinansowanie na instalacje PV dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ma wynieść do 50 proc. wartości instalacji. 

Dzisiaj, żeby postawić instalację na bloku jest możliwość dofinansowania tak jak w „Moim Prądzie” – do 6 tys. zł. My proponujemy zupełnie inną filozofię. Te instalacje będą tutaj trochę większe, w związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 proc., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł – zaznaczał jeszcze w grudniu Waldemar Buda. 

Grant OZE

 

Fotowoltaika dla osiedla – dofinansowanie w zasięgu ręki

Na program dofinansowania instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) przeznaczone zostanie prawie pół miliarda złotych w ramach prefinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dofinansowanie obejmie zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE, a także modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowaniem objęte będą również instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii i pompy ciepła.  

Grant OZE może pokryć do 50% planowanej inwestycji!

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotowane instalacje OZE mogą być znacznie większe i produkować znacznie więcej energii niż jest to potrzebne na potrzeby części wspólnych budynku. Nadmiar wyprodukowanej energii może być rozliczany miesięcznie ze sprzedawcą energii według cen hurtowych, a uzyskane przy sprzedaży środki zasilą budżet osiedla. Dzięki temu obniżymy koszty utrzymania budynku, a uzyskane oszczędności możemy przeznaczyć na remonty. Aby zyskać dodatkową gotówkę, prosument, czyli w tym przypadku zarządca budynku, będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii swój status prosumenta lokatorskiego, dokumentując to uchwałą o budowie instalacji OZE. 

Kto może zdobyć grant OZE?

O dofinansowanie na odnawialne źródła energii mogą ubiegać się zarządcy lub właściciele budynków wielorodzinnych.
Z grantu mogą skorzystać niemal wszyscy inwestorzy bez względu na wielkość obiektu. Wykluczone z programu zostały jedynie jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych. Grupa beneficjentów jest zatem szeroka, a wliczają się w nią m.in.:

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS),
 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • Spółki prawa handlowego
 • Osoby fizyczne

 

Na jakie działania przysługuje grant OZE?

Wedle regulaminu zamieszczonego na stronie BGK, dofinansowanie w ramach omawianego programu grantowego można przeznaczyć na:

 • zakup, montaż lub budowę instalacji odnawialnego źródła energii
 • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%

Grant OZE może pokryć nawet 50% kosztów powyższych inwestycji!

 

Warto pamiętać o warunkach i ograniczeniach, jakie stawia organizator. Dofinansowanie uzyskają jedynie te inwestycje, które:

 • służą wytwarzaniu energii na potrzeby budynku, w którym zostały zainstalowane
 • nie zostały jeszcze rozpoczęte
 • nie wyrządzają szkód dla celów środowiskowych oraz spełniają kryteria horyzontalne.

Grant OZE – nabór i zasady programu

Wnioski o przyznanie grantu OZE można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór ma pozostać otwarty do 30 czerwca 2026 r.

Warto zawczasu upewnić się, czy mamy wszystkie niezbędne dokumenty. Do wniosku należy bowiem dołączyć:

 • dokumentację projektową instalacji
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku

Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać na adres tymczasowej siedziby banku.

 

Instalacja OZE w bloku – jak ją zaplanować?

Planując inwestycję, należałoby zacząć od dokładnej analizy, która wykaże, czy takie rozwiązanie na pewno okaże się dla nas opłacalne.  

Analiza OZE pomoże zaprojektować efektywnie działającą instalację, a przy tym rozwiać wszelkie niejasności. W Efektywniej już od lat wykonujemy ekspertyzy, w ramach których analizujemy zużycie energii elektrycznej przez wszystkie zainstalowane w obiekcie urządzenia. Przyglądamy się bieżącym potrzebom mieszkańców i ustalamy, jaką powierzchnię inwestor może przeznaczyć na instalację fotowoltaiczną. Pracujemy tak, aby zapewnić maksymalną efektywność instalacji OZE.

Sporządzane przez nas analizy zawierają rozmieszczenie modułów oraz możliwy sposób ich połączenia i podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przy wyznaczaniu opłacalności inwestycji uwzględniamy takie parametry, jak temperaturowy współczynnik strat mocy, straty na przesyle energii elektrycznej oraz sprawność wewnętrzną. Roczną produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych szacujemy dodatkowo na podstawie danych z najbliższej stacji aktynometrycznej, nachylenia instalacji oraz orientacji względem stron świata.

Zapraszamy do kontaktu! 

 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

 

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w I kwartale 2023 roku otwarty zostanie nabór wniosków na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. kredyt ekologiczny. Adresatami akcji są polskie przedsiębiorstwa, które planują inwestycje związane z ogólnie pojętą oszczędnością energii lub zmianą źródeł energii na bardziej przyjazne dla środowiska.  

Kredyt ekologiczny – co to?

Jak informuje organizator programu, Bank Gospodarstwa Krajowego: Pomimo, że nazwa programu brzmi „Kredyt Ekologiczny”, jest to dotacja polegająca na spłacie części kredytu inwestycyjnego w formie bezzwrotnej dotacji. 

Główna idea opiera się na przyznawaniu dotacji wypłacanej w postaci premii ekologicznej. Ma ona służyć spłacie części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo na cele energooszczędnych modernizacji. Co ważne, premia przyznawana będzie jedynie w przypadku, gdy kredyt został udzielony w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Ten model finansowania inwestycji sprawdził się już w przypadku kredytu technologicznego, orgaznizowanego przez BGK w poprzednich latach. 

Kto może starać się o kredyt ekologiczny?

O dotację w ramach kredytu ekologicznego może starać się każde funkcjonujące w naszym kraju przedsiębiorstwo, o ile liczba zatrudnionych w nim pracowników nie przekracza 3 tysięcy. 

Jaka jest wysokość kredytu ekologicznego?

Wysokość dotacji dla danego przedsięwzięcia będzie obliczana na podstawie mapy pomocy regionalnej, opracowanej na lata 2022-2027. Przede wszystkim nacisk położono na pomoc we wschodnich i północnych regionach Polski. Na maksymalną, bo pokrywającą do 70% kosztów przedsięwzięcia premię mogą liczyć przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwach wschodniej Polski: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 

Łączny budżet przeznaczony na wsparcie proekologicznych inwestycji wynosić będzie 460 mln euro.

Rys. Mapa pomocy regionalnej 2022-2027,Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Kredyt ekologiczny – na jakie inwestycje?

Jak zostało już wspomniane, kredyt ekologiczny przeznaczony jest na inwestycje mające prowadzić do oszczędności energii pierwotnej. Będą to zarówno modernizacje funkcjonującej już infrastruktury, jak również nowe rozwiązania, których wprowadzenie pozwoli na długofalową redukcję zużycia energii. 

UWAGA!
Warunkiem przyznania premii ekologicznej jest wykazanie minimum 30% oszczędności energii pierwotnej w przedsiębiorstwie lub jego oddziale. Zakres realizacji inwestycji musi zostać potwierdzony audytem efektywności energetycznej! Dopiero prawidłowo zrealizowana i spełniająca powyższy cel inwestycja uprawnia do otrzymania premii ekologicznej i częściowej spłacie kredytu. 

Na jakie realizacje można uzyskać kredyt ekologiczny? Będą to z pewnością: 

 • Termomodernizacja budynków (np. budynków biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych) 
 • Zakup i instalacja systemów sterowania, mających na celu obniżenie poboru energii 
 • Modernizacja instalacji sprężonego powietrza 
 • Wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie 
 • Modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia w celu zwiększenia ich energooszczędności 
 • Instalacje OZE 
 • Modernizacja lub wymiana źródeł ciepła 

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że koszty kwalifikowalne w powyższych projektach obejmują: 

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty jego transportu, montażu i uruchomienia 
 • Kupno robót i materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji 
 • Zakup wartości niematerialnych I materialnych 
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze, w tym audyty efektywności energetycznej 
 • Zakup, montaż i uruchomienie instalacji OZE

 

Kiedy nabór na kredyt ekologiczny?

Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada rozpoczęcie naboru na kredyt ekologicznyw I kwartale 2023 roku. Wnioski o udział w programie należy składać bezpośrednio do organizatora. Z pewnością warto trzymać rękę na pulsie!

 

Premia ekologiczna – zdobądź ją z Efektywniej!

Proces uzyskania dotacji z tytułu kredytu ekologicznego może nie tylko przynieść trudności, ale również zabrać znaczną ilość czasu. Oferujemy wsparcie specjalistów Efektywniej zarówno podczas poszczególnych jego etapów, jak i podejście kompleksowe – od przygotowania i złożenia wniosku o udzielenie kredytu, poprzez wykonanie audytu efektywności energetycznej, na indywidualnym doborze energooszczędnych rozwiązań i przeprowadzeniu inwestycji skończywszy. 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!  

 

Kontakt

Ewa Chorzępa

Menedżer Działu Sprzedaży

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.:  883 046 977

e-mail: ewa.chorzepa@efektywniej.pl

Czy urzędy liczą się z energią?

Z końcem 2022 roku na wszystkie jednostki z sektora finansów publicznych został nałożony obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o minimum 10%. Czasu na zaplanowanie i skuteczne wprowadzenie zmian jest niewiele, gdyż ostateczny termin na wykazanie oszczędności upływa 31 grudnia 2023 roku. Czas na oszczędności! Sektor publiczny zmierzy się z ciekawym, acz wymagającym wyzwaniem.

Za nowymi zobowiązaniami stoją założenia Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Polska strategia energetyczna

Zmniejszenie zużycia energii w jednostkach państwowych ma na celu nie tylko prozaiczne oszczędności, lecz przede wszystkim – wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warto pamiętać, iż obecny kryzys na rynku nośników energii jest efektem gwałtownych zmian geopolitycznych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku. 

Na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego składa się szereg działań, których planowanie ciąży w Polsce na barkach ministra ds. gospodarki. Zaspokajanie potrzeb energetycznych odbywa się zatem poprzez całą gamę planowanych przez organy państwowe inwestycji i działań, mających zapewnić obywatelom wolny i tani dostęp do energii elektrycznej i cieplnej. 

Zakrojone na szeroką skalę energooszczędne inicjatywy wpisują się w opisaną wyżej strategię i wedle rządowych prognoz, winny mieć realny wpływ na zmniejszenie zużycia energii, tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ustawodawca poprzez zachęcanie do oszczędności w jednostkach samorządowych pragnie dać przykład i zachęcić szerokie grono odbiorców do podejmowania efektywnych środków w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.  

 

Więcej o bezpieczeństwie energetycznym przeczytasz w naszym artykule >>> Bezpieczeństwo energetyczne – co czeka Polskę? 

 

Oszczędności energii w jednostkach publicznych – kogo dotyczy?

Obowiązek zmniejszenia zużycia energii o 10% dotyczy większości jednostek sektora publicznego. Wliczają się w nie m.in.: 

 • Uczelnie publiczne 
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury 
 • Organy władzy publicznej (m.in. administracji rządowej, kontroli państwowej, sądy i trybunały) 
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki 
 • Instytucje gospodarki budżetowej 
 • Państwowe fundusze celowe 
 • Związki metropolitalne 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze 
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez jej prezesa 
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 

 

Kary za brak oszczędności energii

Co w przypadku gdy jednostka nie wykaże oszczędności? Sektor publiczny musi zacząć liczyć się z karami finansowymi. Ich wymierzenie leżeć będzie w gestii prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i mogą sięgać nawet 20 000 zł. Taka kara może znacznie przekroczyć wydatki poniesione na poprawę energooszczędności…

 

Jakie działania zmniejszą zużycie energii?

Jak czytamy w rządowym obwieszczeniu, do istotnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej należy zaliczyć, m.in.: 

1)    ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków; 

2)    dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza; 

3)    modernizację lub wymianę oświetlenia; 

4)    zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią; 

5)    wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów; 

6)    wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków. 

 

Jeżeli planują Państwo realizację inwestycji pozwalających na pewne oszczędności energii, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Nasi audytorzy pomogą w dobraniu optymalnych rozwiązań dla danego obiektu oraz przedstawią kosztorys wybranych inwestycji. Służymy także odpowiedzią na wszelkie pytania związane z dziedziną efektywności energetycznej. 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Systemy ogrzewania pod lupą rządu? Obowiązkowe kontrole już w kwietniu!

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 7 października 2022 roku przyniosła nie tylko zmiany w dziedzinie świadectw energetycznych , ale również w podejściu i utrzymaniu systemów centralnego ogrzewania.

Od 23 kwietnia 2023 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek zlecenia i wykonania okresowej kontroli technicznej systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Zmiana realna, czy jedynie pozorna?

Osoby dobrze zaznajomione z prawem energetycznym szybko zorientują się, że wprowadzony w nowelizacji zapis o kontroli systemów c.o. jest bliźniaczo podobny do tego, który widnieje w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków.

Na pierwszy rzut oka oba zapisy wyglądają niemal identycznie, natomiast diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Co zatem je od siebie różni?

Są to zmiany wycelowane w budynki wyposażone w źródło ciepła. Będą to zarówno obiekty, w których działają kotły na paliwa ciekłe czy stałe, jak również budynki posiadające źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania w postaci wymiennika cieplnego – czyli tak zwane ciepło miejskie. Według nowelizacji również i ta grupa budynków będzie musiała przejść cykliczny przegląd systemu ogrzewania.

Przed nowelizacją ustawy, budynki wyposażone w węzeł cieplny nie musiały posiadać kontroli systemu ogrzewania.

Kontrola systemu ogrzewania

 

Na wykonanie pierwszej kontroli systemu ogrzewania będziemy mieli czas do 7 kwietnia 2024 roku.

 

Kontrola systemu ogrzewania

Kontrola systemu ogrzewania – jak często ją robić?

Częstotliwość przeglądów zależeć będzie przede wszystkim od mocy i typu źródła ciepła. Kiedy należy je wykonać? Co najmniej raz na:

 • 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
 • 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. A-c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW
 • 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW
 • 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW

Wymagania przy kontroli systemu ogrzewania 

 

Co powinna zawierać kontrola systemu ogrzewania?

Głównym celem przeglądu będzie ocena sprawności całego systemu ogrzewania. Pod lupę zostanie zatem wzięta sprawność wytwarzania, regulacji i przesyłu ciepła. Wykonujący zlecenie audytor zweryfikuje dobór wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku, a także zbada możliwość potencjalnych optymalizacji zwiększających efektywność pracy instalacji.

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni punkt. Pamiętajmy, że osoba dokonująca kontroli powinna nie tylko wyliczyć sprawność całkowitą systemu grzewczego! Powinna ona również wskazać rozwiązania służące poprawie jego pracy!

Co może znaleźć się wśród takich propozycji?

 • Wymiana źródła ciepła na bardziej sprawne
 • Wymiana zaworów termostatycznych w lokalach
 • Wprowadzenie zdalnego systemu zarządzania energią
 • Wymiana izolacji cieplnej
 • Modernizacja przesyłu ciepła z nieogrzewanych pomieszczeń do części ogrzewanych

 

To jednak nie wszystko! W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na dobór wielkości źródła ciepła, czyli poprawne wyliczenie mocy zamówionej według normy PN-EN 12 831. Ono również powinno znaleźć się w dokumencie! Weryfikacja i ponowny dobór mocy cieplnej niemal zawsze prowadzą do znacznych oszczędności kosztów stałych w budynku. Tym bardziej, jeśli w ostatnich latach został poddany termomodernizacji lub innym pracom docieplającym, po których zapotrzebowanie na moc zamówioną nie zostało zaktualizowane.

 

Gdzie szukać informacji na temat zmian w prawie energetycznym?

Europejski kryzys energetyczny przyniósł ze sobą nie tylko wahania cen surowców energetycznych, ale również szereg zmian prawnych, służących wspieraniu energooszczędnego budownictwa, racjonalnego gospodarowania energią, oraz zmniejszenia jej zużycia w istniejących już obiektach.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych , gdzie na bieżąco komentujemy i wyjaśniamy najnowsze zmiany prawne. O pozostałych obowiązkach płynących z omawianej dziś nowelizacji przeczytacie w naszym poprzednim artykule.

Bądź na bieżąco i nie daj się zaskoczyć!

link do bloga lub oferty – Świadectwa charakterystyki energetycznej

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy istnieje matematyczny wzór na oszczędności? Wychodzi na to, że… tak! Sprawdź, jak oszacować wydatki i obniżyć koszty ogrzewania!

O rosnących cenach węgla, gazu oraz energii cieplnej słyszymy już niemal od roku, jednak widząc comiesięczne rachunki za ogrzewanie, zapewne co drugi Polak łapie się za głowę. To zupełnie normalne! Ciężko w końcu przejść do porządku dziennego z kryzysem energetycznym regularnie drenującym nasze portfele. Warto zweryfikować, czy nasze koszty ogrzewania mieszczą się w normie.

Regularnie spływają do nas pytania, w jaki sposób racjonalnie oszczędzać energię cieplną i co najważniejsze, od czego zacząć? W poniższym tekście postaramy się przybliżyć proste sposoby, dzięki którym w miarodajny sposób oszacujecie swoje zużycie energii cieplnej. 

Jak oszacować zużycie energii na potrzeby ogrzewania?

Warto mieć świadomość, że odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie (i nie powinna być!) uniwersalna. Każdy budynek jest przecież inny… Zależeć będzie ona przede wszystkim od źródła oraz ilości zużytej energii, czy to na cele grzewcze, czy na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Dopiero dane o zużyciu energii cieplnej w ciągu całego sezonu grzewczego pozwolą nam odpowiedzieć na zadane pytanie. 

Ale po kolei… 

Pierwszym krokiem będzie przeanalizowanie zużycia energii cieplnej za ostatnie 12 miesięcy. Pamiętajmy, aby wziąć pod uwagę osobne zużycie na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W tym miejscu pojawia się pierwszy problem, ponieważ najczęściej mamy jeden licznik ciepła, który nie rozgranicza energii zużytej na powyższe potrzeby. Jak zatem oszacować koszty ogrzewania?

Z tej opresji wybrniemy w prosty sposób. Wystarczy sprawdzić średnie zużycie energii cieplnej na potrzeby c.w.u w miesiącach poza sezonem grzewczym i porównać je ze zużyciem miesięcznym w sezonie grzewczym. Różnica między nimi da nam przybliżone zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. 

Znając ilość GJ zużytych w ciągu roku na cele grzewcze, wystarczy podzielić je przez ogrzewaną powierzchnię budynku wedle poniższego wzoru: 

X GJ : Y m²

Otrzymany wynik powinien prezentować się w następujący sposób: 

x GJ/1m²

Jak analizować otrzymane wyniki?

Jeżeli otrzymany wynik będzie wyższy lub równy 0,60 GJ/m² rocznie, jest to znak, że nasz budynek traci bardzo dużo ciepła. W tej sytuacji należałoby zlecić gruntowny audyt energetyczny, który pomoże wyśledzić przyczyny nadmiernej energochłonności i wskaże sposoby ograniczenia zużycia ciepła. Jeśli Wasz budynek nie przeszedł jeszcze termomodernizacji, prawdopodobnie ten krok w pierwszej kolejności zostanie Wam polecony przez każdego audytora. Dzięki funkcjonującym w Polsce programom wsparcia oraz różnorodnym rozwiązaniom rynkowym, opcji na sfinansowanie takiej inwestycji znajdzie się co najmniej kilka. 

 

Jak obniżyć koszty ogrzewania?

Jeżeli nasze obliczenia wskazały na wynik oscylujący w okolicach 0,4 GJ/m² rocznie, jest to dla nas znak, że nie ma sensu obiektu ocieplać, a źródła problemu z nadmiernym zużyciem energii szukać gdzie indziej. W takiej sytuacji powinniśmy pochylić się nad instalacją centralnego ogrzewania oraz możliwością jej sterowania. W większości przypadków nasi klienci (ogrzewani ciepłem miejskim) nie są właścicielami węzła cieplnego i nie mają wglądu w pracującą automatykę. Skutkiem tej sytuacji jest nie tylko brak możliwości sterowania układem grzewczym, ale również narażenie na nieuczciwe praktyki ze strony dostawcy ciepła, próbującego różnymi sposobami sprzedać o wiele więcej ciepła, niż wynosi zapotrzebowanie budynku i jego mieszkańców. Aby temu zapobiec, warto zastanowić się nad montażem dodatkowej automatyki, która w sposób niezależny będzie sterować ciepłem dostarczonym do obiektu.  

Znaczna ilość energii pochłaniana jest również na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozycją wyjściową do planowania oszczędności będzie przeliczenie ilości GJ, jakie zużywamy na podgrzanie 1m3 wody. Jeżeli otrzymany wskaźnik będzie wyższy niż 0,3 GJ/m3, to znak, że warto przeprowadzić audyt instalacji c.w.u. Taka analiza da nam wgląd w jej stan techniczny, stanowiąc podstawę do planowania niezbędnych modernizacji. W większości przypadków gra jest warta świeczki – wprowadzone rozwiązania pozwalają na zmniejszenie zużycia energii o ponad połowę. Podczas naszej ostatniej realizacji udało nam się zejść ze wskaźnika 0,6 GJ/m3 do 0,25 GJ/m3! Nietrudno policzyć, że przy cenach wynoszących 100zł za 1GJ, koszt podgrzania 1 m3 wody u naszego klienta spadł z 60 zł do 25 złotych. Wynik godny uwagi!

 

Modernizacje instalacji – program wsparcia

Od niemal roku realizujemy wraz z zespołem projekty grantowe, w ramach których realizujemy audyty oraz modernizacje instalacji ciepłowniczych dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy budynków samorządowych wykonujemy. Wszystko odbywa się w sposób bezkosztowy! Jaki jest tego efekt? Nasi klienci bez angażowania środków własnych są w stanie zaoszczędzić od 10 do nawet 35% energii cieplnej. Nieskromnie przyznamy, że efekty końcowe każdorazowo robią wrażenie 😉 

Jeżeli szukają Państwo rozwiązań pozwalających na znaczne oszczędności energii, zapraszamy do kontaktu i skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Z chęcią pomożemy w dobraniu optymalnych rozwiązań i przedstawimy dostępne programy wsparcia. Dodatkowo odpowiemy na wszelkie pytania z dziedziny efektywności energetycznej. Pamiętajcie – nie jesteście sami!

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

A gdyby tak stworzyć kolejne darmowe plakaty dla naszych odbiorców?

Dla wielu jesień oznacza czas spokoju potrzebnego po szaleństwach lata. Zamiast jednak śladem jesiennej przyrody zagrzebać się na stałe w norkach z ciepłych kocyków i zapaść w zimowy sen, musieliśmy zakasać rękawy i wziąć się do pracy. 

Jak się jednak okazało, coraz dłuższe, ciemniejsze wieczory sprzyjają inwencji twórczej i budzą dekoratorskie demony! 😉  

Nasze kreatywne dziewczyny – Asia i Julia jednogłośnie stwierdziły, że przydałoby się nieco odświeżyć wspólną przestrzeń. Na efekty nie trzeba było długo czekać! Razem stworzyły przepiękne, minimalistyczne plakaty do biura, których motywem przewodnim jest (a jakże!) pozytywna energia. 

Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy trzymali takie dobra tylko dla siebie. Poniżej znajdziecie darmowe plakaty do pobrania i druku. Śmiało możecie powiesić je w swoim biurze, mieszkaniu lub gdzie tylko zechcecie! 

U nas już wiszą i sprawdzają się świetnie! 

 

A jeśli lepiej czujecie się w barokowych klimatach, koniecznie rzućcie okiem na nasze PLAKATY INSPIROWANE MISTRZAMI MALARSTWA! 

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

[POBIERZ PLAKAT]

 

Pobierz 12 darmowych plakatów inspirowanych dobrą energią! Prywatna galeria z pewnością ożywi Wasze ściany oraz doda charakteru wnętrzom.Nasze plakaty możecie wydrukować je na domowej drukarce lub zanieść do punktu drukarskiego. Równie dobrze zaprezentują się w formacie A4, jak i w większych wersjach! Pobawcie się formatami i dajcie znać, który z naszych plakatów podoba Wam się najbardziej! 😉

Kwestie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej już od wielu miesięcy przeplatają się w wypowiedziach ekspertów, publicystów i polityków. Nieprzypadkowo postanowiliśmy poruszyć ten temat właśnie dziś – w polski Dzień Niepodległości. Wojna na Ukrainie dobitnie obnażyła wszelkie zależności i niedostatki bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami.

To dobra okazja, aby wyjaśnić, czym jest bezpieczeństwo energetyczne i dlaczego może przesądzić o przetrwaniu lub klęsce każdego nowoczesnego państwa.

 

Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?

Rozpocznijmy od wyjaśnienia podstawowych pojęć i definicji. Wedle ustawy Prawo Energetyczne, bezpieczeństwem energetycznym nazywamy stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Jest to zatem sytuacja, w której zapotrzebowanie na energię jest pokrywane w sposób ciągły, bez uszczerbku na infrastrukturze technicznej oraz dobrostanie ludzi i środowiska. Równie istotnym warunkiem jest zapewnienie dostępu do energii po stałych i racjonalnych, z ekonomicznego punktu widzenia, cenach. Jest on szczególnie ważny, gdyż ceny energii wpływają obecnie na każdą gałąź gospodarki i funkcjonowania nowoczesnego państwa.

Na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego składa się szereg działań, którymi przeważnie obarczone zostają instytucje państwowe. Wedle ustawy Prawo Energetyczne, w Polsce to zadanie ciąży na barkach ministra ds. gospodarki. Zaspokajanie potrzeb energetycznych odbywa się zatem poprzez szereg planowanych przez organy państwowe inwestycji i działań, mających zapewnić obywatelom wolny i tani dostęp do energii elektrycznej i cieplnej.

 

Co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne?

Filarami podtrzymującymi bezpieczeństwo energetyczne są:

 

 1. Dywersyfikacja dostaw i źródeł energii

Oczywiście, istnieją państwa w sytuacji idealnej, niemalże samowystarczalne w kwestiach energetycznych. Stety – niestety, Polska do nich nie należy i nie wróżymy rychłych zmian w tej dziedzinie… Dla krajów znajdujących się w podobnej sytuacji, im więcej niezależnych od siebie źródeł paliw i energii, tym lepiej. Na miks energetyczny mogą się zatem składać odnawialne źródła energii, surowce z własnego wydobycia oraz te importowane z zagranicy. Takie rozproszenie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego nawet w sytuacji, gdy jedno ze źródeł ulegnie awarii lub wstrzyma dostawy.

O tym, jak ważna jest dywersyfikacja dostawców surowców energetycznych, przekonaliśmy się na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy to kryzys ze zdwojoną siłą uderzył w państwa polegające na dostawach taniego, rosyjskiego gazu. Takie zawężenie kręgu dostawców otwiera również furtkę do silnego oddziaływania politycznego.

 

 1. Dostęp do wiedzy i technologii

Rozwinięte zaplecze technologiczne wspierane przez wykwalifikowaną kadrę pozwala na zbudowanie sprawnego systemu bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki inwestycji w zróżnicowaną infrastrukturę energetyczną, państwo zyskuje możliwość produkcji własnej energii i paliw, jak również stwarza nowe drogi importu i dystrybucji surowców energetycznych, tym samym skutecznie wzbogacając swój miks energetyczny.

 

 1. Zdolność do samodzielnej produkcji energii

Jest to jeden z kluczowych filarów podtrzymujących bezpieczeństwo energetyczne państwa. Im większy procent zużywanej energii pochodzi z rodzimej produkcji, tym większa będzie odporność systemu energetycznego na nieprzewidziane sytuacje spowodowane przez czynniki zewnętrzne. Warto jednocześnie pamiętać, że samodzielna produkcja energii powinna opierać się na możliwie zróżnicowanych i niezależnych od siebie technologiach jej wytwarzania. Rozbudowany i silny system produkcji jest w stanie zapewnić ciągłość dostaw energii i utrzymać jej ceny na korzystnym poziomie, nawet w obliczu niespodziewanego kryzysu.

 

 1. Bezpieczeństwo i ciągłość łańcucha energetycznego

Z pewnością w ciągu ostatnich miesięcy obiło Wam się o uszy sformułowanie „infrastruktura krytyczna”. Należą do niej nie tylko sieci transportu czy bazy wojskowe, ale również cała infrastruktura służąca do wytwarzania, dystrybucji oraz przesyłu energii. Może być ona narażona na awarie lub celowe ataki, mające na celu odcięcie od dostaw znaczne obszary kraju. Jej ochrona należy do kluczowych zadań mających utrzymać bezpieczeństwo energetyczne.

Bezpieczeństwo energetyczne

Wymienione wyżej czynniki to jedynie podstawy skutecznego zarządzania energią na szczeblu państwowym. Wojna na Ukrainie zmusiła polski rząd do rewizji powyższych zagadnień i przemodelowania długofalowej polityki energetycznej kraju. Jak zaznacza prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski, czekają nas nieuniknione zmiany:

„Pamiętajmy o tym, że żeby być suwerennym i bezpiecznym energetycznie, musimy opierać się na paliwach które są najlepiej dostępne. W Polsce jest to węgiel kamienny i węgiel brunatny. Nie zapominajmy o tym, że jest to paliwo najbardziej powszechne i jego zużycie spada z roku na rok, bowiem zastępowane jest przez źródła odnawialne. (…) Od drogi dekarbonizacji i transformacji energetyki nie ma już odwrotu. Tego wszyscy chcemy, my, jako branża i przedsiębiorstwa oraz oczekują tego od nas nasi klienci. Elektrownie węglowe powinna zastąpić w naturalny sposób energetyka jądrowa, ale póki to nie nastąpi, to powinniśmy jednak korzystać z węgla, bo jest to paliwo najbardziej dostępne. Jednocześnie powinniśmy budować w przyspieszonym tempie źródła odnawialne”

 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Już w kwietniu na właścicieli nieruchomości czekają nowe obowiązki i, niestety, nowe wydatki. W myśl najnowszych zmian w prawie budowlanym, każdy budynek będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Czasu jest niewiele, gdyż na zdobycie dokumentu mamy czas do kwietnia 2023 roku! Jego brak pociągnie za sobą konsekwencje prawne i finansowe, dlatego nie warto czekać. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, dzięki którym szybko i sprawnie otrzymasz świadectwo charakterystyki energetycznej!

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego to kilkustronicowy dokument dający wiedzę na temat rocznego zużycia energii przypadającej na jeden metr kwadratowy powierzchni obiektu, wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Uwzględnia on m.in. zapotrzebowanie na energię niezbędną do funkcjonowania wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej.

Na chwilę obecną obowiązek okazania dokumentu dotyczy jedynie budynków oddanych do użytku lub modernizowanych po 2009 roku. To właśnie kopia świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowym elementem, który winien być załączony do zawiadomienia o ukończeniu budowy.

 

Kiedy należy okazać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obecnie jest ono niezbędne podczas:

 • Sprzedaży nieruchomości
 • Wynajmie nieruchomości
 • Zbyciu nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Co ważne, świadectwo energetyczne jest ważne jedynie przez 10 lat od jego sporządzenia. Jeśli w tym czasie budynek zostanie poddany modernizacji, na skutek której zmieni się jego zużycie energii, musimy sporządzić nowe, zaktualizowane świadectwo.

Świadectwa charakterystyki energetycznej – podstawy prawne

Dotychczas polskie prawo nakładało obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jedynie na właścicieli i zarządców budynków wybudowanych po 2009 roku. Najnowsze zmiany prawne wprowadzają obowiązek wykonania takich dokumentów również dla wszystkich nieruchomości wybudowanych przed wyżej wspomnianą datą.

Powodem dla zmiany dotychczas istniejących przepisów było przede wszystkim spełnienie unijnych standardów prawnych, które mają na celu sukcesywne podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Nowelizacji uległy zatem ustawa Prawo Budowlane oraz ustawa o świadectwach charakterystyki energetycznej, podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w dniu 7 października 2022 roku.

Ustawa ma wejść w życie wraz z upływem 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

 

Kupujesz dom lub mieszkanie?

Nie rezygnuj ze świadectwa charakterystyki energetycznej! Pamiętaj, że już teraz masz prawo zażądać przekazania oryginalnego certyfikatu energetycznego kupowanej nieruchomości. Jeśli zgłosisz chęć otrzymania świadectwa, właściciel kupowanego przez Ciebie domu lub lokalu ma 14 dni na przekazanie Ci aktualnego dokumentu.

 

Więcej o świadectwach charakterystyki!

Świadectwa energetyczne – co się zmieniło?

Najważniejszą i najczęściej omawianą zmianą prawną jest wymóg pozyskania świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, wliczając te wybudowane przed 2009 rokiem oraz domy jednorodzinne. Wprowadzone zmiany prawne pozwolą na powszechny dostęp do informacji o rocznym zużyciu energii w budynku, dzięki któremu potencjalny nabywca lub wynajmujący będzie mógł zyskać szczegółowe informacje danej nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej może posłużyć również za punkt wyjściowy do dalszych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Dalsze zmiany dotyczą obowiązku kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, w tym również tych o mocy przekraczającej 70 kW.Jak czytamy w ustawie:Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:

1. Sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW

2. Ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,
b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.;

 

Systemy automatyki i sterowania – obowiązek montażu od 2025 roku

Nowelizacja przepisów stwarza również obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania w określonych budynkach do 2025 roku.Ustawa zakłada, iż:
właściciel lub zarządca budynku, jeżeli jest to uzasadnione technicznie i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r., wyposaża budynek niemieszkalny z systemem:

1. ogrzewania lub połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW,
2. klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW

 

Jakie kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Nowe przepisy uwzględniają zarówno kary dla zarządców i właścicieli nieruchomości, jak również dla sporządzających świadectwa audytorów energetycznych. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, za niedołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej, jej właścicielowi grozi kara grzywny. Co ważne, górna granica tejże nie została określona w ustawie.

Obecnie szacuje się, że kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dodatkowo pod lupę zostaną wzięci wykonawcy świadectw.

 

Zmiany mają zapobiec sytuacjom, w których wspomniane dokumenty byłyby sporządzane w sposób nierzetelny lub niezgodny z wymogami ustawowymi. W przypadku dwukrotnego wykrycia podobnych uchybień, osoba wykonująca świadectwo traci posiadane w tej dziedzinie uprawnienia bez możliwości ich ponownego uzyskania. Ponadto, taki wykonawca musi liczyć się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń. Podobne konsekwencje zaplanowane są dla tych osób, które przekażą dokument sporządzony poza rejestrem.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – koszt

Jest to jedno z najczęściej pojawiających się pytań, na które jednak nie sposób znaleźć jednej, klarownej odpowiedzi. Koszt sporządzenia takiego dokumentu może się wahać od kilkuset, do kilku tysięcy złotych. Wpływ na jego cenę będą mieć przede wszystkim:

 • dostępność dokumentacji technicznej
 • powierzchnia i przeznaczenie budynku
 • ilość i konstrukcja przegród zewnętrznych i wewnętrznych
 • stopień skomplikowania bryły budynku
 • funkcjonujące w budynku instalacje

 

Świadectwo energetyczne – potrzebne dokumenty

Im lepiej przygotujemy się do współpracy z firmą audytorską, tym szybciej i sprawniej uzyskamy świadectwo energetyczne. Przed przystąpieniem do prac, audytor musi zapoznać się z następującą dokumentacją:

 • architektoniczno-budowlaną
 • instalacyjną c.o. i c.w.u. oraz klimatyzacji, jeżeli budynek taką posiada
 • dokumentacją wbudowanego oświetlenia w przypadku budynków użyteczności publicznej.

Jeśli z różnych przyczyn nie zdołamy skompletować wymienionej dokumentacji, warto zwrócić się o pomoc do firmy audytorskiej, której zamierzamy zlecić sporządzenie świadectwa. Większość specjalistów bez trudu odtworzy brakujące elementy, jednak będzie się to wiązało z wyższym kosztem i dłuższym czasem potrzebnym na wykonanie usługi.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – wykonawcy

Z wykonaniem świadectwa energetycznego nie warto czekać na ostatnią chwilę! Im bliżej określonego w ustawie terminu, tym trudniejsze będzie znalezienie rzetelnego wykonawcy, który znajdzie czas na wykonanie usługi 😉

Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą i zamów wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Chętnie wesprzemy Cię radą i pomocą techniczną!

 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Źródła: www.sejm.gov.pl

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2539_u.htm

W wielu domach grzeją już kaloryfery – część z nich zapewne słabiej niż zwykle, przykręcone ręką oszczędnych właścicieli.

Nie oszukujmy się. Tej zimy tysiące Polaków stanie przed trudnym wyborem, w którym komfort cieplny zostanie poświęcony w celu ratowania domowego budżetu. Jest to sytuacja, na myśl o której zwyczajnie boli nas serce. Nie bez przyczyny zawsze zaznaczaliśmy, że oszczędzanie energii nigdy nie powinno oznaczać wyrzeczeń i rezygnowania z komfortu cieplnego!

Na rozpoczęcie sezonu grzewczego przygotowaliśmy dla Was zbiór w pełni darmowych i skutecznych metod, które w efektywny sposób pozwalają na zatrzymanie ciepła w domu lub mieszkaniu. Mamy nadzieję, że dzięki nim choć trochę odciążymy Wasz domowy budżet. Oszczędzanie ciepła czas zacząć!

 

1. Wietrz z głową

Wietrzenie? Mogłoby się wydawać, że tak prosta czynność nie może mieć przed nami żadnych tajemnic! A jednak w sezonie grzewczym dzięki dobrym nawykom możemy zaoszczędzić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych!

Jak zatem należy wietrzyć mieszkanie? Krótko i intensywnie! W ten sposób unikniemy znacznego wychłodzenia ścian i wyposażenia pokoju, a co za tym idzie, zużyjemy mniej energii na ponowne ogrzanie pomieszczenia.

Jak to zrobić?

Na 5 minut przed planowanym wietrzeniem należy przykręcić kaloryfery w pomieszczeniu, a następnie otworzyć okna na oścież. Pamiętajmy, że nie trzeba zostawiać otwartych okien na długo. Kilkuminutowe wietrzenie w zupełności wystarczy!

Znacznym ułatwieniem mogą okazać się tutaj głowice termostatyczne z funkcją tzw. czujnika otwartego okna. Gdy wykryją one napływ zimnego powietrza, niezwłocznie zamykają dopływ ciepła do kaloryferów na kilkanaście minut, dzięki czemu nie musimy pamiętać o uprzednim wyłączaniu grzejników.

Jeśli wcześniej nie zwracaliście większej uwagi na sprytne wietrzenie mieszkania, wypróbujcie powyższe porady i sami sprawdźcie, czy w Waszych rachunkach da się dostrzec różnicę!

 

2. Nie zasłaniaj grzejników

Dlaczego? Ponieważ utrudnia to cyrkulację ogrzanego powietrza!

Ciepłe powietrze potrzebuje przestrzeni, aby bez przeszkód rozejść się po mieszkaniu. W wielu domach, czy to ze względów estetycznych, czy przez brak miejsca (znamy to!), kaloryfery pozastawiane są przez różnego rodzaju sprzęty – kanapy, stoły czy szafki.  Miłośnicy długich zasłon również mają na sumieniu utrudnianie cyrkulacji nagrzanego powietrza. Na podobnych osłonach zatrzymuje się, a w efekcie – marnuje, do 20% produkowanego przez grzejnik ciepła!

Czy oznacza to, że natychmiast mamy brać się za przemeblowanie? Nie! Warto jednak zapewnić choć trochę przestrzeni wokół pracującego kaloryfera. Wystarczy już 10 centymetrów, aby ogrzane powietrze bez przeszkód mogło rozejść się po pomieszczeniu.

Pamiętajmy zatem, aby ściągnąć z grzejników wszelkiego rodzaju obudowy oraz odsunąć meble lub długie firany. Jeśli kaloryfery (zwłaszcza te starsze) pomalowane są kilkoma warstwami farby, zarezerwujcie sobie weekend na mozolne odkrywanie prehistorycznych, olejnych pokładów 😉

W miarę możliwości pomyślmy też o odsłonięciu rurek grzewczych, jeśli takie znajdują się w naszym mieszkaniu. One również potrafią dać nam sporo ciepła!

 

3. Dbaj o zachowanie ciepła w pomieszczeniach wspólnych!

Ta porada skierowana jest do mieszkańców starych dobrych bloków i innych budynków wielorodzinnych 😉 Przestrzenie wspólne często traktowane są jak ziemia niczyja. Mało kto zwraca uwagę na otwarte na klatce schodowej okna lub palące się godzinami światło. To błąd!

Dbając o takie pomieszczenia, dbamy również o swój budżet. W końcu za ich ogrzewanie i utrzymanie płacą wszyscy mieszkańcy budynku.

Zamykajmy zatem drzwi i okna w przestrzeniach wspólnych takich jak klatka schodowa, piwnica czy korytarz. Dzięki temu unikniemy strat ciepła i znacznego wychłodzenia budynku. Warto również uczulić na te kwestie sąsiadów, a zapewnimy znaczne oszczędności w całym bloku!

 

4. Zwróć szczególną uwagę na okna!

Okna są najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego w miesiącach zimowych warto poświęcić im nieco uwagi.

Jak wykazują liczne badania termowizyjne, to właśnie tą drogą ucieka od 25 do 40% ciepła!

Nikogo nie zdziwi więc fakt, że ich stan techniczny i jakość mogą równie dobrze wesprzeć, jak i utrudnić utrzymanie prawidłowej temperatury w mieszkaniu. Pamiętajmy zatem, aby sprawdzić, czy stolarka okienna jest szczelna, a szyby – odpowiednio grube. W niektórych przypadkach może się okazać, że wymiana okien, mimo stosunkowo dużego kosztu, w dłuższej perspektywie będzie opłacalna. Pamiętajmy również o sprawdzeniu, czy okna są prawidłowo uszczelnione!

Kolejną wartą uwagi kwestią jest to, czy i kiedy okna zasłaniamy. O ile w słoneczny dzień warto je odsłonić w celu wpuszczenia do mieszkania światła słonecznego, tak po zmroku powinniśmy zasłonić powierzchnię szyby. Przydadzą się do tego wszelkie żaluzje i zasłony, a także ustawione na parapecie sprzęty czy dekoracje, które „zatrzymają” na sobie nieco chłodu. Jedno jest pewne – oszczędzanie ciepła zacznijmy od okien!

 

5. Kontroluj temperaturę w domu!

Temperatura pomieszczeń powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W końcu każdy z nas nieco inaczej odczuwa komfort cieplny! Pamiętajmy jednak, że jeśli podczas sezonu grzewczego chcemy chodzić po domu w lekkich ubraniach, zapłacimy więcej.

Zalecana temperatura w lokalu mieszkalnym powinna mieścić się, w zależności od pomieszczeń, między 17°C  a 24°C.

Najniższa temperatura powinna panować w sypialni. Do zdrowego snu wystarczy nam jedynie 18°C. Nieco bardziej będziemy grzać w pokojach dziennych, gdzie zalecana temperatura powinna wynosić ok. 20°C. Najcieplej będzie w łazience – optymalnie powinniśmy nagrzać ją do 24°C .

Jeśli proponowane wskaźniki są dla Was za wysokie, tym lepiej! Każdorazowe obniżenie średniej temperatury całego domu lub mieszkania o 1°C oznacza zmniejszenie rachunków za ogrzewanie o około 7%!

Może jednak warto zaprzyjaźnić się z ciepłymi swetrami? 😉

 

6. Szukaj okazji do zmniejszenia ogrzewania!

O tej metodzie zapewne słyszało już wielu, ale będziemy o niej przypominać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Warto dołączyć do swoich nawyków obniżanie temperatury przed dłuższym wyjściem z domu (np. do pracy czy szkoły), a także na noc. W ten sam sposób powinniśmy potraktować rzadko używane pomieszczenia.

Nie powinno się jednak całkowicie wyłączać ogrzewania, a jedynie zmniejszyć je do temperatury ok. 16÷17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń.

 

7. Jeśli mieszkasz w bloku – poznaj swoje prawa!

Warto mieć świadomość, że jako mieszkańcy możemy mieć wpływ na pozytywne zmiany w całej wspólnocie! Każdy mieszkaniec ma prawo poprosić zarządcę nieruchomości lub osiedla o sprawdzenie, czy możliwe jest:

 • obniżenie krzywych grzewczych w budynku
 • obniżenie mocy zamówionej na potrzeby C.O. i C.W.U.
 • skorygowanie temperatury ciepłej wody użytkowej

Każda możliwość korekty i obniżenia tych wskaźników oznacza oszczędności energii cieplnej w całym budynku!

 

Jak widać, prostych sposobów na oszczędzanie ciepła w domu lub mieszkaniu jest wiele. Większość z nich polega na wyrobieniu w sobie dobrych nawyków, których jedynym kosztem jest odrobina czasu i uwagi.

Na koniec mamy do Was jeszcze jeden apel – nie bójcie się zwrócić o pomoc do ekspertów!

Oszczędzanie ciepła domowymi sposobami jest w stanie podratować nasz budżet, jednak największe oszczędności możemy osiągnąć dzięki rozwiązaniom stawiającym na kompleksową poprawę efektywności energetycznej całego budynku.

Dzięki wypracowanym przez lata praktyki rozwiązaniom udowadniamy, że sezon grzewczy nie musi być obciążeniem dla budżetu, a oszczędzanie ciepła nigdy nie powinno oznaczać wyrzeczeń i rezygnowania z komfortu cieplnego!

W ramach walki z kryzysem energetycznym nasi specjaliści udzielają darmowych konsultacji, dzięki którym uporządkujecie swoją wiedzę o efektywności energetycznej i wspólnie z audytorami dobierzecie optymalne rozwiązania dla Waszego domu lub mieszkania.

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

 

Efektywność energetyczna to temat, który w obecnych czasach coraz częściej pojawia się na ustach ekspertów, polityków i dziennikarzy. Co to jest efektywność energetyczna? Jak można ją zmierzyć Czy jest w ogóle ważna? W tym artykule wyjaśnimy Wam wszystko, co powinniście o niej wiedzieć!  

Czym jest efektywność energetyczna?

Wedle definicji prawnej pojawiającej się w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, jest to:

„[…]stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu”;

Nie jest to najbardziej przejrzysty opis, prawda?

Przyjrzyjmy mu się wspólnie! Z definicji wynika, że efektywność energetyczna jest niczym innym, jak stosunkiem uzyskanych efektów (np. zapewnieniem komfortu użytkowania, produkcją określonej ilości dóbr czy wykonaniem innych zadań) do poniesionego wkładu energii. Im większa efektywność energetyczna, tym mniej energii zużyjemy, aby osiągnąć dany efekt. Efektywna energetycznie fabryka będzie zatem w stanie wyprodukować więcej produktów z tej samej ilości energii co konkurencja. Z kolei w efektywnym energetycznie domu zapewnimy sobie komfort cieplny zużywając znacznie mniej energii niż nasi sąsiedzi.

Czy efektywność energetyczna powinna kojarzyć się z oszczędzaniem energii? I tak, i nie. Samo oszczędzanie polega na ograniczeniu zużycia sił i środków, a jak wynika z powyższej definicji, nie do końca o to chodzi w efektywnym jej wykorzystaniu. Warto jednak pamiętać, że energooszczędne rozwiązania często wpisują się w zestaw działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

Po co nam efektywność energetyczna?

Czy wiecie, jaka energia jest zarazem najlepsza dla środowiska i naszego portfela? To taka, która nigdy nie zostanie zużyta!

Efektywność energetyczna przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na prąd i ciepło, stanowiąc trwałe źródło oszczędności. Tym większych, im większa była pierwotna skala zużycia energii w danym obiekcie lub procesie. Na korzyściach finansowych jednak się nie kończy! Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, przyczyniamy się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego! Mniejsza produkcja energii oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń, CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Jak wprowadzić ją pod swój dach?

Jak już wspominaliśmy, efektywność energetyczna budynku oznacza, iż jest on w stanie zapewnić nam pełen komfort użytkowania przy możliwie jak najmniejszym zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.

W dobie rosnących kosztów energii oraz pogłębiającej się inflacji, wybór rozwiązania wspierającego efektywność energetyczną budynku może znacząco wpłynąć na domowy budżet jego mieszkańców. Pamiętajmy, iż nie bez kozery jedną z głównych przyczyn ubóstwa energetycznego w wielu gospodarstwach domowych wciąż pozostaje ich niska efektywność energetyczna.

Jeśli planujesz zabrać się za kompleksowe oszczędzanie energii w swoim domu, zwróć uwagę na te elementy:

 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • instalacje grzewcze
 • wentylacja
 • izolacja
 • klimatyzacja
 • oświetlenie
 • instalacje ciepłej wody użytkowej

To właśnie sprawność tych elementów ma największy wpływ na to, ile energii pochłania Wasz dom! Porządna stolarka okienna i drzwiowa wraz z odpowiednio grubą izolacją pozwolą znacznie ograniczyć ilość ciepła, jaką wytraca budynek w sezonie grzewczym. Z kolei energooszczędne instalacje grzewcze i klimatyzacyjne sprawią, że zużyjecie mniej energii bez konieczności rezygnowania z komfortowych dla Was temperatur.

Warto pamiętać, że to właśnie ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń stoi za największym zużyciem energii w budynkach mieszkalnych. W polskich domach ogrzewanie „pożera” blisko 70% energii! Mając tę świadomość, właściciele i zarządcy starszych budynków często decydują się na kompleksową termomodernizację w celu zminimalizowania kosztów, które szczególnie dają o sobie znać w sezonie grzewczym.

Energia w Polsce i UE

Dziś temat zużycia energii poruszany jest niemalże wszędzie i przy każdej okazji. Mimo, iż okoliczności są niewesołe, warto doszukiwać się plusów w tej sytuacji. Świadomość Polaków w dziedzinie efektywności energetycznej w ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosła!

Efektywność energetyczna nie jest jednak nowinką! Na skutek prowadzonej od lat w Polsce i Unii Europejskiej polityki energetycznej dążącej do minimalizowania zużycia energii, przepisami o obowiązkowych audytach energetycznych zostały objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa*, natomiast nowe budynki muszą spełniać aktualizowane co kilka lat warunki techniczne określające m.in. coraz mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną. Od kilku lat w naszym kraju trwa również prawdziwy boom na odnawialne źródła energii. Spotykamy je najczęściej pod postacią paneli fotowoltaicznych, zaopatrujących w prąd i ciepło dziesiątki tysięcy budynków całym kraju!

Efektywność energetyczna nie przejawia się jednak tylko pod postacią nowoczesnych technologii. Czy wiedzieliście, że w Polsce jednym z najpopularniejszych sposobów na ograniczenie zużycia energii jest termomodernizacja?

Proces ten polega na wymianie i montażu nowej izolacji w budynku, co zapobiega nadmiernej utracie ciepła. Co za tym idzie – znacznemu zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną! Co więcej, zazwyczaj na pierwszy rzut oka można dostrzec, który budynek został poddany takiej modernizacji. Na pewno nie raz przechodziliście nieopodal blokowisk, które z daleka biły całą gamą pastelowych kolorów! Zjawisko wyśmiewanej w internecie „pastelozy” nierozerwalnie powiązane jest właśnie z wykonywaną na polskich osiedlach termomodernizacją, która dała spółdzielniom okazję do zainwestowania w nowe, kolorowe elewacje 😉

Warto również wspomnieć o rozpoczętej dobrą dekadę temu masowej wymianie tradycyjnych lamp i żarówek na energooszczędne LEDy! Te zagościły na dobre nie tylko w naszych domach, ale również na ulicach – w latarniach oraz oświetleniu zewnętrznym budynków.

 

Efektywność energetyczna – jak ją określić?

Dojście do wysokiej efektywności energetycznej to droga, która dla niewprawionych może okazać się długa i wyboista. Od czego ją rozpocząć, aby przejść przez nią w spokojny i uporządkowany sposób?

Każdorazowo powinniśmy zacząć od zebrania solidnych podstaw w postaci danych! Planowanie zmian i modernizacji „w ciemno” często może przynieść więcej szkody niż pożytku! Aby świadomie zarządzać gospodarką energetyczną w naszym domu lub firmie w pierwszej kolejności warto zdecydować się na audyt energetyczny. Taki dokument ma na celu przede wszystkim dogłębną analizę i opis, w jaki sposób użytkowana jest energia w danym obiekcie. Na tej podstawie audytor wskazuje również obszary dające pole do oszczędności energii. Nierzadko będą to instalacje lub elementy wymagające poprawy lub modernizacji. Nie warto jednak obawiać się zmian!

Jeśli planujecie rozpocząć swoją przygodę z efektywnością energetyczną, zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści pomogą Wam w doborze i realizacji najlepszych rozwiązań.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Mimo że wielu z nas nie wyobraża sobie lata bez słońca i bezchmurnego nieba, wysokie temperatury mogą dać się we znaki! Fale upałów z roku na rok stają się coraz intensywniejsze, zmuszając nas do poszukiwania coraz to nowszych sposobów ucieczki  przed gorącem. Poniżej zebraliśmy dla Was 7 domowych sposobów na ochłodzenie domu lub mieszkania. Mamy nadzieję, że nieco ostudzą gorącą atmosferę.

Chłodzenie poprzez wietrzenie

Wiele osób pragnących ochłodzić mieszkanie w gorący dzień otwiera na oścież okna w całym mieszkaniu. To błąd! Nawet najchłodniejsze pomieszczenia szybko się ogrzeją, jeśli podczas gorącego popołudnia postanowimy je przewietrzyć.

Z otwieraniem okien najlepiej poczekać do późnego wieczora. Dlaczego nie wcześniej? Ponieważ wieczorami zarówno nagrzana po całym dniu ziemia, jak również chodniki i mury budynków zaczynają oddawać ciepło. Zanim ochłodzą się one na dobre, uchodzące z nich gorące powietrze może wpaść do naszego mieszkania. Aby chłodzenie poprzez wietrzenie miało sens, okna należy otwierać na noc, po czym zamykać je z samego rana.

Jeśli musimy wywietrzyć mieszkanie w ciągu dnia, warto zwrócić uwagę na to, które okna otwieramy o danej porze. Przed południem w miarę możliwości wybierajmy te od północy, a o świcie i po południu – okna umiejscowione na ścianie wschodniej.

Przestań produkować ciepło!

Na co dzień nie przykładamy zbyt wiele uwagi do tego, ile ciepła produkują zarówno sprzęty w naszym domu, jak i wykonywane przez nas czynności. Warto zatem przyjrzeć się, jakie urządzenia produkują najwięcej ciepła. Do znacznych temperatur nagrzewają się komputery i laptopy, a także ładowarki do tych ostatnich. Jeśli ich nie używacie, wyłączcie je. Dzięki temu w niedługim czasie temperatura w pokoju spadnie. Warto również przyjrzeć się oświetleniu.

Jeśli dotychczas korzystaliście z klasycznych żarówek, warto wymienić je na LEDy. Nie tylko nie emitują one ciepła, ale również zużywają znacznie mniej energii, za co podziękuje Wam Wasz portfel.

Wiele ciepła produkujemy również podczas gotowania! Jeśli na horyzoncie majaczy upalny tydzień, zaplanujmy czas tak, by ewentualne gotowanie przełożyć na wieczór lub wczesny poranek. Warto również wybierać potrawy niewymagające zbyt długiego czasu gotowania czy pieczenia. Może to dobra okazja, aby sięgnąć do przepisu na chłodnik lub sałatki?

Zainwestuj w białe zasłony

Biała tkanina zawieszona w oknie pomoże nieco ochłodzić pomieszczenie podczas fali upałów. Jasny materiał będzie odbijać promienie słoneczne, przepuszczając do mieszkania o wiele mniej ciepła niż w przypadku zasłon w ciemnych barwach. Doskonale nadadzą się do tego grubsze kotary z naturalnych materiałów (np. len, bawełna). Najlepsze efekty uzyskacie jednak wywieszając białą tkaninę po zewnętrznej stronie okna. Jeśli chcecie uzyskać dodatkowy chłód, a przy okazji zwiększyć nieco wilgotność powietrza w Waszym domu, możecie zamoczyć zasłony w lodowatej wodzie.

Wywieszenie białych zasłon nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych, a kiedy gorące dni miną, z łatwością możecie zmienić wystrój pomieszczenia zmieniając je na inne, kolorowe modele.

Wentylatory i oczyszczacze powietrza

To najpopularniejsze rozwiązanie, po jakie sięgamy w pierwszej kolejności, by przynieść sobie ulgę od gorąca. Wentylatory są proste w obsłudze i szeroko dostępne, dzięki czemu możemy przebierać w najróżniejszych modelach, dopasowując je do naszych oczekiwań i gustu. Warto jednak pamiętać, iż cyrkulatory powietrza nie tyle obniżają temperaturę powietrza, co wprawiają je w intensywny ruch, sprawiając wrażenie chłodu.

Ciekawą alternatywą do tradycyjnych wiatraków mogą okazać się oczyszczacze powietrza. Również one zapewniają zwiększoną cyrkulację powietrza, wprawiając je w ruch. Dodatkową funkcją, która może przynieść nam ulgę podczas skwarnego popołudnia jest wbudowany w niektóre modele nawilżacz powietrza. Jeśli wlejemy do urządzenia lodowatą wodę, zapewnimy sobie orzeźwiającą mgiełkę.

Warto jednak pamiętać, aby z obu urządzeń korzystać z rozwagą. Jedną z najczęstszych przyczyn przeziębień w sezonie letnim jest właśnie długotrwały i intensywny kontakt z wszelkiego rodzaju chłodnym nadmuchem, czy to z klimatyzacji, czy to z wentylatorów. Chyba nie chcielibyście spędzić wakacji tułając się po przychodniach.

Postaw na rolety termoizolacyjne

Tak samo jak zasłony, jasne rolety pomogą nieco ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń. Na rynku dostępne są specjalistyczne rolety termoizolacyjne, które nie tylko zabezpieczają wnętrze przed zbytnim nagrzaniem, ale również zapewnią nam ochronę przed światłem słonecznym. Ten rodzaj rolet wykonany jest z gęsto plecionego materiału, który następnie poddawany jest dodatkowemu podgumowaniu. Niektóre modele dodatkowo pokrywane są od strony zewnętrznej srebrną folią odbijającą promienie słoneczne.

 

Domowa klimatyzacja

Jeśli nie chcemy inwestować w klimatyzację, możemy zafundować sobie jej domowy odpowiednik! Wystarczy, że przed naszym domowym wiatrakiem ustawimy miskę wypełnioną zimną wodą i lodem. (oczywiście w bezpiecznej odległości) Chłodne powietrze szybko rozejdzie się po pomieszczeniu, gwarantując nieco ulgi w gorący dzień.

Zaproś więcej zieleni do swojego domu

Kto z nas nie lubi przebywać w otoczeniu roślin? Produkują tlen, dbają o utrzymanie wilgotności powietrza, a ich obecność wpływa na obniżenie nie tylko naszego poziomu stresu, ale przede wszystkim – temperatury w naszych mieszkaniach! Upały mogą być dobrym pretekstem, by rozszerzyć naszą domową dżunglę.

Jak widzicie, skutecznych sposobów na ochłodzenie mieszkania jest całkiem sporo, w tym również tych całkowicie bezpłatnych! Faktem jednak jest, że większość z nich wymaga od nas nakładu czasu i sił, a także może wymusić reorganizację codziennego życia. Jeśli nie chcecie godzić się na kompromisy, warto kompleksowo podejść do kwestii termoizolacji i efektywnego chłodzenia domu lub mieszkania.

Jeśli planujecie przygotować swój dom do przyszłego lata, zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści pomogą Wam w doborze i realizacji najlepszych rozwiązań.

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Mamy dziś nie lada okazję do świętowania!  

14 sierpnia obchodzimy w Polsce dzień energetyka. To stosunkowo świeże (ledwo trzydziestoletnie) święto jest dobrą okazją do wspólnego celebrowania – w końcu każdy z nas, nawet nie będąc związany z branżą energetyczną, korzysta z jej zdobyczy na co dzień.

Zazwyczaj zasypujemy Was wiedzą ze świata energetyki, jednak dziś postanowiliśmy zrobić mały prezent zarówno tym, którzy na co dzień siedzą w świecie kilowatów i opracowań inżynierskich, jak również osobom, które po prostu… potrzebują nieco motywacji 😉

Poniżej znajdziecie zestaw plakatów, które śmiało możecie powiesić w swoim biurze, mieszkaniu lub gdzie tylko zechcecie. Powitajcie Dzień Energetyka uzbrojeni w dobrą energię! Aby pobrać plakat w pełnej rozdzielczości, wystarczy kliknąć w jego miniaturę. 

Korzystajcie śmiało – u nas sprawdzają się świetnie!

Owocnej pracy. 

Kiście winogron, granaty i figi w krajobrazie, Abraham Brueghel, 1670 

Bogactwo owoców zdaje się wręcz wylewać poza ramy obrazu. Ułożonym na drewnianym stole kiściom białych winogron, figom i granatom towarzyszą bujne liście winorośli. Dzięki żywej palecie kolorów kompozycja tętni życiem, a owoce zaskakują świeżością i  niezwykle realistycznie oddaną teksturą. 

 Doskonały plakat dla tych, którzy lubią zaskakiwać świeżymi pomysłami! 

Pobierz

Pobierz

A niech to prąd kopnie!
Benjamin Franklin czerpiący energię elektryczną z nieba, Benjamin West, 1816  Benjamin Franklin – słynny erudyta i jeden z założycieli współczesnej Ameryki, spogląda w niebo w dramatycznej scenie nawałnicy z piorunami, a jego oczy płoną ciekawością i inspiracją. Otoczony jest narzędziami naukowymi, jak przystało na naukowca o szerokich zainteresowaniach. W wyczynach Benjamina Franklina uczestniczą również dzieci, tak jak i on przepełnione bezbrzeżną ciekawością świata. Plakat dla tych, którym nie straszne są wszelkie eksperymenty! 
Owocnej pracy.
Martwa natura z owocami, ostrygami i porcelanową miską, Abraham Mignon, 1660-1679 Kompozycja tej martwej natury jest jednocześnie wystawna i pomysłowa. W ustawionej do góry dnem szklance odbija się okno i widok na wieżę kościoła w Utrechcie, gdzie mieszkał Mignon. Skryta wśród egzotycznych owoców misa z chińskiej porcelany jest oznaką dobrobytu i stołową wizytówką majętnego gospodarza.Coś dla tych, którzy nie pogardzą odrobiną luksusu 😉

Pobierz

Pobierz

Audytor płakał jak obliczał
Portret młodej dziewczyny zakrywającej oczy, Pietro Antonio Rotari, 1707 – 1762Młoda dziewczyna każdym fragmentem swego jestestwa wyraża emocje, które nią targają. Nakryte drogim aksamitem ramiona kulą się bezbronnie, a pochylona głowa opada ku piersi.
Dziewczyna chowa twarz w białej, jedwabnej chusteczce, która jednak nie jest w stanie ukryć pąsowego rumieńca wykwitającego na jej policzkach. Pozostaje jedynie zadać sobie pytanie – jesteśmy świadkami jej wstydu, czy może rozpaczy?Dla tych, którzy stawiają czoła skomplikowanym przypadkom!  
Owocnej pracy.
Martwa natura z obraną pomarańczą i kiścią winogron, Albertus Steenbergen, 1824 – 1900 Niezwykle oszczędna kompozycja odzwierciedla zasady protestanckiej religijności, której ideałami były pracowitość i skromność. Mimo tego obraz obfituje w detale. Kiście jasnych i ciemnych winogron kuszą błyszczącą, wilgotną powierzchnią, a skrywająca soczysty miąższ skórka pomarańczy została częściowo odkrojona, spiralnie zwieszając się z owocu poza krawędź stołu.Z myślą o tych, którzy szukają piękna w prostocie.

Pobierz

Pobierz

O panie! A kto to panu tak wyliczył?
Czytająca stara kobieta, Gerard Dou, 1631 –1632 Księga została namalowana tak szczegółowo, że bez trudu ​​można zobaczyć, co czyta kobieta.  A poświęca się ona lekturze 19 rozdziału Ewangelii Łukasza… Przesłanie tekstu jest następujące:  “Ci, którzy chcą czynić dobro, muszą oddać uboższym połowę wszystkiego co mają.”  Kosztowne ubrania starej kobiety ostro kontrastują z tym przesłaniem. Nadal jest ona przywiązana do dóbr doczesnych. Plakat dla tych, którym nie raz przychodziło naprawiać cudze błędy 😉

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 980 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

 Sprężone powietrze znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzą procesy produkcyjne. Jest to medium niezbędne do sprawnego funkcjonowania zakładów produkcyjnych – zarówno w branżach przemysłu lekkiego, jak i ciężkiego. 

Układy sprężonego powietrza to instalacje cechujące się znaczną energochłonnością, a jednocześnie szczególnie wrażliwe na niewłaściwe użytkowanie. Nic więc dziwnego, że właśnie nich skupia się znaczna część działań mających zoptymalizować pracę instalacji i zwiększyć jej efektywność energetyczną. 

Prawidłowe ciśnienie – czyli jakie?

Niezależnie od wykorzystywanego typu sprężarki, musi się ona charakteryzować trwałością, niezawodnością i możliwie najwyższą do osiągnięcia efektywnością pracy.  

Aby móc poprawnie określić koszty produkcji sprężonego powietrza warto poznać jego parametry i wskaźniki  w stanie aktualnym. Dla większości analizowanych przez nas instalacji przemysłowych wymagane ciśnienie robocze wynosi 7 bar. Często, chociaż układ sprężonego powietrza działa bez zarzutu, zaspokajając zapotrzebowanie zakładu na to medium, jego praca mogłaby się cechować znacznie większą efektywnością.   

Nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż większość zastosowanych w przedsiębiorstwie urządzeń potrzebuje ciśnienia niższego niż standardowe. Należy również pamiętać o tym, że podniesienie ciśnienia w sieci o choćby 1 bar, skutkuje zwiększeniem poboru energii elektrycznej o około 7%. Wyższe niż wymagane w procesie produkcyjnym ciśnienie skutkuje także zwiększeniem wielkości wycieków sprężonego powietrza, znacząco obniżając efektywność energetyczną instalacji oraz narażając przedsiębiorstwo na znaczne straty. 

Tabela 1. Rozmiar wycieku w zależności od ciśnienia przy założeniu średnicy nieszczelności 1 mm (przy założeniu ceny energii elektrycznej 0,77 zł/kWh 

Bar   kWh/rok   zł/rok  
10   7 600,96   5852,73 
  6 909,84   5320,57  
  6 218,72   4788,41  
  5 528,96   4257,29  
  4 837,84   3725,13 

 

 

W takiej sytuacji warto zdecydować się na podjęcie działań naprawczych. Może okazać się, że nakładem niewielkich sił i środków uzyskamy znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i kosztów utrzymania instalacji sprężonego powietrza. 

Jak zaoszczędzić na sprężonym powietrzu

CASE STUDY

Jakie efekty może przynieść samo obniżenie ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza? 

Doskonale może je zobrazować przykład jednego z naszych klientów – zakładu przemysłowego wytwarzającego tapicerki samochodowe.  

Na podstawie pomiarów rozkładu ciśnienia oraz analizy dostarczonych przez przedsiębiorstwo informacji odnośnie ciśnień wymaganych na danych urządzeniach, nasi audytorzy zlecili obniżenie ciśnienia w celu ograniczenia zużycia energii. Co ważne, obniżenie ciśnienia należy przeprowadzać stopniowo o 0,1 bar, równocześnie sprawdzając reakcję i poprawność pracy urządzeń podłączonych do sieci sprężonego powietrza. W ten sposób obniżyliśmy ciśnienie sprężania o 1 bar, przyczyniając się do oszczędności energii elektrycznej o około 7%.  

Z dostarczonych przez klienta informacji odnośnie wymaganego ciśnienia w garbarni, wynikało iż do sprawnego funkcjonowania maszyn potrzebne było ciśnienie na poziomie 6 bar. Jedynie następujący pod koniec zmiany proces czyszczenia wymagał podwyższenia ciśnienia do 7 bar.  

Skoro zużycie na cele czyszczenia wymagało niewiele sprężonego powietrza w stosunku do całkowitej produkcji, zaistniała możliwość zastosowania miejscowych wzmacniaczy (multiplikatorów) ciśnienia na potrzeby czyszczenia oraz obniżenia ciśnienia w całym układzie o 1 bar. Wzmacniacze ciśnienia napędzane są sprężonym powietrzem i zużywają 0,5 – 1 przepływu sprężone powietrza na własną pracę. 

Obniżenie ciśnienia o 1 bar przy założeniu pracy przez cały rok (8760 h) przyczyniło się do oszczędności energii na poziomie 17 315,79 kWh/rok. Przekładało się to wówczas na roczne oszczędności rzędu 7 705,53 zł.

Po wdrożeniu powyższych rozwiązań kluczową kwestią pozostawało jedynie utrzymanie układu sprężonego powietrza w takim stanie, aby mógł on nadal pracować z maksymalną efektywnością. W tym celu niezbędny jest stały monitoring parametrów sprężonego powietrza, pozwalający na zachowanie optymalnych wskaźników. 

Redukcja ciśnienia w sprężarkach

Podsumowanie 

Powyższe studium przypadku stanowi doskonały przykład na to, jak pojedyncze, oszczędne w środkach działanie przyczynia się do zminimalizowania strat na instalacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać, że optymalizacja ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza to zaledwie jedno z wielu działań stosowanych w celu podniesienia efektywności energetycznej całego układu. 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu! 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy wiedzieliście, że w Polsce zużywamy znacznie więcej energii na m2  mieszkania niż nasi sąsiedzi z Europy Zachodniej? Jak to możliwe, skoro funkcjonujemy w bardzo podobny sposób, używamy energooszczędnych urządzeń i pilnujemy, aby nie marnować prądu? Kluczową różnicą okazuje się efektywność energetyczna naszych domów i bloków…

Co to jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna budynku, nazywana również sprawnością energetyczną, to nic innego jak zdolność do jak najmniejszego zużycia energii przy zachowaniu pełnego komfortu i możliwości jego użytkowania. Jednym słowem – jest to stosunek wszystkich czerpanych z budynku korzyści do wkładu energii, jaki musimy zapewnić do ich uzyskania. Im większa zatem efektywność energetyczna budynku, tym mniejsze rachunki zapłacimy za jego użytkowanie.

A gdzie w tym wszystkim audyt energetyczny? Otóż jest to pierwszy krok na drodze do zwiększenia sprawności energetycznej budynku!

Co to jest i do czego służy audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to obszerna ekspertyza techniczno-ekonomiczna, polegająca na określeniu energochłonności budynku oraz wskazania sposobów na jej zmniejszenie.

Możemy wyróżnić dwa główne cele audytu energetycznego budynku. Pierwszym z nich jest ocena jego aktualnego stanu technicznego oraz wszelkich czynników mających wpływ na poziom efektywności energetycznej. Pod lupę brane są wszystkie elementy i procesy wpływające na zużycie energii w danym obiekcie, takie jak:

 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy
 • instalacje grzewcze
 • oświetlenie
 • instalacje wentylacyjne
 • stolarka okienna i drzwiowainstalacje klimatyzacyjne
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Na podstawie zebranych danych audytor oblicza zapotrzebowanie na energię i moc cieplną w badanym budynku, dokonuje oceny efektywności energetycznej budynku, a przede wszystkim – przeprowadza dogłębną analizę techniczno-ekonomiczną, zawierającą wskazówki, co należy poprawić lub zmienić w budynku, aby jego efektywność energetyczna wzrosła.

Dobrze przeprowadzony audyt energetyczny daje właścicielom i zarządcom obiektu komplet przydatnych wskazówek, które po wdrożeniu skutkują zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło i energię, a co za tym idzie zredukować koszty użytkowania budynku. Nie zawsze muszą to być zmiany drastyczne!

Do zaleceń, jakie możemy otrzymać pod koniec audytu, zaliczają się nie tylko poważne modernizacje i remonty, ale również drobne i stosunkowo tanie do wprowadzenia zmiany. Czasem wystarczy jedynie odświeżyć izolację okien i drzwi czy wymienić oświetlenie na energooszczędne, aby odnotować znaczną poprawę efektywności energetycznej.

Co więcej, audyt może pomóc w planowaniu przyszłych remontów i inwestycji, określając ich zasadność. Dzięki temu możemy uchronić się przed wykonaniem takich termomodernizacji, które w ostatecznym rozrachunku będą mieć niewielki wpływ na efektywność energetyczną obiektu.

Korzyści z audytu energetycznego

Poznaliśmy już cele i przebieg audytu energetycznego, jednak nie sposób nie wspomnieć o płynących z niego korzyściach. W końcu nie po to decydujemy się na audyt, aby nic z niego wyciągnąć 😉

Dzięki audytowi energetycznemu zyskamy:

 • Solidną, popartą badaniami wiedzę o zużyciu energii w naszym budynku
 • Zestaw porad i wskazówek dobranych indywidualnie do naszego przypadku
 • Propozycję działań modernizacyjnych wraz z ich wyceną
 • Podstawę do ubiegania się o liczne dofinansowania w celu podniesienia efektywności energetycznej budynku
 • Ochronę przed nietrafionymi inwestycjami
 • …a w dalszej perspektywie – mniejsze zużycie energii i codzienne oszczędności!

Nie zapominajmy również o tym, że decydując się na energooszczędne rozwiązania chronimy nie tylko nasz portfel, ale również środowisko! Mniejsze zużycie energii bezpośrednio przekłada się przecież na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

Jak widać, oszczędzanie energii to nie tylko energooszczędne triki i pamięć o wyłączaniu światła 😉 Kompleksowe podejście, obejmujące nie tylko pojedyncze mieszkanie, ale cały budynek pozwoli na znaczne, a co najważniejsze – długotrwałe oszczędności ciepła i energii.

Jeśli chcecie zaangażować Wasze osiedle do dbania o środowisko i domowe budżety, zachęcamy do kontaktu! Wspólnie pochylimy się nad najlepszymi rozwiązaniami dla Was i Waszego najbliższego otoczenia.

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

Sprężone powietrze to medium znajdujące zastosowanie w niezliczonych zakładach produkcyjnych – zarówno w branżach lekkiego, jak i ciężkiego przemysłu.

Wykorzystywane jest jako źródło energii umożliwiające zasilanie maszyn pneumatycznych, znajduje zastosowanie w procesach odmuchiwania oraz pompowania, a także w czyszczeniu miejsc i sprzętów wrażliwych na działanie wilgoci. Jednocześnie sprężarki powietrza to jedne z najbardziej energochłonnych urządzeń w zakładach przemysłowych. Nic więc dziwnego, że właśnie na tym polu skupia się znaczna część działań mających zoptymalizować pracę instalacji i zwiększyć jej efektywność energetyczną.

Sprężarki zmiennoobrotowe i stałoobrotowe – różnice

Analizując pracę instalacji i możliwe drogi do jej poprawy, warto pochylić się nad trybem pracy urządzeń. Ze względu na system pracy dzielimy sprężarki powietrza na stało- oraz zmiennoobrotowe.

Te pierwsze doskonale sprawdzają się tam, gdzie zapotrzebowanie na sprężone powietrze występuje przez cały czas, bowiem to właśnie stały pobór niniejszego medium pozwala sprężarkom stałoobrotowym na pracę z maksymalną wydajnością. Warto jednak pamiętać, iż w momencie spadku zapotrzebowania na sprężone powietrze takie urządzenie automatycznie przejdzie w tryb pracy na biegu jałowym, wciąż generując koszty.

Sprężarki zmiennoobrotowe, mimo iż droższe, są znacznie bardziej opłacalną opcją dla zakładów produkcyjnych, w których pobór sprężonego powietrza bywa zróżnicowany. Urządzenie dostosowuje wydajność swojej pracy do aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze, dzięki czemu unikniemy pracy na biegu jałowym i zmniejszymy zużycie energii elektrycznej.

Jak działa napęd zmiennoobrotowy?

Działanie napędu zmienoobrotowego zawdzięczamy przetwornicy częstotliwości, która umożliwia zmianę prędkości obrotowej silnika elektrycznego, dostosowując prędkość silnika napędowego do warunków wynikających z zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Zaletą napędów zmienoobrotowych jest możliwość zapewnienia sprężarce szerokiego zakresu regulacji wydajności (od 20% do 100%). Dochodzi w tym przypadku do wyeliminowania pracy na biegu jałowym, co przekłada się na oszczędność kosztów eksploatacyjnych.

Z praktyki wynika, iż skład agregatu sprężarkowego uzupełnia jeszcze sprężarka stałoobrotowa pełniąca funkcję rezerwy. W tej sytuacji może dochodzić do nieprawidłowej współpracy sprężarek, która wpływa na żywotność urządzeń oraz generuje skoki ciśnienia w układzie. Z tego względu zalecamy monitoring całego systemu, który pozwoli na odpowiednie dostosowanie i regulację instalacji.

Case study – zastosowanie sprężarki zmiennoobrotowej

W zakładzie funkcjonowały dwie sprężarki stałoobrotowe o mocy 55 kW każda. Produkcja sprężonego powietrza na potrzeby zakładu odbywała się poprzez buforowy zbiornik sprężonego powietrza. Na podstawie analizy pomiarów produkcji, wyznaczone zostało roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby tego medium – 213 208,46 kWh.

Przedsięwzięcie polegało zatem na wymianie użytkowanej sprężarki o mocy 55 kW na sprężarkę zmiennoobrotową, która z założenia powinna była pełnić funkcję wiodącą w agregacie sprężarkowym.

Częstość występowania danej wydajności agregatu sprężarkowego

Rys. Częstość występowania danej wydajności agregatu sprężarkowego

 

Częstość występowania danej mocy chwilowej agregatu sprężarkowego

Rys. Częstość występowania danej mocy chwilowej agregatu sprężarkowego

 

Jak wspominaliśmy, zastosowanie sprężarki stałoobrotowej pozwala na oszczędności energii, gdy urządzenie pracuje pod ciągłym, zbliżonym do maksymalnego obciążeniem. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych określiliśmy częstość podstawowych parametrów pracy w danym okresie pomiarowym, a następnie przeprowadziliśmy symulację wymiany urządzenia na sprężarkę z wysoce wydajnym napędem o zmiennej prędkości obrotowej. Średnie oszczędności energii na podstawie obliczeń wyniosły 22,61%, a gdy dodatkowo uwzględnione zostało zastosowanie wysokosprawnej sprężarki, średnie oszczędności ukształtowały się na poziomie 28,61%.

Nakłady inwestycyjne netto 120 000,00
Zapotrzebowanie na energię końcową przed modernizacją 213 308,46 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energię końcową po modernizacji 152 280,91 kWh/rok
Redukcja zużycia energii końcowej 61 027,55 kWh/rok
28,61% %
Koszty eksploatacyjne przed modernizacją 97 078,81 zł/rok
Koszty eksploatacyjne po modernizacji 69 304,56 zł/rok
Redukcja kosztów eksploatacyjnych 27 774,25 zł/rok
28,61% %
Czas zwrotu SPBT 4,32 lata

 

Dzięki powyższemu przykładowi widzimy, jak stosunkowo niewielkim nakładem pracy możliwa jest redukcja kosztów eksploatacyjnych w instalacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać, że układ sprężonego powietrza pozbawiony stałej i kompleksowej kontroli może z czasem stracić na efektywności. Warto zatem prowadzić regularny monitoring parametrów sprężonego powietrza zarówno na etapie jego produkcji, dystrybucji, jak i poboru.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

W obecnych czasach nikt nie zadaje pytania „czy warto oszczędzać energię elektryczną”, lecz raczej – jak zabrać się za to z głową? Dróg prowadzących do zmniejszenia jej zużycia jest wiele – od specjalistycznych rozwiązań technicznych, aż po codzienne wybory, na które zdecydować się może każdy z nas!  Jak skutecznie ograniczyć zużycie prądu i nie zwariować? Prezentujemy 5 sposobów, które pozwolą Wam rozsądnie zarządzać energią w swoim domu! 

Poznaj informacje o zużyciu prądu

Aby skutecznie oszczędzać energię elektryczną, najpierw warto uzbroić się w dane o jej zużyciu! Zapoznanie się z rozliczeniami nie tylko da Wam wiedzę o aktualnym zapotrzebowaniu na prąd w domu lub mieszkaniu, ale również będzie stanowić dobry punkt odniesienia, na podstawie którego będziecie mogli śledzić efekty świadomego oszczędzania energii! Lektura comiesięcznych rozliczeń pozwala również na szybkie wyśledzenie ewentualnych nieprawidłowości. Jeśli wydaje Wam się, że opłaty za prąd są niepokojąco zawyżone, warto zwrócić uwagę, czy nasz licznik nie uległ awarii lub nie wystąpił błąd po stronie dostawcy energii. 

1. Domowe urządzenia elektryczne

Co zrobić w sytuacji, kiedy po wymianie starych sprzętów na wersje energooszczędne, zużycie prądu nadal pozostaje wysokie? Wiele zależy nie tylko od aspektów technicznych domowej elektroniki, ale również dobrych praktyk jej użytkowania.

Warto wyrobić w sobie nawyk wyłączania lub nawet odłączania nieużywanych urządzeń od prądu. Czy wiedzieliście, że pozostawione w gniazdkach ładowarki nadal pobierają energię? Odłączając je, ratujemy się przed naliczaniem opłat za energię, której i tak nie wykorzystujemy! Nie popadajmy jednak ze skrajności w skrajność. Wiele urządzeń podczas włączania zużywa znacznie więcej energii, niż pobrałoby pozostając w trybie czuwania. Doskonałym przykładem są tutaj komputery i laptopy. Ich włączenie zużywa średnio tyle prądu, ile wystarczyłoby na 15 minut pracy. Jeśli więc odchodzimy tylko na moment, zdecydowanie bardziej opłaci się pozostawienie komputera w trybie czuwania.

Opłacalne będzie również wykonywanie niektórych domowych obowiązków rzadziej, ale za to „hurtem” Jedną z tych prac jest m.in. prasowanie. Ponieważ żelazko pobiera najwięcej energii na swoje rozgrzanie, najlepiej będzie nie prasować ubrań pojedynczo, a większymi partiami. Do tej zasady można również dopasować korzystanie ze zmywarki, uruchamiając ją tylko wtedy, kiedy zostanie już wypełniona. 

jak oszczędzać energię elektryczną w domu

2. Dobre praktyki w kuchni – Jak oszczędzać prąd?

Gotowanie daje szerokie pole do popisu dla osób planujących oszczędności energii! Najprostszym sposobem będzie… wyłączenie piekarnika czy kuchenki na chwilę przed planowanym zakończeniem gotowania.  

Nagrzany piekarnik bez problemu zachowuje wysoką temperaturę jeszcze przez kwadrans po wyłączeniu, a przykryte dopasowaną pokrywką garnki pozwolą potrawie przez kilka minut dusić się w cieple. Ponadto, przykrywanie naczyń i garnków pozwala na szybsze ogrzanie, a co za tym idzie – przygotowanie jedzenia. 

Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki gotujemy wodę. Ta prosta czynność potrafi zużyć zdecydowanie za dużo energii, jeśli nie zastosujemy podstawowego nawyku, jakim jest gotowanie tylko takich ilości wody, jakich nam potrzeba. 

3. Energooszczędne oświetlenie

Pewnie już od dziecka uczono Was, aby wyłączać światło po wyjściu z pokoju!  

To dobry nawyk i jednocześnie najprostszy sposób na ograniczenie wydatków związanych z oświetleniem pomieszczeń. Warto jednak pamiętać, że największą zmianę przyniesie nietrudna i tania w realizacji wymiana starych żarówek i świetlówek na energooszczędne LEDy.  Równie prostym zabiegiem, który znacząco ograniczy zużycie prądu, jest korzystanie z oświetlenia punktowego. Gdy oglądamy telewizję lub czytamy książkę, nie potrzebujemy przecież iluminacji całego pokoju. Zamiast pojedynczego, lecz w efekcie słabszego źródła światła, zdecydujcie się na kilka mniejszych, lecz funkcjonalnie rozlokowanych lampek.  

Za dnia postarajcie się w miarę możliwości zrezygnować ze sztucznego oświetlenia i wpuścić do domu nieco słońca. Zrezygnujcie z zasłaniania okien za dnia i cieszcie się naturalnym światłem! Nie tylko pozytywnie wpłynie na samopoczucie, ale również minimalnie ogrzeje mieszkanie. 

Audt oświetlenia

4. Zwróć uwagę na lodówkę!

Gdy skończycie gotować, czas zająć się lodówką! To jeden z największych pożeraczy energii w kuchni, dlatego korzystając z niej powinniśmy pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim – zadbajcie o to, aby ustawić ją możliwie jak najdalej źródeł ciepła, takich jak kaloryfer, piekarnik czy kuchenka.  

Do lodówki nie powinno się wkładać gorących potraw, gdyż na ich schłodzenie potrzeba znacznej ilości energii. Niewskazane będzie również „wietrzenie” lodówki, na skutek którego temperatura w środku zostanie zaburzona, a urządzenie zacznie pracować na zwiększonych obrotach w celu jej wyrównania.
Należy zwrócić uwagę, czy aby nie przesadziliśmy z chłodzeniem. Przyjmuje się, że optymalna temperatura panująca w lodówce to ok. 5-7 °C, a w zamrażarce: -18 °C. 

 5. Dobór odpowiedniej taryfy prądu

W niektórych przypadkach dobrym, lecz wymagającym nieco więcej zachodu sposobem na uzyskanie znacznych oszczędności będzie ponowne dobranie taryfy prądu. Na czym polega taka oferta? Dostawca ustala w niej różne ceny sprzedaży prądu w zależności od pory dnia lub tygodnia. Przykładowo, wyższe stawki za zużycie energii mogą obowiązywać w godzinach dziennych lub w tygodniu, a niższe – w nocy lub w weekendy i święta. 

Jeżeli pracujesz w niestandardowych godzinach, posiadasz samochód elektryczny albo ogrzewasz mieszkanie prądem, warto rozważyć taryfę nocną. Jeśli natomiast zużywasz znacznie więcej energii w weekendy, może sprawdzić się u Ciebie taryfa weekendowa.  

moc zamówiona weryfikacja

 

 

Jak widać, oszczędzanie energii nie musi być trudne! Raz wyrobione nawyki zaprocentują nie tylko niższymi rachunkami, ale pozytywnie wpłyną na środowisko naturalne. Pojedyncze działania potrafią przynieść niesamowity efekt, jeśli działamy wspólnie! Jeśli chcecie poznać sposoby na oszczędzanie prądu, które zaangażują całe Wasze osiedle, zachęcamy do lektury pozostałych naszych artykułów. 

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl

 

Czy wiedzieliście, że… około 10% całej energii elektrycznej zużywanej w przemyśle jest wykorzystywane na potrzeby instalacji sprężonego powietrza? 

Jednocześnie sprężarki powietrza to jedne z najmniej sprawnych maszyn cieplnych. Szacuje się, iż około 95% dostarczanej do nich energii przekształcane jest w ciepło, a następnie bezpowrotnie tracone poprzez emisję do atmosfery. Niewykorzystane ciepło znacząco przyczynia się do strat, obniżając zarazem ogólną efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. 

 

Jak wykorzystać ciepło ze sprężarek?

Najczęściej wykorzystywanym sposobem na wykorzystanie powstałego w ten sposób ciepła jest skierowanie go do dedykowanych kanałów wentylacyjnych, dzięki czemu w chłodniejszych miesiącach może służyć do ogrzewania hal produkcyjnych. Takie rozwiązanie jest stosunkowo tanie i proste do wprowadzenia, jednak niesie za sobą pewne niedogodności. W miesiącach letnich, gdy nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń, wygenerowane ciepło nie jest wykorzystywane. W chłodniejszych okresach również bywa ono zawodne, gdyż nie zawsze sprężarki pracują na tyle długo, aby wygenerować dostateczną ilość ciepła do skutecznego dogrzania pomieszczeń.  

 

Innym sposobem na odzysk ciepła ze sprężarek jest zastosowanie wymienników ciepła. Dzięki przekierowaniu gorącego oleju z chłodnicy do wysokowydajnego wymiennika olej – woda, odzyskane ciepło może zostać wykorzystane w celu podgrzania wody do żądanego poziomu. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie odzyskanego ciepła w obrębie wielu zastosowań – od ogrzewania pomieszczeń, poprzez przygotowanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby pracowników przedsiębiorstwa, na wykorzystaniu w procesach produkcyjnych skończywszy. Dzięki niej jesteśmy w stanie korzystać z ciepła odpadowego zarówno w sezonie zimowym, jak również letnim. 

Poniżej przedstawiamy przykład, który ukazuje energooszczędny potencjał odzysku ciepła ze sprężarek. 

 

Case study

W audytowanym przez nas zakładzie produkcyjnym funkcjonowały dwie sprężarki powietrza. W analizie uwzględniono możliwość odzysku ciepła z obydwu urządzeń przy jednoczesnym założeniu, że urządzenia pracują zamiennie i odzysk ciepła będzie możliwy jedynie ze sprężarki dociążonej w danym momencie. 

Dane wykorzystane do obliczeń wyznaczone zostały na podstawie dokonanych na instalacji pomiarów przepływu i rozkładu ciśnienia przez okres jednego tygodnia. 

  SPRĘŻARKA A  SPRĘŻARKA B  Razem   
Moc kompresora pod obciążeniem1  99,5  116,0    kW 
Praca pod obciążeniem %  46  20    % 
Maksymalna możliwość odzysku energii w ciągu roku  300 708,90  152 424,00  453 132,90  kWh/rok 
Średnia możliwość odzysku energii w ciągu doby  34,33  17,40  51,73  kWh/doba 

 

 

Ciepło ze sprężarek może zostać wykorzystane do podgrzewu płynów do temperatury do 90°C. Ciepło odpadowe ze sprężarek może zostać wykorzystane do podgrzewu c.w.u. (ciepłej wody użytkowej), podgrzewu lub wstępnego podgrzewu powrotu wody z układu c.o. 

Koszt zalecanej przez nas instalacji wymienników płytowych olej-woda, układu sterowania oraz ciepłomierza w sprężarkowni został oszacowany na kwotę 75 000 zł. Przy założeniu dodatkowego kosztu podłączenia do istniejących instalacji w wysokości 60 000 zł – całkowity koszt inwestycji określony został na kwotę 135 000 zł. Przy założeniu jednostkowego kosztu ciepła na poziomie 300 zł/MWh możemy uzyskać oszczędności kosztów energii na poziomie: 

Stopień zagospodarowania ciepła odpadowego  Oszczędność energii  Oszczędność kosztów energii  Prosty czas zwrotu 
%  MWh/rok  zł/rok  lat 
10  45,31  15 859,65  8,51 
20  90,63  31 719,30  4,26 
30  135,94  47 578,95  2,84 
40  181,25  63 438,61  2,13 
50  226,57  79 298,26  1,70 
60  271,88  95 157,91  1,42 
70  317,19  111 017,56  1,22 
80  362,51  126 877,21  1,06 
90  407,82  142 736,86  0,95 
100  453,13  158 596,52  0,85 

 

Odzysk ciepła (w szczególności w okresie letnim) przynosi dodatkowe korzyści w postaci zmniejszonego przekazywania ciepła ze sprężarek do otoczenia w kompresorowni, co wpływa na utrzymywanie niższej temperatury otoczenia oraz mniejszą energochłonność procesu sprężania oraz chłodzenia w osuszaczach chłodniczych. 

Planując inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej, warto mieć na uwadze kwestię świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów. Jeśli planowane działania zaowocują oszczędnościami energii powyżej 10 toe (116,3 MWh), przedsiębiorstwo może starać się o uzyskanie praw majątkowych w postaci świadectw efektywności energetycznej. Kurs jednolity białych certyfikatów na moment wykonywania ekspertyzy (tj. 01.03.2022) wynosił 2 530,88 zł/toe i został przyjęty do dalszych obliczeń.  

W tabeli poniżej przedstawiono opłacalność inwestycji z uwzględnieniem środków ze sprzedaży białych certyfikatów w zależności od stopnia zagospodarowania ciepła.  

Stopień zagospodarowania ciepła odpadowego  Oszczędność energii  Białe certyfikaty – wartość  Koszt inwestycji z uwzględnieniem białych certyfikatów  Posty czas zwrotu inwestycji 
%  toe      lat 
10  3,90  0,00  135 000,00  8,51 
20  7,79  0,00  135 000,00  4,26 
30  11,69  29 582,76  105 417,24  2,22 
40  15,58  39 443,68  95 556,32  1,51 
50  19,48  49 304,60  85 695,40  1,08 
60  23,38  59 165,52  75 834,48  0,80 
70  27,27  69 026,44  65 973,56  0,59 
80  31,17  78 887,36  56 112,64  0,44 
90  35,07  88 748,28  46 251,72  0,32 
100  38,96  98 609,20  36 390,80  0,23 

 

Optymalizacja na instalacji sprężonego powietrza – przeprowadź ją Efektywniej!

Wierzymy, że niniejszy artykuł przybliżył Państwu temat zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie poprzez odzysk ciepła odpadowego z instalacji sprężonego powietrza. Mamy również świadomość, że optymalizacja pracy sprężarek to rozbudowany proces, którego planowanie i wykonanie może zabrać znaczną ilość czasu. Firma Efektywniej od lat przeprowadza audyty energetyczne instalacji sprężonego powietrza, pomagając klientom w poprawie nie tylko energetycznej, ale również ekonomicznej efektywności ich przedsiębiorstwa.  

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w ocenie i poprawie efektywności energetycznej instalacji sprężonego powietrza lub chcą poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci oferują kompleksową obsługę całego procesu i służą radą na każdym jego etapie.  

WYKONAJ AUDYT ENERGETYCZNY INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

 

Kontakt

Efektywniej sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B/9 piętro, 53-611 Wrocław

tel.: 883 747 577

e-mail:  info@efektywniej.pl